Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

ЗБИРКА ВЕЛИКАНА СРПСКЕ ХЕМИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Посете Галерија Колекције О Збирци Подржите нас Препоручујемо

Колекције

Сима Лозанић (1847-1935)

[Sima Lozanic]

Подаци који се могу наћи у Збирци:

  • Школовање у гимназији, Великој школи, Цириху и Берлину (извештаји државног питомца С. Лозанића о студијама).
  • Избор за професора Велике школе (1872) и рад на Великој школи, опрема лабораторије, ректор Велике школе.
  • Документација из периода када је изабран првог ректора Београдског универзитета и рад на Универзитету.
  • Универзитетски уџбеници (органска хемија, неорганска хемија, хемијска технологија, практикуми из хемије).
  • Рад на унапређењу наставе хемије у средњој школи и средњошколски уџбеници.
  • Научни радови (органска хемија, електрохемија, аналитичка хемија, теоријске хемија).
  • Рад у примењеној хемији (анализе пијаћих вода, минералних вода, минерала, вегетациони огледи).
  • Стручни радови (анализе руда, угљева, лажног новца, пољопривредних производа, вина, предмета за војне потребе и др).
  • Друштвене функције: министар привреде (1894/1895, 1897-1899), посланик у Лондону (1900-1902), учешће у ратовима (1876-78, 1885, Први светски рат).
  • Признања, прослава педесетогодишњице рада (1922) и одлазак.

Михаило Рашковић (1827-1872)

[Mihailo Raskovic]

У Збирци се чува документација о избору за професора хемије и хемијске технологије, рукопис предавања из хемије и металургије на Лицеју и Великој школи, распоред предавања, опрема лабораторије, анализе урађене за различита министарства (руда, лажног новца и др), рецензије за Друштво српске словесности и Српско учено друштво и о периоду када је био комесар за ковање првог српског новца у Бечу (1868).

Марко Леко (1853-1932)

[Marko Leko]

Важна музејска грађа односи се на рад у Гимназији, професорски испит, рад у Државној хемијској лабораторији, научне и стручне радове, рад на Великој школи, програм предавања, опрему лабораторије, избор за ректора Велике школе, оснивање Српског хемијског друштва и Записници Српског хемијског друштва.

Милорад Јовичић (1868-1937)

[Milorad Jovicic]

Живот и рад првог асистента Симе Лозанића: школовање, рад на Унивезитету, научни радови, чланство у ЈАЗУ.

Вукић Мићовић (1896-1981)

[Vukic Micovic]

Грађа о учешћу у Првом светском рату, о периоду када је био асистент Симе Лозанића и Миливоја Лозанића, о школовању, научним и стручним радовима. Документација из периода када је био ректор Универзитета у Београду.

Колекција стакленог и порцеланског лабораторијског посуђа

[Posudje]

Збирка великана српске хемије чува хемијско посуђе и прибор набављено за прве хемијске лабораторије у Србији. Прибор и посуђе представљају основно оруђе за практичан рад хемичара. У лабораторији се свакодневно употребљавају у различите намене.

Колекција инструмената и апаратура

[Aparati]

У Збирци великана српске хемије се чувају инструменти и апаратуре из периода од краја 19. и краја 20. века.

Инструмент (лат. instrumentum) јесте справа, направа, помоћно средство. Употребљавају се у научним и техничким истраживањима. У хемијским лабораторијама употребљава се велики број инструмената помоћу којих се одређују физичка својства супстанци, на пример маса, температура топљења, температура кључања, густина, температура паљења, оптичка активност, боја итд.

Апаратура (лат. аpparatus) је склоп појединачних објеката који омогућавају извођење неке технике у лабораторији. Разноврсне научне дисциплине имају своје специјализоване апаратуре. У хемијској лабораторији помоћу апаратура се изводе различите физичке и хемијске промене супстанци.

Колекција хемикалија

[Hemikalije]

Хемикалије (грч. chēmeía) су природне и синтетисане супстанце. У Збирци је сачувано око 850 супстанци из времена Лицеја, Велике школе и почетка Београдског универзитета. У Збирци постоје и оригинална паковања супстанци из тог периода.

Колекција минерала

[Minerali]

Део колекције минерала у Збирци великана српске хемије служио је као наставно средство. Посебан значај има збиркла шалитри, узорци које је пречистио Михаило Рашковић, као и минерал авалит, који је открио Сима Лозанић.

Колекција инвентарских књига о набављеним хемикалијама и лабораторијском прибору

[Knjige]

Колекција књига ван легата обухвата монографије о значајним хемичарима и посебна издања, као и лабораторијске практикуме. Практикуми садрже програме лабораторијских вежби и упутства за њихову израду.

Каталози садрже спискове, слике, објашњења и цене лабораторијског прибора, посуђа и хемикалија. Пописивање целокупне опреме којом располаже лабораторија, тј. вођење инвентара, неопходно је за рад.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет