Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
432B1

Naziv predmeta:
Biohemija hrane i ishrane

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

401B1 + 411B1 + 063B1

ESPB:

7

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Biohemija: 4. godina, zimski semestar, izborni (E14B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Milan R. Nikolić
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Vladimir P. Beškoski
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnik:

Aleksandra N. Žerađanin, diplomirani biohemičar
istraživač-pripravnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: tri časa predavanja + četiri časa laboratorijskih vežbi (3+0+4)

Ciljevi:

Kurs je namenjen studentima koji u svojoj budućnosti žele da se bave istraživanjima vezanim za hranu, ili da rade u industriji hrane. Kurs pruža fiziološke, biohemijske i molekularne osnove komponenti hrane, kao i efekate (is)hrane na ljudski organizam i zdravlje.

Ishod:

Studenti će steći znanja o komponentama hrane kako sa (bio)hemijskog, tako i sa fiziološkog aspekta. Takođe, steći će veštine vezane za analitiku životnih namirnica, kao i testiranje digestibilnosti i biodostupnosti individualnih komponenti namirnica.

Oblici nastave:

Predavanja, laboratorijske vežbe, seminarski rad.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 • Fennema's Food Chemistry, 4th Edition, by Srinivasan Damodaran (Editor), Kirk L. Parkin (Editor), Owen R. Fennema (Editor), CRC Press; 2007.
 • The science of nutrition, 2nd Edition, by Janice L. Thompson, Melinda M. Manore, Linda A. Vaughan, Pearson Education, Inc.; 2011.
 • Advanced Nutrition and Human Metabolism, 6th Edition, by Sareen S. Gropper, Jack L. Smith, Cengage Learning; 2013.

Pomoćna literatura:

 • Odabrani revijalni radovi.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (3 časa nedeljno)

Program rada:

Tematske celine:

 1. Osnovni principi pravilne ishrane (hranljive i zaštitne supstance); bazalni metabolizam.
 2. Varenje hrane, apsorpcija i interkonverzija hranljivih supstanci.
 3. Proteini i lipidi kao komponente hrane: izvori, svarljivost, biohemijske uloge.
 4. Ugljeni hidrati i dijetetska vlakna kao komponente hrane: vrste, izvori, biohemijske uloge.
 5. Vitamini: vrste, izvori, biohemijske uloge.
 6. Makro- (Na, K, Mg, Ca, P) i mikro- (Fe, Cr, Zn, Se, I, F, Cu, Mn, Mo) elementi: izvori, usvojivost, biohemijske uloge.
 7. Nutritivna vrednost mleka, mesa, životinjskih masti, žitarica, mahunarki, voća i povrća, napitaka (kafa, kakao, čaj).
 8. Ishrana dece i trudnica, ishrana sportista, ishrana starijih osoba; vegetarijanstvo.
 9. Biološke i hemijske metode konzerviranja namirnica; aditivi kao komponente hrane.
 10. Prirodne slatke supstance i sintetički/veštački zaslađivači kao komponente hrane.
 11. Biohemijske uloge mikrorganizama u hrani; Probiotici i prebiotici.
 12. Organski gajena hrana, genetski izmenjena hrana, alergeni hrane.

Laboratorijske vežbe:

10 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Opšti principi analitike životnih namirnica.
 2. Određivanje vlage, pepela, elementarnog sastava.
 3. Određivanje sadržaja masti po Weibull-Stoldt-u.
 4. Određivanje svarljivosti.
 5. Mokro spaljivanje, analiza mineralnog sastava.
 6. Određivanje sadržaja ukupnih sterola i ergosterola.
 7. Određivanje sadržaja fosfora.
 8. Određivanje vitamina C i E.
 9. Određivanje betaglukana u kvascu.
 10. Hemijska analiza vode.
 11. Određivanje sadržaja kofeina i zaslađivača u bezalkoholnim napicima.
 12. Testovi digestibilnosti proteina i procena alergenog potencijala proteina hrane.
 13. Određivanje biodostupnosti makro i mikroelemenata.
 14. Biohemijska aktivnost kvasaca i mlečno-kiselinskih bakterija u pripremanju hrane.

Seminarski radovi:

25 poena

Usmeni ispit:

60 poena

Tue Dec 3 11:37:26 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet