Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Naučnoistraživački rad
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[Slika]

dr Tatjana Ž. Verbić

vanredni profesor
Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd
Katedra za analitičku hemiju

Telefon:   011-3336611

Telefon (lokalni):   611

Kabinet:   529

E-mail:   tatjanad AT chem · bg · ac · rs

Lični podaci

Rođena u Loznici, Srbija (decembar 1974.). Udata i majka 2 dečaka. Govori srpski (maternji) i engleski jezik.

Obrazovanje i usavršavanja

1993-1997: Osnovne studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

1997-2001: Magistratura - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2001-2010: Doktorat - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Kretanje u službi

1997: Stručni saradnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

1997-1998: Samostalni stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

1998-2002: Asistent pripravnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2003-2012: Asistent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2013-2014: Naučni saradnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2014-2018: Docent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2018: Vanredni profesor / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Oblasti naučnog interesovanja

Istraživačka grupa dr Tatjane Ž. Verbić se prvenstveno bavi fizičko-hemijskom karakterizacijom i proučavanjem jonskih ravnoteža biološki aktivnih i potencijalno biološki aktivnih supstanci. Ova proučavanja imaju veliki značaj u predviđanju farmakokinetičkih i farmakodinamičkih osobina supstanci i predstavljaju početnu fazu dizajniranja i razvoja lekova. Obuhvataju, između ostalog, određivanje kiselinskih konstanti, rastvorljivosti, lipofilnosti, permeabilnosti i interakcija ispitivanih supstanci sa raznovrsnim agensima u fiziološkim uslovima.
Grupa se bavi i molekulski obeleženim polimerima (MOP). Molekulsko obeležavanje predstavlja tehnologiju usmerenu ka stvaranju selektivnih vezivnih mesta u polimernom matriksu polimerizacijom u prisustvu željenog molekula – templata. Nakon polimerizacije i uklanjanja templata, u polimeru ostaju vezivna mesta po veličini i naelektrisanju komplementarna templatu. MOP imaju univerzalnu primenu u analitici, koriste se kao sorbenti za hromatografiju, ekstrakciju, ali i kao senzori, katalizatori, za kontrolisano oslobađanje lekova itd. Istraživanje je usmereno ka pripremi novih MOP, selektivnijih i sa većom sorptivnom moći, kao i razvoj hiralnih MOP čestica za razdvajanje enantiomera.

Istraživačka grupa "Hemijske ravnoteže"

Nagrade i priznanja

11. 1998: Priznanje SHD za postignut uspeh tokom studiranja.

2001: WUS-Austrija nagrada za 100 najboljih poslediplomaca Srbije 2001/2002

2012: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: Stipendija za postdoktorsko usavršavanje

2021: Fulbrajtova stipendija

Ostale aktivnosti

Član sledećih naučnih društava:

Prodekan za nastavu Hemijskog fakulteta od 1. 10. 2015. do 30. 9. 2018.

Član Veća Izdavačkog centra od 9. 10. 2018. do 12. 12. 2019.

Član Veća Izdavačkog centra od 12. 12. 2019.

Član Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta nastave od 8. 10. 2020. do 14. 12. 2020.

Predsednik Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta nastave od 14. 12. 2020.

Angažman u nastavi

Učešće u naučnoistraživačkim projektima

Završeni projekti:

Brojevi za identifikaciju autora

Izabrane reference

Knjige i revijalni radovi / Books and reviews:

Tatjana Verbić, Miloš Pešić, Nikola Obradović, Ilija Cvijetić, Praktikum sa zbirkom zadataka iz instrumentalne analitičke hemije – optičke i elektroanalitičke metode, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, 2018. ISBN 978-86-7220-095-9

 

Izabrani radovi / Selected papers:

 1. Miloš P. Pešić, Jugoslav B. Krstić, Tatjana Ž. Verbić, Highly selective water-compatible molecularly imprinted polymers for benzophenone-4, J. Serb. Chem. Soc. 2022, Accepted manuscript https://doi.org/10.2298/JSC22032540P
 2. Olivera S. Marković, Nirali G. Patel, Abu T. M. Serajuddin, Alex Avdeef, and Tatjana Ž. Verbić, Nortriptyline Hydrochloride Solubility−pH Profiles in a Saline Phosphate Buffer: Drug−Phosphate Complexes and Multiple pHmax Domains with a Gibbs Phase Rule of “Soft” Constraints, Mol. Pharm. 19(2), 2022, 710-719.
 3. Gorana Mrđan, Aleksandar Tot, Milan Vraneš, Milena Rašeta, Petar Knežević, Tatjana Verbić, Borko Matijević, Synthesis and Characterization of Novel 2-Pyridine Mono(thio)carbohydrazones as Promising Antioxidant and Antimicrobial Agents. Experimental and Theoretical Approach, Bull. Chem. Soc. Jpn. 95, 2022, 185–194.
 4. Igor Opsenica, Milica Selaković, Mikloš Tot, Tatjana Verbić, Jelena Srbljanović, Tijana Štajner, Olgica Đurković Đaković and Bogdan Šolaja, New 4-aminoquinolines as moderate inhibitors of P. falciparum malaria, J. Serb. Chem. Soc. 86(2), 2021, 115-123.
 5. Gorana S. Mrđan, Gyöngyi Gy. Vastag, Dušan Đ. Škorić, Mirjana M. Radanović, Tatjana Ž. Verbić, Miloš K. Milčić, Ivana N. Stojiljković, Olivera S. Marković, Borko M. Matijević, Synthesis, physicochemical characterization, and TD–DFT calculations of monothiocarbohydrazone derivatives, Struct. Chem. 32(3), 2021, 1231–1245.
 6. Miloš P. Pešić, Miljana D. Todorov, Gergely Becskereki, George Horvai, Tatjana Ž.Verbić, Blanka Tóth, A novel method of molecular imprinting applied to the template cholesterol, Talanta 217, 2020, 121075.  DOI: 10.1016/j.talanta.2020.121075
 7. Aleksandra Božić, Nenad R. Filipović, Tatjana Ž. Verbić, Miloš K. Milčić, Tamara R. Todorović, Ilija N. Cvijetić, Olivera R Klisurić, Marina Radišić, Aleksandar D. Marinković, A detailed experimental and computational study of monocarbohydrazones, Arab. J. Chem. 13, 2020, 932-953.
 8. Olivera S. Marković, Miloš P. Pešić, Ankita V. Shah, Abu T.M. Serajuddin, Tatjana Ž. Verbić, Alex Avdeef, Solubility-pH profile of desipramine hydrochloride in saline phosphate buffer: Enhanced solubility due to drug-buffer aggregates, Eur. J. Pharm. Sci. 133, 2019, 264-274.
 9. Života Selaković, Julie P. Tran, Krishna P. Kota, Marija Lazić, Cary Retterer, Robert Besh, Rekha G. Panchal, Veronica Soloveva, Vantongreen A. Sean, Wells B. Jay, Aleksandar Pavić, Tatjana Verbić, Branka Vasiljević, Kathleen Kuehl, Allen J. Duplantier, Sina Bavari, Rajini Mudhasani, Bogdan A. Šolaja, Second generation of diazachrysenes: protection of Ebola virus infected mice and mechanism of action, Eur. J. Med.Chem. 162, 2019, 32-50.
 10. Rabindra N. Pradhan⁠, Sayed M. Hossain, Avinash Lakm⁠a, Dragana D. Stojkov, Tatjana Ž. Verbić, Goran Angelovski, Rosa Pujales–Paradela, Carlos Platas–Iglesias, Akhilesh K. Singh, Water soluble Eu(III) complexes of macrocyclic triamide ligands: Structure, stability, luminescence and redox properties, Inorg. Chim. Acta 486, 2019, 252-260.
 11. Jelena Konstantinović, Erkan Kiris, Krishna P. Kota, Johanny Kugelman-Tonos, Milica Videnović, Lisa H. Cazares, Nataša Terzić Jovanović, Tatjana Ž. Verbić, Boban Andjelković, Allen J. Duplantier, Sina Bavari, and Bogdan A. Šolaja, New Steroidal 4-Aminoquinolines Antagonize Botulinum Neurotoxin Serotype A in Mouse Embryonic Stem Cell Derived Motor Neurons in Postintoxication Model, J. Med. Chem. 61, 2018, 1595−1608.
 12. Olivera S. Marković, Ilija N. Cvijetić, Mario V. Zlatović, Igor M. Opsenica, Jelena M. Konstantinović, Nataša V. Terzić Jovanović, Bogdan A. Šolaja, Tatjana Ž. Verbić, Human serum albumin binding of certain antimalarials, Spectrochim. Acta A 192, 2018, 128-139.
 13. Ilija N. Cvijetić, Tatjana Ž. Verbić, Pedro Ernesto de Resende, Paul Stapleton, Simon Gibbons, Ivan O. Juranić, Branko J. Drakulić , Mire Zloh, Design, synthesis and biological evaluation of novel aryldiketo acids with enhanced antibacterial activity against multidrug resistant bacterial strains, Eur. J. Med. Chem. 143, 2018, 1474-1488.
 14. Ilija N. Cvijetić, Miloš P. Pešić, Miljana D. Todorov, Branko J. Drakulić, Ivan O. Juranić, Tatjana Ž. Verbić, Mire Zloh, Tautomerism of 4-phenyl-2,4-dioxobutanoic acid. Insights from pH ramping NMR study and quantum chemical calculations, Struct. Chem. 29(2), 2018, 423-434.
 15. Ilija N. Cvijetić, Tatjana Ž. Verbić, Branko J. Drakulić, Dalibor M. Stanković, Ivan O. Juranić, Dragan D. Manojlović, Mire Zloh, Redox properties of alkyl-substituted 4-aryl-2,4-dioxobutanoic acids, J. Serb. Chem. Soc. 82(3), 2017, 303-316.
 16. Alex Avdeef, Elisabet Fuguet, Antonio Llinàs, Clara Ràfols, Elisabeth Bosch, Gergely Völgyi, Tatjana Verbić, Elena Boldyreva, Krisztina Takács-Novák, Equilibrium solubility measurement of ionizable drugs – consensus recommendations for improving data quality, White paper, ADMET&DMPK 4(2), 2016, 112-178.
 17. Nevenka Cakić, Tatjana Ž. Verbić, Ratomir M. Jelić, Carlos Platas-Iglesias and Goran Angelovski, Synthesis and characterisation of bismacrocyclic DO3A-amide derivatives – an approach towards metal-responsive PARACEST agents, Dalton Trans. (45), 2016, 6555–6565.
 18. Nataša Terzić, Jelena Konstantinović, Mikloš Tot, Jovana Burojević, Olgica Djurković-Djaković, Jelena Srbljanović, Tijana Štajner, Tatjana Verbić, Mario Zlatović, Marta Machado, Inês S. Albuquerque, Miguel Prudêncio, Richard J. Sciotti, Stevan Pecic, Sarah D’Alessandro, Donatella Taramelli, Bogdan A. Šolaja, Re-investigating old pharmacophores: Are 4-aminoquinolines and tetraoxanes potential two-stage antimalarials?, J. Med. Chem. 59(1), 2016, 264–281
 19. Zsanett Dorkó, Anett Szakolczai, Tatjana Verbić, George Horvai, The binding capacity of molecularly imprinted polymers and their non-imprinted analogs, J. Sep. Sci. 38(24), 2015, 4240-4247.
 20. Nenad R. Filipović, Snežana Bjelogrlić, Aleksandar Marinković, Tatjana Ž. Verbić, Ilija N. Cvijetić, Milan Senćanski, Marko V. Rodić, Miroslava Vujčić, Dušan Sladić, Zlatko Striković, Tamara R. Todorović, Christian D. Muller, Zn(II) complex with 2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazone: synthesis, structure, interaction studies with DNA/HSA, molecular docking and caspase-8 and -9 independent apoptose induction, RSC Adv. 5, 2015, 95191-95211.
 21. Ilija N. Cvijetić, Muhammet Tanç, Ivan O. Juranić, Tatjana Ž. Verbić, Claudiu T. Supuran, Branko J. Drakulić, 5-Aryl-1H-pyrazole-3-carboxylic acids as selective inhibitors of human carbonic anhydrases IX and XII, Bioorg. Med. Chem. 23(15), 2015, 4649–4659.
 22. Maria A. Guimarães, Rosimeire N. de Oliveira, Leiz M. C. Véras, David F. Lima, Yuri D. M. Campelo, Stefano Augusto Campos, Selma A. S. Kuckelhaus, Pedro L. S. Pinto, Peter Eaton, Ana C. Mafud, Yvonne P. Mascarenhas, Silmara M. Allegretti, Josué de Moraes, Aleksandar Lolić, Tatjana Verbić, José Roberto S. A. Leite, Anthelmintic Activity In Vivo of Epiisopiloturine against Juvenile and Adult Worms of Schistosoma mansoni, PLoS Negl. Trop. Dis. 9(3), 2015, e0003656.
 23. Igor M. Opsenica, Tatjana Ž. Verbić, Mikloš Tot, Richard J. Sciotti, Brandon S. Pybus, Olgica Djurković-Djaković, Ksenija Slavić, Bogdan A. Šolaja, Investigation into novel thiophene- and furan-based 4-amino-7-chloroquinolines afforded antimalarials that cure mice, Bioorg. Med. Chem. 23(9), 2015, 2176-2186.
 24. Zsanett Dorkó, Tatjana Verbić, George Horvai, Comparison of the single channel and multichannel (multivariate) concepts of selectivity in analytical chemistry, Talanta 139, 2015, 40-49.
 25. Zsanett Dorkó, Tatjana Verbić, George Horvai, Selectivity in analytical chemistry: two interpretations for univariate methods, Talanta 132, 2015, 680-684.
 26. Ilija N. Cvijetić, Dušan D. Petrović, Tatjana Ž. Verbić, Ivan O. Juranić and Branko J. Drakulić, Human Serum Albumin Binding of 2-[(Carboxymethyl)sulfanyl]-4-oxo-4-(4-tert-butylphenyl)butanoic Acid and its Mono-Me Ester, ADMET&DMPK 2(2), 2014, 126-142.
 27. Tatjana Verbić, Zsanett Dorkó, and George Horvai, Selectivity in Analytical Chemistry, Review, Rev. Roum. Chim. 58(7-8), 2013, 569-575.
 28. Sandip M. Vibhute, Jörn Engelmann, Tatjana Verbić, Martin E. Maier, Nikos K. Logothetis, and Goran Angelovski, Synthesis and Characterization of pH-sensitive, Biotinylated MRI Contrast Agents and Their Conjugates with Avidin, Org. Biomol. Chem. 11(8), 2013, 1294-1305. (cover page article)
 29. Sandra Šegan, Jelena Trifković, Tatjana Verbić, Dejan Opsenica, Mario Zlatović, James Burnett, Bogdan Šolaja, Dušanka Milojković-Opsenica, Correlation between structure, retention, property, and activity of biologically relevant 1,7-bis(aminoalkyl)diazachrysene derivatives, J. Pharm. Biomed. Anal. 72, 2013, 231-239.
 30. Aleksandra Z. Simić, Tatjana Ž. Verbić, Milica N. Sentić, Mirjana P. Vojić, Ivan O. Juranić, Dragan D. Manojlović, Study of ellagic acid electro-oxidation mechanism, Monatsh. Chem. 144(2), 2013, 121-128.
 31. Branko J. Drakulić, Michael Stavri, Simon Gibbons, Željko S. Žižak, Tatjana Ž. Verbić, Ivan O. Juranić, Mire Zloh, Aryldiketo Acids Have Antibacterial Activity Against MDR Staphylococcus aureus Strains: Structural Insights Based on Similarity and Molecular Interaction Fields, ChemMedChem 4 (12), 2009, 1971-1975.
 32. Tatjana Ž. Verbić, Branko J. Drakulić, Mire Zloh and Ivan O. Juranić, The Effect of Phenyl Substituents on 13C NMR Shifts and Metal Ions Binding to 4-Phenyl-2,4-Dioxobutanoic Acid Derivatives, Lett. Org. Chem. 5(8), 2008, 692-699.
 33. Tatjana Ž. Verbić, Branko J. Drakulić, Mire F. Zloh, Jovana R. Pecelj, Gordana V. Popović and Ivan O. Juranić, LFER Study of 4-aryl-2,4-dioxobutanoic acids Protolytic Equilibria in Aqueous Solutions, J. Serb. Chem. Soc. 72(12), 2007, 1201-1216.
 34. Tatjana Damjanović, Gordana Popović, Srđan Verbić, and Lidija Pfendt, Study of Acid Hydrolysis of Bromazepam, Can. J. Chem. 82(8), 2004, 1260-1265.
 35. L. B. Pfendt, G. V. Popović, T. Ž. Damjanović, D. M. Sladić, Protolytic Equilibria of Bromazepam, J. Serb. Chem. Soc. 67(3), 2002, 187-195
 36. D. Manojlović, T. Damjanović, R. Golubović, M. Todorović, Emission of Nitrogen Compounds from the Immersed Soil, J. Env. Protect. Ecol. 2(1), 2001, 86-90

Sun May 29 21:26:33 2022

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet