Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
064B1

Назив предмета:
Молекулска генетика

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

062B1

ЕСПБ:

6

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 3. година, летњи семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставници:

др Миљана М. Кецмановић
доцент, Биолошки факултет, Студентски трг 3, Београд

др Милица П. Кецкаревић-Марковић
доцент, Биолошки факултет, Студентски трг 3, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби (4+2+0)

Циљеви:

Циљ курса је да се студенти упознају са основама молекулске генетике, нарочито феноменима повезаним са експресијом генома (рекомбинација и механизми регулације генске експресије;са основним методама и модел системима у молекулској генетици; са новим научним дисциплинама као што је геномика и компаративна геномика; са применом базичних сазнања молекулске генетике у проучавањима сложених ћелијских процеса као што су ћелијско умирање по типу апоптозе и неопластична трансформација.

Исход:

Владање основама молекулске генетике, нарочито феноменима повезаним са експресијом генома (рекомбинација и механизми регулације генске експресије, као и владање основним методама и модел системима у молекулској генетици.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Горан Брајушковић: Молекуларна биологија 2. Београд, Савремена администрација 2012.

Помоћна литература:

 • J. D. Watson, T. A. Baker, S. P. Bell, A. Gann, M. Levine, R. Losick (editors): Molecular Biology of the Gene. 5th Edition, San Francisco, Pearson Education Inc. 2004

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

1. Историјске перспективе молекулске генетике
2. Хомологна рекомбинација
3. Место специфична рекомбинација
4. Транспозиција
5. Регулација генске експресије код прокариота
6. Регулација генске експресије код еукариота 
7. Регулаторни молекули РНК код прокариота
8. Регулаторни молекули РНК код еукариота
9. РНК интерференција
10. Метилација ДНК и генетичко утискивање
11. Молекуларно - биолошке методе анализу ДНК
12. Молекуларно - биолошке методе анализу РНК
13. Молекуларно - биолошке методе анализу протеина
14. Модел системи у молекулској генетици

Теоријске вежбе:

0 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Молекуларно биолошке методе за анализу хромозома
 2. Молекуларно биолошке методе за анализу ДНК молекула
 3. Молекуларно биолошке методе за анализу РНК молекула
 4. Ланчана реакција полимеризације (ПЦР), РТ-ПЦР и "real-time" ПЦР
 5. Молекуларно биолошке методе за анализу протеина
 6. Молекуларно биолошке методе за детекцију мутација
 7. Молекуларно биолошке методе за скрининг мутација
 8. Array методе
 9. Молекуларно биолошке методе за секвенцирање генома
 10. Методе за секвенцирање великих генома
 11. Одбрана семинарских радова
 12. Одбрана семинарских радова
 13. Одбрана семинарских радова
 14. Посета молекуларно-биолошкој лабораторији
 15. Посета молекуларно-биолошкој лабораторији

Колоквијуми:

60 поена

Напомене:

Три провере знања, свака носи по 20 поена.

Усмени испит:

40 поена

Thu Nov 28 12:04:17 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет