Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
064B1

Naziv predmeta:
Molekulska genetika

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

062B1

ESPB:

6

Vrsta studija:

osnovne akademske studije

Studijski program:

Biohemija: 3. godina, letnji semestar, obavezni, naučno-stručni predmet

Nastavnici:

dr Miljana M. Kecmanović
docent, Biološki fakultet, Studentski trg 3, Beograd

dr Milica P. Keckarević-Marković
docent, Biološki fakultet, Studentski trg 3, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: četiri časa predavanja + dva časa teorijskih vežbi (4+2+0)

Ciljevi:

Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa osnovama molekulske genetike, naročito fenomenima povezanim sa ekspresijom genoma (rekombinacija i mehanizmi regulacije genske ekspresije;sa osnovnim metodama i model sistemima u molekulskoj genetici; sa novim naučnim disciplinama kao što je genomika i komparativna genomika; sa primenom bazičnih saznanja molekulske genetike u proučavanjima složenih ćelijskih procesa kao što su ćelijsko umiranje po tipu apoptoze i neoplastična transformacija.

Ishod:

Vladanje osnovama molekulske genetike, naročito fenomenima povezanim sa ekspresijom genoma (rekombinacija i mehanizmi regulacije genske ekspresije, kao i vladanje osnovnim metodama i model sistemima u molekulskoj genetici.

Oblici nastave:

Predavanja, teorijske vežbe

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

 • Goran Brajušković: Molekularna biologija 2. Beograd, Savremena administracija 2012.

Pomoćna literatura:

 • J. D. Watson, T. A. Baker, S. P. Bell, A. Gann, M. Levine, R. Losick (editors): Molecular Biology of the Gene. 5th Edition, San Francisco, Pearson Education Inc. 2004

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (4 časa nedeljno)

Program rada:

1. Istorijske perspektive molekulske genetike
2. Homologna rekombinacija
3. Mesto specifična rekombinacija
4. Transpozicija
5. Regulacija genske ekspresije kod prokariota
6. Regulacija genske ekspresije kod eukariota 
7. Regulatorni molekuli RNK kod prokariota
8. Regulatorni molekuli RNK kod eukariota
9. RNK interferencija
10. Metilacija DNK i genetičko utiskivanje
11. Molekularno - biološke metode analizu DNK
12. Molekularno - biološke metode analizu RNK
13. Molekularno - biološke metode analizu proteina
14. Model sistemi u molekulskoj genetici

Teorijske vežbe:

0 poena (2 časa nedeljno)

Program rada:

 1. Molekularno biološke metode za analizu hromozoma
 2. Molekularno biološke metode za analizu DNK molekula
 3. Molekularno biološke metode za analizu RNK molekula
 4. Lančana reakcija polimerizacije (PCR), RT-PCR i "real-time" PCR
 5. Molekularno biološke metode za analizu proteina
 6. Molekularno biološke metode za detekciju mutacija
 7. Molekularno biološke metode za skrining mutacija
 8. Array metode
 9. Molekularno biološke metode za sekvenciranje genoma
 10. Metode za sekvenciranje velikih genoma
 11. Odbrana seminarskih radova
 12. Odbrana seminarskih radova
 13. Odbrana seminarskih radova
 14. Poseta molekularno-biološkoj laboratoriji
 15. Poseta molekularno-biološkoj laboratoriji

Kolokvijumi:

60 poena

Napomene:

Tri provere znanja, svaka nosi po 20 poena.

Usmeni ispit:

40 poena

Thu Nov 28 12:04:17 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet