Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
414B1

Naziv predmeta:
Biotehnološka i industrijska biohemija

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

064B1 + 412B1

ESPB:

8

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Biohemija: 4. godina, letnji semestar, izborni (E15B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Vladimir P. Beškoski
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Aleksandra N. Žerađanin, master biohemičar
istraživač-pripravnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

Kristina Ž. Joksimović, master biohemičar
istraživač-pripravnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

Fond časova:

Nedeljno: dva časa predavanja + šest časova laboratorijskih vežbi (2+0+6)

Ciljevi:

Primena stečenih znanja i veština iz kompleksa biohemijskih i biotehničkih predmeta u cilju dobijanja proizvoda i realizaciju postupaka neophodnih u svakodnevnom životu.

Ishod:

Polaznici će i kroz ovaj kurs naučiti da su fundamentalna znanja baza za njihovu primenu, koja je neminovnost i pokretač napretka.

Oblici nastave:

Interaktivna nastava, laboratorijske vežbe i seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Priprema i sređivanje vežbi, pregled i sakupljanje literature, priprema seminarskih radova i eseja, učenje.

Literatura:

 1. D. A. Đukić, L. G. Mandić: Tehnologija mikrobioloških proizvoda, Prosveta, Beograd, 2012.
 2. S. Šiler-Marinković: Mikrobna biomasa, TMF, Beograd, 2006.
 3. Lj. Mojović: Biohemijsko inženjerstvo, TMF, Beograd, 2006.
 4. S. Dodić, S. Popov: Bioreaktori, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2009.
 5. J .Vučetić, M. M. Vrvić: Mikrobiološke sinteze vitamina, Nova prosveta, Beograd, 1992.
 6. J. I. Vučetić, M. M. Dabović: Mikrobiološke transformacije i biosinteze nekih organskih jedinjenja, Centar za hemiju IHTM, Beograd, 1997.
 7. M. Moo-Young (editor): Comprehensive Biotechnology (Second Edition), Elsevier, Amsterdam, 2011.
 8. R. H. Baltz, J. E. Davies, A. L. Demain (editors): Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology, 3rd Edition, ASM Press, Washington DC, 2010.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

5 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Mikrobiološke sinteze (MBS)-biotehnološko dobijanje aminokiselina i nekih nukleotid-monofosfata.
 2. MBS polisaharida, lipida, lipopolisaharida, glikolipida i tetrapirola.
 3. Mleko: namirnica, biotehnološki supstrat i sirovina. Fermentacija duvana.
 4. Alkoholna fermentafcija i organske kiseline.
 5. MBS - biotehnološko dobijanje enzima.
 6. MBS - biotehnološko dobijanje vitamina.
 7. MBS - biotehnološko dobijanje antibiotika.
 8. Mikrobiološka đubriva.
 9. Rekapitulacija operacionalizacije biotehnoloških postupaka.
 10. Mikrobna biogeotehnologija (BGT): stanje i perspektive.
 11. Druge primene BGT i bioelektrohemijski procesi.
 12. Bioremedijacija.
 13. Produkcija biomase (BM): značaj, mogućnosti i primene.
 14. BM i energija.
 15. Vakcine - klasične, rekombinantne, jestive. Bakteriofagi i drugi mikrobni preparati za normalizaciju gastrointestinalne mikroflore životinja i čoveka.

Laboratorijske vežbe:

15 poena (6 časova nedeljno)

Program rada:

Timska realizacija problema-miniprojekta po izboru polaznika, kao što je na primer: laboratorijsko dobijanje piva, vina, bakterijsko luženje bakra iz vanbilansnih sirovina, bioremedijacija zemljišta kontaminiranog naftom i derivatima, dobijanje antibiotika i enzima streptomiceta, bakterijska desulfurizacija fosilnih goriva, pre- i probiotici, određivanje broja bakteriofaga, molekularna karakterizacija sojeva izolovanih iz zagađene životne sredine.

Seminarski radovi:

30 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Thu Mar 26 18:33:24 2020

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet