Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
061B1

Назив предмета:
Биологија ћелије

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

7

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Наставник:

др Мирела М. Укропина
доцент, Биолошки факултет, Студентски трг 3, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања + два часа лабораторијских вежби (5+0+2)

Циљеви:

Упознавање динамичне организације еукариотских ћелија, структуре и основних принципа функционисања ћелијских органела; сагледавање разноликости процеса које ћелије обављају; упознавање са начинима комуницирања ћелија и њиховог удруживања у ткива и органе.

Исход:

На крају курса студент треба да буде способан да опише структурне компоненте ћелије и њихову функцију, да их идентификује на цртежима и електронским микрографијама, да идентификује типове ткива на хистолошким препаратима и микрографијама и да наведе њихову функцију.

Облици наставе:

Предавања, практичне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Др Нада М. Шербан: Ћелија - структуре и облици, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.
 • Др Нада М. Шербан: Основи хистологије, радна верзија уџбеника, 2006.

Помоћна литература:

 • Alberts i sar.: Essential cell biology, Garland Publishing, Inc., 2014. 
 • Junqueira i Carneiro: Osnovi histologije - tekst i atlas, Data status, 2005.

Додатни материјал:

http://www.chem.bg.ac.rs/~mirela

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. недеља: Увод у Биологију ћелије. Принципи организације ћелија.
 2. недеља: Структура и функција биомембрана.
 3. недеља: Рибозоми, ендоплазмин ретикулум; комплекс Голџи.
 4. недеља: Ендозомско-лизозомски систем. Пероксизоми.
 5. недеља: Митохондрије. Пластиди.
 6. недеља: Унутарћелијске депозиције и инклузије.
 7. недеља: Интерфазни нуклеус.
 8. недеља: Цитоскелет.
 9. недеља: Ћелија и њена околина. Адхезије и комуникације.
 10. недеља: Ћелијски циклус. Митоза.
 11. недеља: Мејоза. Ћелијска смрт.
 12. недеља: Увод у биологију ткива. Епително ткиво.
 13. недеља: Везивно ткиво.
 14. недеља: Мишићно ткиво.
 15. недеља: Нервно ткиво.

Лабораторијске вежбе:

15 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

Лабораторијске вежбе прате програм предавања.

Колоквијуми:

45 поена

Усмени испит:

30 поена

Thu Nov 28 12:04:17 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет