Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
414B1

Назив предмета:
Биотехнолошка и индустријска биохемија

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

064B1 + 412B1

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 4. година, летњи семестар, изборни (E15B1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Владимир П. Бешкоски
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

мр Кристина Ж. Јоксимовић
истраживач-приправник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + шест часова лабораторијских вежби (2+0+6)

Циљеви:

Примена стечених знања и вештина из комплекса биохемијских и биотехничких предмета у циљу добијања производа и реализацију поступака неопходних у свакодневном животу.

Исход:

Полазници ће и кроз овај курс научити да су фундаментална знања база за њихову примену, која је неминовност и покретач напретка.

Облици наставе:

Интерактивна настава, лабораторијске вежбе и семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Припрема и сређивање вежби, преглед и сакупљање литературе, припрема семинарских радова и есеја, учење.

Литература:

 1. Д. А. Ђукић, Л. Г. Мандић: Технологија микробиолошких производа, Просвета, Београд, 2012.
 2. С. Шилер-Маринковић: Микробна биомаса, ТМФ, Београд, 2006.
 3. Љ. Мојовић: Биохемијско инжењерство, ТМФ, Београд, 2006.
 4. С. Додић, С. Попов: Биореактори, Технолошки факултет, Нови Сад, 2009.
 5. Ј .Вучетић, М. М. Врвић: Микробиолошке синтезе витамина, Нова просвета, Београд, 1992.
 6. Ј. И. Вучетић, М. М. Дабовић: Микробиолошке трансформације и биосинтезе неких органских једињења, Центар за хемију ИХТМ, Београд, 1997.
 7. M. Moo-Young (editor): Comprehensive Biotechnology (Second Edition), Elsevier, Amsterdam, 2011.
 8. R. H. Baltz, J. E. Davies, A. L. Demain (editors): Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology, 3rd Edition, ASM Press, Washington DC, 2010.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Микробиолошке синтезе (МБС)-биотехнолошко добијање аминокиселина и неких нуклеотид-монофосфата.
 2. МБС полисахарида, липида, липополисахарида, гликолипида и тетрапирола.
 3. Млеко: намирница, биотехнолошки супстрат и сировина. Ферментација дувана.
 4. Алкохолна ферментафција и органске киселине.
 5. МБС - биотехнолошко добијање ензима.
 6. МБС - биотехнолошко добијање витамина.
 7. МБС - биотехнолошко добијање антибиотика.
 8. Микробиолошка ђубрива.
 9. Рекапитулација операционализације биотехнолошких поступака.
 10. Микробна биогеотехнологија (БГТ): стање и перспективе.
 11. Друге примене БГТ и биоелектрохемијски процеси.
 12. Биоремедијација.
 13. Продукција биомасе (БМ): значај, могућности и примене.
 14. БМ и енергија.
 15. Вакцине - класичне, рекомбинантне, јестиве. Бактериофаги и други микробни препарати за нормализацију гастроинтестиналне микрофлоре животиња и човека.

Лабораторијске вежбе:

15 поена (6 часова недељно)

Програм рада:

Тимска реализација проблема-минипројекта по избору полазника, као што је на пример: лабораторијско добијање пива, вина, бактеријско лужење бакра из ванбилансних сировина, биоремедијација земљишта контаминираног нафтом и дериватима, добијање антибиотика и ензима стрептомицета, бактеријска десулфуризација фосилних горива, пре- и пробиотици, одређивање броја бактериофага, молекуларна карактеризација сојева изолованих из загађене животне средине.

Семинарски радови:

30 поена

Усмени испит:

50 поена

Wed Apr 24 16:29:21 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет