Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
062B1

Назив предмета:
Основи молекуларне биологије

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

061B1

ЕСПБ:

6

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 2. година, летњи семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставници:

др Миљана М. Кецмановић
доцент, Биолошки факултет, Студентски трг 3, Београд

др Милица П. Кецкаревић-Марковић
доцент, Биолошки факултет, Студентски трг 3, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + три часа лабораторијских вежби (2+0+3)

Циљеви:

Да студентима пружи основна знања о организацији, одржавању и експресији генома, и да их оспособи да прате савремена достигнућа биолошких наука усмерена ка разумевању молекуларне основе виталних феномена и процеса.

Исход:

Владање основним знањима о организацији, одржавању и експресији генома. Оспособљеност студената да прате савремена достигнућа биолошких наука усмерена ка разумевању молекуларне основе виталних феномена и процеса.

Облици наставе:

Предавања, домаћи задаци, експерименталне вежбе, презентација резултата вежби.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • Watson, J.D., Baker, T.A., Bell, S.P., Gann, A., Levine, M., & Losick, R.: Molecular Biology of the Gene, 7th edition. Pearson/Benjamin Cummings, 2013.
 • Душанка Савић Павићевић и Гордана Матић: Молекуларна биологија 1, ННК интернатионал, 2011. ISBN: 978-86-6157-001-8

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Структура и функција биомакромолекула.
 2. Слабе хемијске везе.
 3. Геном - структура.
 4. Геном - садржај.
 5. Геном - структурна и функционална организација у нуклеусу.
 6. Генетички код.
 7. Репликација ДНК - хемија синтезе ДНК, репликациона виљушка.
 8. Репликација ДНК - иницијација и терминација репликације ДНК.
 9. Мутабилност и репарација ДНК - мутације, репликационе грешке и њихова репарација.
 10. Мутабилност и репарација ДНК - репарација оштећења ДНК.
 11. Транскрипција - транскрипциони циклус код бактерија.
 12. Транскрипција - транскрипција и процесовање РНК код еукариота.
 13. Сплајсовање и едитовање РНК.
 14. Транслација - транспортна РНК, аминоацил тРНК синтетазе, рибозом.
 15. Транслација - иницијација, елонгација и терминација транслације.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Геном и биолошка сложеност организама.
 2. Изоловање ДНК из бриса букалне слузнице човека.
 3. Изоловање ДНК квасца.
 4. Изоловање геномске и плазмидне ДНК из преконоћне културе бактерија.
 5. Рестрикциона дигестија геномске и плазмидне ДНК.
 6. Квалитативна и квантитативна анализа ДНК – агарозна гел електрофореза.
 7. ПЦР (ланчана реакција полимеразе).
 8. Примена метода базираних  на ПЦР-у у молекуларној дијагностици хуманих обољења.
 9. Примена метода базираних  на ПЦР-у у хуманој идентификацији.
 10. Примена метода базираних  на ПЦР-у у фармакогенетици.
 11. Примена метода базираних  на ПЦР-у у пољопривреди.
 12. Теоријске вежбе - решавање проблема, интерпретација експерименталних података из литературе и сл. активности које захтевају примену стеченог знања, подстичу независно размишљање и креативност и омогућују континуалну евалуацију студената у току семестра.

Колоквијуми:

60 поена

Напомене:

Два наставна колоквијума, сваки по 30 поена

Усмени испит:

30 поена

Thu Nov 28 12:04:17 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет