[dr Ilija N. Cvijetic]

Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd
Katedra za analitičku hemiju

Telefon:   011-3336788

Telefon (lokalni):   788

Laboratorija:   529

E-mail:   ilija@chem.bg.ac.rs

Lični podaci

Rođen 14.12. 1985. u Sremskoj Mitrovici. Oženjen, otac dvoje dece. Govori srpski (maternji) i engleski jezik.

Obrazovanje i usavršavanja

2004-2008: Osnovne studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2008-2016: Doktorat - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Kretanje u službi

2008: Istraživač-pripravnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2010-2010: Istraživač-pripravnik / Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu, d.o.o.

2011-2017: Istraživač-saradnik / Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu, d.o.o.

2017-2020: Naučni saradnik / Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu, d.o.o.

2020-2022: Asistent sa doktoratom / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2022: Viši naučni saradnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2022: Docent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Oblasti naučnog interesovanja

Sinteza, hemijska i biološka karakterizacija malih molekula na bazi arildiketo kiselina. Molekulsko modelovanje, QSAR. Ispitivanje i modelovanje različitih farmakokinetičkih parametara biološki aktivnih jedinjenja.

Ostale aktivnosti

Član Srpskog hemijskog društva od 2008. - Sekcija za medicinsku hemiju.

Angažman u nastavi

Učešće u naučnoistraživačkim projektima

Aktivni projekti:

Završeni projekti:

  • 2011: Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio) nanotehnologiji – 172035
    vrsta projekta:   domaći fundamentalni
    projekat finansira:   Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (Beograd)
  • 2016: Dobijanje i karakterizacija selektivnih sorbenata na bazi molekulski obeleženih polimera
    vrsta projekta:   međunarodni

Brojevi za identifikaciju autora

Izabrane reference

Selected papers:

1. Cvijetić, I. N.; Žižak, Ž. P.; Stanojković, T. P.; Juranić, Z. D.; Terzić, N.; Opsenica, I. M.; Opsenica, D. M.; Juranić, I. O.; Drakulić, B. J. An Alignment Independent 3D QSAR Study of the Antiproliferative Activity of 1,2,4,5-Tetraoxanes. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 4570–4577

2. Vitorović-Todorović, M. D.; Cvijetić, I. N.; Juranić, I. O.; Drakulić, B. J. The 3D-QSAR Study of 110 Diverse, Dual Binding, Acetylcholinesterase Inhibitors Based on Alignment Independent Descriptors (GRIND-2). The Effects of Conformation on Predictive Power and Interpretability of the Models. J. Mol. Graph. Model. 2012, 38, 194–210.

3. Cvijetić, I. N.; Vitorović-Todorović, M. D.; Juranić, I. O.; Drakulić, B. J. Reactivity of (E)-4-Aryl-4-Oxo-2-Butenoic Acid Arylamides toward 2-Mercaptoethanol. A LFER Study. Monatshefte für Chemie - Chem. Mon. 2013, 144 (12), 1815–1824.

4. Cvijetić, I. N.; Vitorović-Todorović, M. D.; Juranić, I. O.; Nakarada, Đ. J.; Milosavljević, M. D.; Drakulić, B. J. Reactivity of (E)-4-Aryl-4-Oxo-2-Butenoic Acid Phenylamides with Piperidine and Benzylamine: Kinetic and Theoretical Study. Monatshefte für Chemie - Chem. Mon. 2014, 145 (8), 1297–1306.

5. Cvijetić, I. N.; Petrović, D. D.; Verbić, T. Ž.; Juranić, I. O.; Drakulić, B. J. Human Serum Albumin Binding of 2-[(Carboxymethyl)sulfanyl]-4-Oxo-4-(4-Tert-Butylphenyl)butanoic Acid and Its Mono-Me Ester. ADMET & DMPK 2014, 2 (2), 126–142.

6. Cvijetić, I. N.; Tanç, M.; Juranić, I. O.; Verbić, T. Ž.; Supuran, C. T.; Drakulić, B. J. 5-Aryl-1H-Pyrazole-3-Carboxylic Acids as Selective Inhibitors of Human Carbonic Anhydrases IX and XII. Bioorg. Med. Chem. 2015, 23 (15), 4649–4659.

7. Filipović, N. R.; Bjelogrlić, S.; Marinković, A.; Verbić, T.; Cvijetić, I. N.; Senćanski, M.; Rodić, M. V; Vujčić, M.; Sladić, D.; Striković, Z.; Todorović, T. R.; Muller, C. D. Zn(II) Complex with 2-Quinolinecarboxaldehyde Selenosemicarbazone: Synthesis, Structure, Interaction Studies with DNA/HSA, Molecular Docking and Caspase-8 and -9 Independent Apoptose Induction. RSC Adv. 2015, 9, 95191-95211.