Studije biohemije u slovima i brojkama

Prva generacija studenata na studijsku grupu biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisana je školske 1987/88. godine.

Studije biohemije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu prema principima tzv. Bolonjske deklaracije započete su školske 2006/07. godine, sa jubilarnom 20. generacijom studenata.

Tokom prvih 20 godina, studijski program "Diplomirani biohemičar" završilo je oko 250 upisanih studenata, od kojih je posle-diplomske (magistarske) studije završilo oko 40, a doktorsku disertaciju odbranilo oko 25.

Najveći broj diplomiranih biohemičara (oko 60%) radi u naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Na prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija "Biohemija" upisuje se (u proseku) između 45 i 50 maturanata.

Svake školske godine bira se najbolji student biohemije, koji postaje nosilac diplome "Đorđe Stefanović". Dosadašnji laureati su: Marija Gavrović, Ana Krtolica, Dan Popović, Katarina Bajić, Dejana Mokranjac, Miljan Simonović, Danijela Jovanović, Mladen Simonović, Slađana Prišić, Sandra Marković, Srđan Pičurić, Miloš Filipović, Milena Spasić, Katarina Putica, Jovana Matić, Marija Stojadinović, Ana Mijušković, Dragomir Milovanović, Simeon Minić, Aleksandra Vančevska, Jelica Milošević i Igor Asanović.

Školske 2007/08. godine, na svim godinama studija biohemije, oko 150 studenata sluša predavanja i pohađa vežbe i/ili radi svoje diplomske radove. Na predmetima iz kojih nastavu i vežbe drži Katedra za biohemiju angažovano je ukupno 22 nastavnika, asistenta, saradnika u nastavi i tehnička saradnika.


Diploma "Đorđe Stefanović"

[Djordje Stefanovic]Diplomu "Đorđe Stefanović" Hemijski fakultet dodeljuje najboljem studentu studijske grupe Diplomirani biohemičar u generaciji. U izuzetnim slučajevima, moguće je dodeliti dve ravnopravne diplome, a moguće je diplomu i ne dodeliti.

Zašto Đorđe Stefanović? Ova diploma nosi ime dr Đorđa Stefanovića, profesora Hemijskog fakulteta u Beogradu, zbog njegovih ogromnih zasluga za razvoj hemije, i posebno biohemije. Katedra za biohemiju proistekla je iz Katedre za hemiju prirodnih proizvoda, a ova iz predmeta Hemija prirodnih proizvoda, koga je predavao prof. dr Đorđe Stefanović. Prof. Stefanović je dao i ogroman doprinos za podizanje zgrade Hemijskog fakulteta u Beogradu. Davanjem naziva diplomi koja se dodeljuje najboljem studentu biohemije delimično je odana pošta velikanu.

Kandidati za najboljeg studenta generacije mogu da budu kolege koji su diplomirali posle najviše osam semestara i tri meseca od dana kada su studije započeli. Kriterijumi za izbor studenta generacije su srednja ocena tokom studija, mišljenje nastavnika i asistenata, članova Katedre, mišljenja studenata iz generacije. Sve navedeno kao i postupak izbora regulisani su Pravilnikom o kriterijumima biranja dobitnika diplome "Đorđe Stefanović".

Ko su dobitnici do danas?
Dobitnici Diplomirali do roka Napomena
Marija Gavrović - 1. nosilac 31. 12. 1991.  
Ana Krtolica - 2. nosilac 31. 12. 1992.  
Dan Popović - 3. nosilac 31. 12. 1993.  
Katarina Bajić - 4. nosilac 31. 12. 1994.  
Dejana Mokranjac - 5. nosilac
Miljan Simonović - 5. nosilac
31. 12. 1995. Dve diplome ove godine!
Danijela Jovanović - 6. nosilac 15. 5. 1997.  
15. 5. 1998. Niko nije diplomirao do roka!
Mladen Simonović - 7. nosilac 15. 8. 1999. Rok pomeren za 3 meseca!
Slađana Prišić - 8. nosilac 15. 5. 2000.  
15. 5. 2001. Niko nije diplomirao do roka!
Sandra Marković - 9. nosilac 15. 5. 2002.  
Srđan Pičurić - 10. nosilac 15. 5. 2003.  
15. 5. 2004. Niko nije diplomirao do roka!
Miloš Filipović - 11. nosilac 15. 5. 2005.  
Milena Spasić - 12. nosilac 15. 5. 2006.  
15. 5. 2007. Niko nije diplomirao do roka!
Katarina Putica - 13. nosilac 15. 5. 2008.  
Jovana Matić - 14. nosilac 15. 5. 2009.  
Marija Stojadinović - 15. nosilac 15. 5. 2010.  
Ana Mijušković - 16. nosilac 31. 12. 2010.  
Dragomir Milovanović - 17. nosilac 31. 12. 2011.  
Simeon Minić - 18. nosilac 31. 12. 2012.  
Aleksandra Vančevska - 19. nosilac 31. 12. 2013.  
Jelica Milošević - 20. nosilac 31. 12. 2014.  
Igor Asanović - 21. nosilac 31. 12. 2015.  
Karla Ilić Đurđić - 22. nosilac 21. 12. 2016.  
Lidija Vrhovac - 23. nosilac 31. 12. 2017.  
Tijana Ćurić - 24. nosilac 31. 12. 2018.  
Tamara Lujić - 25. nosilac
Milena Zlatanova - 25. nosilac
31. 12. 2019. Dve diplome ove godine!
Aleksandar Bisenić - 26. nosilac 31. 12. 2020.  

Spisak diplomiranih biohemičara