Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Слика]

др Лидија Б. Пфендт

редовни професор (1937-2016)
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за аналитичку хемију

Лични подаци

Др Лидија Пфендт је рођена 8. септембра 1937. у Доњој Ластви, Бока Которска, Црна Гора. Преминула је 30. септембра 2016. у Београду. Њен отац, Борис Шумилин био је електромашински инжењер, а мајка Еугенија, домаћица. Гимназију завршила је у Котору, са одличним успехом. Удата за др Петра Пфендта, професора Хемијског факултета. Има два сина: Едуард и Роберт. Служила се српским, руским, енглеским, и немачким језиком.

Образовање и усавршавање

1960: Основне студије - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1970: Магистратура - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1975: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду

Кретање у служби

1960: Професор Гимназије и Средње економске школе у Херцег Новом

1963: Асистент / Природно-математички факултета у Београду

1979: Научни сарадник / Одсек за хемијске и физичко-хемијске науке Природно-математичког факултета у Београду

1982: Доцент / Одсек за хемијске и физичко-хемијске науке Природно-математичког факултета (Београд)

1993: Ванредни професор / Хемијски факултет Универзитета у Београду

1998-2003: Редовни професор / Хемијски факултет Универзитета у Београду

Области научног интересовања

Развој метода за одвајање и одређивање микроколичина супстанци. Хемијске равнотеже комплексних једињења. Киселинско/базне равнотеже у хомогеним и хетерогеним системима. Због постигнутих резулатата у овој области увршћена је y 8. издање "The International Directory of Distinguished Leadership", 1988. Изучавање комплексних једињења диференцијалним фотометријским поступцима.

Остале активности

Члан великог броја комисија; секретар Катедре; продекан за наставу Хемијског факултета (1994-1996); шеф Катедре за аналитилку хемију (два мандата); председник комисије за последипломске студије; члан Стручног већа Универзитета за хемију, физичку хемију и биохемију; учесник у организацији такмичења у покрету "Наука младима".

Рецензија радова за Journal of the Serbian Chemical Society и Хемија у индустрији. Била је рецензент за већи број уџбеника из области Аналитичке хемије на Природно-математичком факултету у Новом Саду и на Хемијском факултету у Београду.

Чланство у научним и стручним друштвима

Рад у настави

Настава на матичном факултету:

Настава на другим факултетима:

Награде и признања

Пројекти

Учествовала је у реализацији свих пројеката Катедре за аналитичку хемију, чији су носиоци били Институт за физику, Институт за општу и физичку хемију, Институт за хемију, технологију и металургију или Хемијски факултет, као истраживач или као руководилац подпројеката.

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews:

 1. Popovic, G., Pfendt, L. and Stefanovic, V.: Analytical application of derivative spectrophotometry. Journal of the Serbian Chemical Society (2000), 65(7), 457-472.

Дисертације / Theses:

 1. Pfendt, L.B.: Ispitivanje sastava i stabilnosti kompleksa Cu(II)-jonova s DL-treoninom u rastvoru. Magistarski rad, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, 1970.
 2. Pfendt. L.B.: Proučavanje ravnoteža u rastvoru bakar(II)-jonova i oksiamino-kiselina. Doktorska disertacija, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, 1975.

Уџбеници / Textbooks:

 1. Пфендт Лидија: "Вежбе из хроматографије" (нерецензирана скрипта, 39 стр, за потребе студената).
 2. Milovanović, G., Nikolić, V., Pastor, T. i Pfendt, L.: "Analiza prirodnog i tehničkog materijala". (recenzenti: V. Vajgand i T. Janjić), Stručni klub "Sima Lozanić". PMF, Beograd, 1979. i 1982.
 3. Пфендт Лидија: "Примена органских реагенаса у аналитичкој хемији" (нерецензирана скрипта, 57 стр, за потребе студената и последипломаца).

Moнографски рад / Monographic paper:

 1. Pfendt, L.B.: Two-phase Liquid and Solid-Liquid pH-Buffers Based on Solubility Equilibria: Theoretical Considerations. Analyst (1995) 120, 2129-2144.

Изабрани радови / Selected papers:

 1. Janjić, T.J., Pfendt, L.B. und Ćelap. M.B.: Zusamensetzung und Stabilität des Kupfer(II)-Ions mit DL-Threonin in Lösung. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie (1970), 373, 83-95.
 2. Janjić, T.J., Pfendt, L.B.: Ispitivanje sastava i stabilnosti kompleksnih jedinjenja u rastvoru Cu(II)-jonova i DL-serina. Glasnik hemijskog društva Beograd (1972), 37(5-6), 233-256.
 3. Janjić, T.J., Pfendt, L.B.: Proučavanje ravnoteža u vodenom rastvoru bakar(II)-jonova i DL-metil-serina. Glasnik hemijskog društva Beograd (1975), 40(3-4), 221-235.
 4. Janjić, T.J., Pfendt, L.B.: Proučavanje protolize bis-helatnih kompleksa bakar(II)-jonova s DL-treoninom, DL-serinom i DL-metil-serinom primenom pH-metrijske titracije. Glasnik hemijskog društva Beograd (1975), 40(5-6), 321-327.
 5. Janjić, T.J., Pfendt, L.B. und Ćelap. M.B.: Die Protolyse des Kupfer(II)-bis-Chelatkomplexes mit α-Amino-β-oxy-säuren. Glasnik hemijskog društva Beograd (1975), 40(9-10), 469-480.
 6. Pfendt, L.B. i Spasojević, D.: Spektrofotometrijsko proučavanje ravnoteža u rastvoru Cu(II)-jonova i L-arginina. Glasnik hemijskog društva Beograd (1976), 41, 391-397.
 7. Janjić, T.J., Pfendt, L.B. and Popov, V.: Study of equilibria in solutions of some protonated metal(II)-EDTA complexes. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (1979) 41, 63-65.
 8. Janjić, T.J., Pfendt, L.B. and Ćelap, M.B.: Study of heterogeneous equilibria in solution of EDTA complexes of copper(II), zinc(II) and Cd(II). Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (1979) 41, 1019-1022.
 9. Janjić, T.J., Pfendt, L.B. and Pasulj, M.B.: Two-phase buffer systems containung a sparingly soluble acid or base as the second phase. Glasnik hemijskog društva Beograd (1980), 45(10), 443-450.
 10. Pfendt, L.B., Krunz, M.M. and Janjić, T.J.: Spectrophotometric determination of microquantitties of molybdenum. Microchimica Acta (Wien) (1980), 1 385-392.
 11. Krunz, M.M., Janjić, T.J. and Pfendt, L.B.: Combined chromatographic-spectrophotometric method for determination of aluminium. Microchimica Acta (Wien), (1982) 1 417-422.
 12. Krunz, M.M.and Pfendt, L.B.: Spectrophotometric determination of tungsten(IV) with rutin. Microchemical Journal (1983), 28, 162-167.
 13. Pfendt, L.B., Petrović, S. And Pašajlić, V.S.: Determination of microamounts of zirkonium (IV) and titanium(IV) wirh preliminary TLC separation. Microchemical Journal, (1984), 29, 296-303.
 14. Janjić, T.J., Pfendt, L.B. and Pasulj, M.B.: Study on heterogeneous equilibria in saturated solutions of sparingly soluble diprotic acids. Monatshefte für Chemie, (1984), 115, 125-133.
 15. Janjić, T.J., Pfendt, L.B. and Pasulj, M.B.: Two-phase buffer systems containing sparingly soluble diprotic acid as the solid phase. Monatshefte für Chemie, (1984), 115, 705-711.
 16. Pfendt, L.B. and Pasulj, M.B.: Paper chromatographic separation of beryllium. Journal of the Serbian Chemical Society (1987), 52(1), 31-34.
 17. Pfendt, L.B., Đorđević, A. and Savić, Z.M.: Combined chromatographic-spectrophotometric method for the separation and determination of microquantities of beryllium. Microchemical Journal (1987), 35, 22-26.
 18. Pfendt, L.B., Popović, G.V., Sladić, D.M. and Janjić, T.J.: Study of heterogeneous equilibria in saturated aqueous solutions of some 7-chloro-1,4-benzodiazepines. Analyst, (1990), 115, 383-387.
 19. Pfendt, L.B., Popović, G.V. and Janjić, T.J.: Study of protolytic equilibria of flurazepam. Analyst, (1990), 115, 1457-1462.
 20. Janjić, M.J., Pfendt, L.B.and Aleksić, M.B.: Study of heterogeneous equilibria in saturated solutions of some sparingly soluble 8-hydroxyquinolines. Talanta (1992), 39(1), 55-62.
 21. Pfendt, L.B. and Popović, G.V.: A spectrophotometric method for the determination of equilibrium constants of the reversible 1,4-benzodiazepine ring-opening reaction. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2, (1994), 1845-1848.
 22. Pfendt, L.B., Popović, G.V. and Janjić, T.J.: Study of protolytic, hydrolytic and solubility equilibria of midazolam. Analyst, (1995), 120, 2145-2151.
 23. Pfendt, L.B. and Popović, G.V.: Determination of prazepam in dosage forms by difference spectrophotometry. Journal of the Serbian Chemical Society (1995), 60(10), 891-896.
 24. Pfendt, L.B., Popović, G.V. and Supančić, S.I.: Spectrophotometric determination of midazolam in pharmaceutical formulations. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (1995), 13, 1551-1553.
 25. Pfendt, L.B., Aleksić, M.B. and Janjić, T.J.: Study of heterogeneous equilibria in saturated solutions of sparingly soluble quinine and cinchonine. Analusis (1996), 24, 284-288.
 26. Pfendt, L.B., Janjić, T.J. and Aleksić, M.B: Two-phase buffer systems containing a sparingly soluble anpholyte as the solid phase. Journal of the Serbian Chemical Society (1995), 60(12), 1157-1165.
 27. Popović, G.V. and Pfendt, L.B.: Spectrophotometric determination of flurazepam in pharmaceutical formulations. Analysis, (1996) 24, 259-262.
 28. Pfendt, L.B., Popović, G.V., Stefanović, V.M. and Rajić, M.B.: Determination of midazolam in pharmaceutical dosage forms by second-order derivative ultraviolet spectrophotometry. Journal of the Serbian Chemical Society (1997), 62(8), 687-693.
 29. Popović, G.V., Dražić, B.P. and Pfendt, L.B.: Acid-base equilibria in homogeneous and heterogeneous systems of clonazepam and nitrazepam. Die Pharmazie (1998) 53, 647-649.
 30. Pfendt, L.B., Stefanović, V. i Popović, G.; Određivanje lorazepama u prisustvu njegovog degradacionog proizvoda primenom derivativne UV spektrofotometrije drugog izvoda. Arhiv za farmaciju, (1999) 1, 27-35.
 31. (a, b). Pfendt, L., Popović, G., Kostić, M., Stevović, Lj., Drakulić, B. and Juranić, I.: Determination and structural correlation of pKa values of p-substituted trans-beta-aroylacrylic acids. Journal of Chemical Research (S), (2000) 260-261; ?nd Journal of Chemical Research (M), (2000), 727-738.
 32. Pfendt, L., Popović, G., Kostić, M., Stevović, Lj., Drakulić, B. and Juranić, I.: Determination and structural correlation of the pKa values of p-substituted trans-2,3-epoxy-4-oxo-4-phenylbutanoic acids. Journal of the Serbian Chemical Society (2000) 65(11), 781-788.
 33. Popović, G.V. and Pfendt, L.B: Determination of acidity constants by derivative spectrophotometry. Physical Chemistry 2000, Proceedings of the 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 120-122.
 34. Popović, G., Pfendt, L. and Moskovljević, V.: Derivative spectrophotometric method for determination of acidity constants of single step acid/base equilibria. Talanta (2001) 55, 363-370.
 35. Dražić, B., Popović, G. And Pfendt, L.: Determination of the acidity constants of some di- and tricarboxylic epoxy acids. Physical Chemistry 2002, Proceedings of the 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, 761-767.
 36. Pfendt, L., Popović, G., Damjanović, T. and Sladić, D.: Protolytic equilibria of bromazepam. Journal of the Serbian Chemical Society (2002) 67(3), 187-195.
 37. Popović, G., Sladić, D., Moskovljević, V. and Pfendt, L.: Study on protilytic equilibria of lorazepam and oxazepam by UV and NMR spectroscopy. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2003) 31(4), 693-699.
 38. Pfendt, L.B., Vukašinović, V.I., Blagojević, N.Z. and Radojević, M.P.: Second order derivative spectrophotometric method for determination of vitamin C content in fruits, vegetables and fruit juices. European Food Research and Technologies, (2003), 217(3), 269-272.
 39. Damjanović, Tatjana; Popović, Gordana; Verbić, Srđan; and Pfendt, Lidija: Study of acid hydrolysis of bromazepam. Canadian Journal of Chemistry (2004) 82(8), 1260-1265.
 40. Vojić, Mirjana; Popović, V. Gordana; Sladić, M. Dušan and Pfendt, B. Lidija: Protolytic equilibria in homogeneous and heterogeneous systems of ketoconazole and its direct spectrophotometric determination in tablets. Journal of the Serbian Chemical Society (2005) 70(1), 67-98.
© Универзитет у Београду - Хемијски факултет