Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

KATEDRA ZA BIOHEMIJU

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

O Katedri Zaposleni Nastava i bodovi Istraživačke
grupe
Poslediplomci
i doktoranti
Laboratorije
i oprema
Projekti Publikacije
Katedre
Linkovi Da li ste znali?

Raspored kurseva Katedre za biohemiju
na osnovnim akademskim studijama na Hemijskom fakultetu

Studijski program "Biohemija"

Studenti studijskog programa Biohemija mogu da u okviru nastave iz predmeta za koje je zadužena Katedra za biohemiju ostvare maksimalno 117 ESPB od ukupno 240 ESPB.

Broj časova po predmetima u semestru predstavljen je zbirom časova predavanja, teorijskih i laboratorijskih vežbi.

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Uvod u biohemiju (1) 408A1 4   1+1+2
II godina 1 2
Biohemija proteina i nukleinskih kiselina 401B1 12 4+0+7  
Hemija prirodnih proizvoda 411B1 12   4+0+7
Izračunavanja u biohemiji i molekularnoj biologiji (2) 405B1 4   0+4+0
III godina 1 2
Biohemija metabolizma 402B1 6 4+0+2  
Eksperimentalna biohemija 404B1 10 3+0+7  
Enzimologija 431B1 7 2+1+4  
Regulacija biohemijskih procesa 403B1 5   2+0+2
Mikrobiologija sa mikrobiološkom hemijom 412B1 7   3+0+4
Primenjena biokataliza (3) 436B1 6   4+0+0
IV godina 1 2
Osnovi biotehnologije 413B1 8 3+0+5  
Imunohemija 421B1 7 2+0+4  
Patobiohemija 422B1 8 4+0+4  
Toksikološka biohemija (4) 424B1 7 3+0+4  
Biohemija hrane i ishrane (4) 432B1 7 3+0+4  
Proteinski terapeutici sa osnovama bioinformatike (4) 433B1 7 3+0+4  
Biotehnološka i industrijska biohemija (5) 414B1 8   2+0+6
Metode u kliničkoj hemiji (5) 423B1 8   2+0+6
Instrumentalne metode u biohemiji (5) 434B1 8   2+0+6
Ogledi u nastavi biohemije (6) 435B1 6   4+0+2

(*) - Izborni predmeti

Studijski program "Hemija"

Studenti studijskog programa Hemija mogu da u okviru nastave iz predmeta za koje je zadužena Katedra za biohemiju ostvare maksimalno 13 ESPB od ukupno 240 ESPB.

Broj časova po predmetima u semestru predstavljen je zbirom časova predavanja, teorijskih i laboratorijskih vežbi.

Predmet Šifra ESPB Semestar
III godina 1 2
Hemija prirodnih proizvoda 411A1 7 3+0+3  
IV godina 1 2
Biohemija 409H1 6 3+0+3  
Studijski programi "Nastava hemije" i "Hemija životne sredine"

Studenti studijskih programa Nastava hemije i Hemija životne sredine mogu da u okviru nastave iz predmeta za koje je zadužena Katedra za biohemiju ostvare maksimalno 14 ESPB od ukupno 240 ESPB.

Broj časova po predmetima u semestru predstavljen je zbirom časova predavanja, teorijskih i laboratorijskih vežbi.

Predmet Šifra ESPB Semestar
III godina 1 2
Hemija prirodnih proizvoda 411A1 7 3+0+3  
Biohemija 409A1 7   3+0+3
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet