Линкови

Претраживање литературе

  • Web of Science
  • SciFinder Scholar/Chemical Abstracts
  • MEDLINE via WebSPIRS Oxford
  • WWWSRS - UK линк за MEDLINE
  • SwissProt (претраживач редоследа аминокиселина и др. особина преотеина)
  • ENTREZ (NCBI) (претраживач редоследа, литературе, геномских података и др.)
  • EMBL (претраживач редоследа и структуре)
  • PIR (претраживач редоследа аминокиселина протеина)
  • E.C. (претраживач података о ензимима)
  • IMB Jena, (претраживач слика биолошких макромолекула)

Банке података и алати

Речници

Анимације