Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Слика]

др Петар А. Пфендт

редовни професор у пензији
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за примењену хемију

E-mail:   ppfendt AT chem · bg · ac · rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 20. 11. 1934, село Јаша Томић (општина Сечањ, Банат). Основну школу на мађарском односно румунском језику завршио је у Румунији, затим један разред Учитељске школе у Темишвару и српску гимназију у Вршцу. Отац Антон (пок.) стаклорезац и трговац, мајка (пок.) Марија рођена Прокле, домаћица. Супруга: покојна др Лидија Пфендт, рођена Шумилин, професор Хемијског факултета. Синови: Едуард и Роберт.

Језици које користи: српски, немачки (матерњи), енглески руски, француски, румунски, мађарски и латински (пасивно).

Образовање и усавршавања

1964: Основне студије - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1971: Магистратура - Хемијске науке / Природно-математики факултет (Београд)

1975: Докторат хемијских наука / Одсек за хемијске и физичко-хемијске науке Природно-математичког факултета (Београд)

Кретање у служби

1957: Демонстратор у лабораторији за квалитативну хемијску анализу (до 1960) / Природно-математички факултет (Београд)

1964: Асистент / Природно-математички факултет (Београд)

1975: Доцент / Одсек за хемијске и физичко-хемијске науке Природно-математичког факултета (Београд)

1992: Ванредни професор / Хемијски факултет (Београд)

1997: Редовни професор / Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

 1. Геохемија (структура органске супстанце фосилних горива, рана дијагенеза);
 2. Хемија животне средине (хемодинамика загађивача у водама, седиментима и у процесима пречишћавања отпадних вода, структура хуминских супстанци, угљоводоници у ваздуху);
 3. Заштита животне средине.

Ангажовање у настави

Настава на матичном факултету:

Вежбе из Хемјске технологије / Индустријске хемије, Квалитаивне хемијске анализе и Опште и неорганске хемије (1964-1975).

Вежбе из Индустријске хемије (специјални курс за усмерење Примењена хемија (1974-1976).

Др Петар Пфендт је увео предмете Хемија животне средине (1978) и Хемија вода и отпадних вода (1982) у наставу, као и истраживања из ових области на Хемијском факултету. Године 1987. покренуо је увођење смера Хемија животне средине на последипломским студијама, а 1993. је усвојен његов предлог о увођењу усмерења "Хемија животне средине" у оквиру наставе Катедре за Примењену хемију.

Предавао је: Одабране области Примењене хемије (1974-2003. год, део предмета), Индустријску хемију (1991-2003, године 1995 је увео колоквијум којим су студенти стицали поене и тако смањили обим материјала неопходан за испит), Хемију животне средине I и II до пензионисања, а Хемију вода и отпадних вода од 1982 до 1992. године.

Настава на другим факултетима односно установама:

Остале активности

Студијски боравци:

БАСФ, Лудвигсхафен, Немачка (1966. и 1991. год), Линде А.Г. Минхен (Лабораторија за анализу и пречишћавање отпадних вода; пилот-постројења: 1982. и 1983); Kernforschungs-Zentrum, KF, у Јилиху, Немачка (у Институту за примењену физичку хемију, 1991); Хенкел А.Г. Диселдорф (Институт за екотексикологију и биохемодинамику тензида, 1991).

Чланство у научним и стручним друштвима:

Предавања по позиву:

Коларчев универзитет, Секција за хемију и животну СХД, Наставна секција СХД, подружнице СХД, гимназије у Београду, радио и телевизија, Градски и Републички заводи за здравствену заштиту, Априлски дани просветних радника.

Дужности на Факултету и Универзитету:

Др Петар Пфендт је имао низ дужности: члан разних комисија на Факултету; члан савета Одсека односно Факултета (6 мандата); управник Хемијског института (1978-1980). У циљу развоја наставе и бољег прилагођавања садржаја наставе потребама привреде Србије, покренуо је, уз учешће целокупног Наставно-научног већа, анкетирање радних организација и установа у привреди упитником ради добијања информација о томе које знање треба да има дипломирани хемичар. Заједно са проф. др Драганом Веселиновићем са Института за физичку хемију предлагао је 1983. године да се на Одсеку оснује Студијска група за контролу и заштиту животне средине. Елаборат је прихваћен од ННВ Одсека, али се у оквиру Универзитета противио ННВ Технолошко-металуршког факултета. Био је шеф Катедре за Примењену хемију (од 1. 10. 1988. до 16. 1. 1997). Члан Стручног већа за Хемијску технологију, Хемијско инжењерство и Металургију био је од 1993. до 1997. године. Декан Хемијског факултета био је од 6. 6. 1998. до 22. 2. 2001. Био је и члан Већа групације природно-математичких наука.

Делатности у другим установама:

Уз сагласност Наставно-научног већа Одсека покренуо је заједно са проф. др Драганом Веселиновићем са Факултета за физичку хемију оснивање Асоцијације за животну средину која није била прихваћена од стране Министарства.

Био је председник државне ревизионе комисије за евалуацију пројекта заштите зетске равнице од загађивања пираленом (1995).

Члан комисије Владе Црне Горе за изучавање стања контроле квалитета животне средине у Републици Црној Гори (1998).

Члан радне групе за заштиту животне средине (комисија за референтне материјале) Савезног завода за мере и драгоцене метале (1998-1999).

Експерт за Хемију животне средине код Regional Environmental Center, Vienna (1995-98).

Професор Пфендт је за изложбу поводом јубилеја "100 година Српског хемијског хемијског друштва - 1997" пројектовао вишесмерни интерактивни модел "Извори загађивања - последице", који је израђен на Факултету за примењене уметсности и сада је у сталној поставци Музеја науке и технике.

Члан је Одбора САНУ "Човек и животна средина" (од 1999).

Рецензент код часописа: Journal of the Serbian Chemical Society, Environmental Chemistry Letters, Environmental Science and Technology, Organic Geochemistry, Soil Science Society. Рецензирао је и неколико уџбеника.

Стручни уредник код Српске енциклопедије за области хемија, биохемија и физичка хемија (од 2007).

Члан-сарадник Матице српске од 2012. године.

Награде и признања

Пројекти

 1. Органско-геохемијско истраживање састава, структуре и особина органске супстанце старих и млађих средимената (Републичка заједница наука, 1971-1975; носилац пројекта: Институт за хемију, технологију и металургију).
 2. Органско-геохмијска студија органске супстанце Земљине коре, од прекурсорских биолипида, преко геопипида, енергетских извора и сировинских потенцијала, до загађивача животне средине (РЗН, 1976-1980; носилац пројекта: ИХТМ).
 3. Комплексна истраживања енергетско-индустријских извора загађивања и мере заштите у региону Београда (Основна заједница науке Београда, 1982-83; носилац пројекта: Институт за истраживање нуклеарних и дригих минерланих сировина; руководилац два подпројекта).
 4. Утицај молекулскке структуре на хемијску реактивност, биолошку активност и физичке особине органских једињења и природних производа: Проучавање структуре и особина старих седимената. (РЗН, 1981-1990; носилац пројекта: САНУ; руководилац теме).
 5. Четири пројекта ЈНА (1984-86; носилац пројекта: Енергопројект, Београд; руководилац пројектне теме).
 6. Истраживање загађења површинских и подземних вода речних система (Носилац пројекта: Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић") (РЗН, 1986-1990; руководилац пројектне теме).
 7. Интерни пројекти Института за општу и физичку хемију, ИОФХ (1986-2006; руководилац тема).
 8. Хемијска и биохемијска активност микроорганизама у хидросфери, са одабраним областима из хемије животне средине и технологије воде (Едукативни пројекат, Водовод Осијек, 1989-1990; руководилац).
 9. Изоловање, карактеризација и хемијске трансформације природних производа. ПОДПРОЈЕКАТ: Проучавање порекла, структуре и особина органских супстанци Земљине коре (РЗН, 1991-1995; носилац пројекта: Хемијски факултет и ИХТМ; руководилац тема).
 10. Међулабораторијска испитивањ вода и горива (Министарство науке и технолошког развоја; носилац пројекта: Хемијски факултет; 90-тих година).
 11. Дефицитарност селена у животној средини СР Србији - природни и антропогени утицаји и физиолошки ефекти (РЗН, 1991-1993; носилац пројекта: Српска академија наука и уметности; истраживач).
 12. Студија загађености реке Тисе (пројекат Министарства за животну средину Републике Србије, 1995-1996; члан руководећег тима).
 13. Испитивање природних производа из домаћих биљних и животињских врста и Земљине коре. ПОДПРОЈЕКАТ: Геохемијски сегмент циклуса угљеника - органске супстанцце седимената, горива и загађивачи (Министарство науке и технологије, 1996-2000; носилац пројекта: Хемијски факултет и ИХТМ; руководилац тема).
 14. ЕКО-Дунав (интердисциплинарни пројекат Министратсва за животну средину Републике Србије, 1998-1999; руководилац области истраживања).
 15. Хемодинамика загађујућих супстанци акватичних система и водних ресурса (површинске и подземне воде, седименти) у функцији заштите (Министарство за науку и технолошки развој, 2001-2006; носилац пројекта: Хемијски факултет и ИХТМ; руководилац тема).
 16. Проучавање структуре, састава и трансформација природних производа Земљине коре (кероген, битумен, нафта и гас) (Министарство за науку и технолошки развој, 2001-2006; носилац пројекта: Хемијски факултет и ИХТМ; руководилац тема).
 17. Порекло, структура и особине органских супстанци седимената у функцији заштите животне средине и трагања за новим изворима енергије (Министарство за науку и технолошки развој, 1996-2009; носилац пројекта: САНУ; руководилац тема).
 18. Уговори / пројекти са привредним организацијама (1981-2005: преко 60): утврђивање стања загађености животне средине, процена ризика од загаћивања, праћење процеса производње, ремедијација загађеног земљишта, припрема и прерада вода.

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews:

 1. Савезни завод за здравствену заштиту: Вода за пиће - Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности. (стручни редактор: Петар Пфендт), Привредни преглед; Београд, (844 стр.) 1990.
 2. Knjiga izvoda • Book of Abstracts: 5. Simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine" sa međunarodnim učešćem, Srpsko hemijso društvo • 5th Symposium "Chemistry and Environmental Protection" with international participation, Serbian Chemical Society. Planina Tara (2008) • Mt. Tara (2008), Urednici (Editors): Petar Pfendt i Dragan Veselinović.

Дисертације / Theses:

 1. П. Пфендт: Одређивање незасићености керогена алексиначког битуминозног шкриљца модификованим методама за јодни број. Магистарска теза, Универзитет у Београду, 1971.
 2. П. Пфендт: Студија хемијске природе керогена бромовањем. Докторска дисертација, Универзитет у Београду, 1975.

Уџбеници / Textbooks:

 1. Vitorović, D., Pfendt, P. i Krsmanović, V: Primenjena hemija za III razred usmerenog obrazovanja (4 izdanja), Naučna knjiga, Beograd, 1988.
 2. Vitorović, D., Pfendt, P. i Krsmanović, V: Primenjena hemija za IV razred usmerenog obrazovanja (4 izdanja), Naučna knjiga, Beograd, 1988.
 3. Vitorović, D., Pfendt, P. i Krsmanović, V.D: Odabrana poglavlja iz hemije (Primenjena hemija) za IV razred srednjeg obrazovanja, Naučna knjiga i Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad, 1990.
 4. Пфендт, П., Стојановић, К., Михајлиди-Зелић, А. и Релић, Д.: Практикум из Индустријске хемије са радном свеском (уредници: Б. Јованчићевић и Г. Роглић), Хемијски факултет, Београд, 2012; два издања.
 5. Pfendt, Petar: Hemija životne sredine (I deo), Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.

Радови увршћени у базe података / Articles included in Data Bases:

 1. Jokić A., Srejić R., Pfendt P.A. and Zakrzewska J. (1995) "Characterization of lake sediment humic acids from the Ćelije lake-system near Kruševac (Central Serbia) by 13C and 1H solution and 13C CPMAS NMR", Water Air and Soil Pollution (1995) 84 (12), 159−173. Article has been included in the Data Base on soil organic matter NMR spectra: http://gadolinium.chem.qmul.ac.uk/SoilNMR/, as a secondary exposure (2002).
 2. Stojanović, K., Jovančićević B., Pevneva G.S., Golovko J.A., Golovko A.K. and Pfendt P. (2001) Maturity assessement of oils from the Sakhalin oil fields in Russia: phenanthrene content as a tool. Organic Geochemistry (2001) 32, 721-731. Article has been choosen for inclusion in the literature alerting service: www.petroalert.info, as a secondary exposure (2002).

Поглавља у књигама / Book Chapters:

 1. Purić, M; Pfendt, P; Polić, P.: Effects of Tributaries on River Water/Sediment Interactions: a Multidimensional Presentation. In: Geosciences and Water Resources: Enviromental Data Modeling (C. Bardinet, J.-J. Royer, Eds.), Springer-Verlag, Berlin 1997, pp. 51−55.
 2. GRUPA AUTORA: Ekološki status Tise - Rezultati istraživanja. Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Beograd, 1997.
 3. Пфендт, Петар: Од хемије ка хемији која схвата животну средину, или Зашто се животна средина загађује. У: Свет хемије (уредници: В. Крсмановић, Ј. Королија, Д. Даниловић, С. Зимонић и Р. Јанчић), Српска академија наука и уметности, Музеј науке и технике, Београд, 1997, стр. 65-72.
 4. Todorović, M.; Pfendt, P.; Manojlović, P. i Krsmanović, V.: Međulaboratorijska uporedna ispitivanja voda. U: Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvalitetom (B. Dalmacija, urednik), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Institut za hemiju, Novi Sad 2000, str. 540−546.
 5. Pfendt, P.: Interakcije prirodnih organskih materija u ekosistemu. U: Prirodne organske materije u vodi (Urednici: B. Dalmacija i I. Ivančev-Tumbas). Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, 2002, str. 51−73.
 6. Пфендт, Петар: Анализа расположивих података о техничким, економским и експлоатационим карактеристикама процеса за привремено и трајно уклањање полихлорованих бифенила: Хемијски поступци. У: Полихлоровани бифенили, особине, извори, одстрањивање (уредници: М. Кубуровић и A. Јововић) Машински факултет, Београд, 2002, 33 стр.
 7. Пфендт, Петар: Наставни рад. У: Драгомир Виторовић - 80 година живота и рада. (Уредници: Ж. Чековић и Б. Јованчићевић) Хемијски факултет, Универзитет у Београду, 2005, стр. 67-99.

Изабрани радови / Selected papers:

 1. Vitorovic, Dragomir; Pfendt, Petar: Determination of unsaturation of Aleksinac oil-shale kerogen by modified iodine number methods. I. Influence of time and temperature. Glasnik Hemijskog Drustva Beograd (1968), 33(8-10), 557-568. Journal written in Serbian.
 2. Pfendt, Petar; Vitorovic, Dragomir: Untersuchung der Struktur des Aleksinacer Oelschieferkerogens mittels modifizierter Jodzahl-methoden. Erdoel und Kohle, Erdgas, Petrochemie vereinigt mit Brennstoff-Chemie (1973), 26(3), 143-148. Journal written in German.
 3. Vitorović, D. and Pfendt, P.: Effect of bromine on Aleksinac shale kerogen - a source for better understanding of its chemical nature. Annali. Academia Brasileira Ciencia., (1974) 45(1), 49-55.
 4. Vitorović, D., Krsmanović, V., Pfendt, P.: Eine Untersuchung der Struktur des Aleksinacer Oelschieferkerogens mittels verschiedener chemicher Methoden. Advances in Organic Geochemistry 1975 (Ed. by R. Campos and J. Goni). Enadimsa, Madrid 1977, pp. 717-734. Conference written in German.
 5. Pfendt, P.: Vaspitno-obrazovna funkcija sadržaja o životnoj sredini u nastavi hemijskih nauka. Hemijski pregled, (1979) 20(1), 22-24.
 6. Vitorović, D., Krsmanović. V., Pfendt, P.: Kerogen structural studies - Oxidations with alcaline permanganate and with ferric chloride. Advances in Organic Geochemistry 1979 (Ed. by A.G. Douglas and J.R. Maxwell), Pergamon Press, Oxford 1980, pp. 585-589.
 7. Pfendt, P. A.; Janković, B.; Čučković, J.: Some experience with laboratory apparatus for wastewater purification - Attisholz ARA System. Kemija u Industriji (1980), 29(10), 479-483. Journal written in Serbo-Croatian.
 8. Pfendt, P., Janković, B., Čučković, J., Tešić, Ž.: Prečišćavanje otpadne vode Poljoprivrednog kombinata "Beograd". Vodoprivreda, (1981) 13(69-71), 155-159. Journal written in Serbo-Croatian.
 9. Pfendt, P. i Čučković, J.: n-Alkani u savskom mulju u blizini Raney-bunara. Vodoprivreda, (1981) 13(69-71), 245-247. Journal written in Serbo-Croatian.
 10. Pfendt, P., Janković, B., Šaban, M. Čučković, J., Cvetković, O., Tešić, Ž., i Tot-Božićković, M.: Dijagnostički značaj odnosa HPK/BPK5. Vodoprivreda, (1982) 14(78-79), 255-260. Journal written in Serbo-Croatian.
 11. Pfendt, P., Janković, Hemijska priroda aerobnog aktivnog mulja pri prečišćavanju modela mlečne otpadne vode. Vodoprivreda, (1983) 15(82-83), 121-127 (1983). Journal written in Serbo-Croatian.
 12. Vitorović, D, Pfendt, P., Krsmanović, V:, Structural investigations of Aleksinac shale kerogen by chemical and spectroscopical methods. Advances in Organic Geochemistry 1981 (Ed. by M. Bjoroy et al), J. Wiley and Sons, Ltd, Chichester 1983, pp. 620-627.
 13. Pfendt, P.: Comparison of the general chemical nature of various kerogenes based on their reactivities towards bromine. Advances in Organic Geochemistry 1983 (Ed. by P.A. Schenck, J.W. De Leeuw and G.W.M. Lijambach), Pergamon Press, Oxford 1984, pp. 383-390.; Org. Geochem., 6 (1984), 383-390.
 14. Pfendt, P. A.; Vitorovic, D.: Structural changes of crude oil asphaltenes by oxidation with acid solution of iron(III) chloride. Collection Colloques et Seminaires (Institut Francais du Petrole) 40 - Charactérisation des huile lourdes et des résidus pétroliers. Edition Technip, Paris 1984, pp. 449-455.
 15. Pfendt, P., Krsmanović, V., Vitorović, D.: Proučavanje korelacije odnosa silicijum-dioksida i aluminijum-oksida aleksinačkog bituminoznog škriljca s elementarnim sastavom organske supstance. Zbornik radova III Jugoslavenskog simpozijuma o bitumenu i asfaltu, Serija C, knjiga 8. Jugoslavenska Akademija znanosti 1984, str. 107-114. (štampano takođe u časopisu Građevinar (1984) 36(9), 107-114).
 16. Vitorović, D., Pfendt, P.A., Niketić. S., Krsmanović, V.D.: Correlation of some porphyrin metals with geochemical parameters of Aleksinac (Yugoslavia) Oil Shale. CODATA 1987, Computer handling and dissemination of data. (Ed. by P.S. Glaeser) Elsevier Science Publ. B.V. (North Holland), pp. 335-339.
 17. Pfendt, P.A., Krsmanović, V.D. and Vitorović,D.: Indication of reducing conditions in early diagenesis: The Aleksinac shale as example. Advances in Organic Geochemistry 1987 (Ed. by L. Mattavelli and L. Novelli), Pergamon Press, Oxford 1988, pp. 791-799. Org. Geochem., 13 (4-6), 791-799 (1988).
 18. Miodragović, Z., Polić, P., and Pfendt, P.: Methanol-soluble fractions of alluvial organic matter. Correlations with zinc. Journal of the Serbian Chemical Society (1989), 54(6), 291-297.
 19. Pfendt, P.A., Polić, P., Krsmanović, V.D. and Vitorović, D.: Metal-organic matter interactions in the formation of an oil shale deposit. Advances in Organic Geochemistry 1989 (Ed. by B. Durand and F. Behar), Pergamon Press, Oxford 1990, pp. 621-629. Org. Geochem., 16(1-3), 621-629 (1990).
 20. Polić, P. and Pfendt, P.: Aquifer contamination by heavy metals: copper and chromium speciation at a Novi Beograd location. Journal of the Serbian Chemical Society (1991), 56(4), 241-248.
 21. Pfendt, P.A., Polić, P., Krsmanović, V.D. and Vitorović, D.: Diverse mineral matrix effects on the oil yield of shale originating from different sulphate-reducing enviroments. Organic Geochemistry. Advances and Applications in Energy and the Natural Environment (David Manning, Ed), Manchester University Press, 1991, pp. 320-322.
 22. Polic, Predrag; Pfendt, Petar: Iron and manganese oxides as dominant nickel substrates in the Novi Beograd aquifer [Serbia]. Journal of the Serbian Chemical Society (1992), 57(10), 697-703.
 23. Pfendt, Petar; Polić, Predrag; Đarmati, Danica; Ristić, Emilija: Identification of the substrates of mobile selenium in alluvial sediments of the Sava river. Biological Trace Element Research (1992), 33(1), 167.
 24. Miodragovic, Z.M.; Jokic, A.; Pfendt, P.A.: Fulvic acid characterization in an alluvial sediment sequence: differences between clay and sand environments. Organic Geochemistry (1992), 18(4), 481-487.
 25. Pfendt, Petar; Jokic, Aleksandar: Characterization and ecochemical significance of Lake Celije sediment humic acids. Journal of the Serbian Chemical Society (1993), 58(10), 833-842.
 26. Polić, P., Pfendt, P., Krsmanović, V.D. and Vitorović, D.: Chemical characterization of the event which changed the sulphate reducing conditions during early diagenesis of an oil shale deposit. 16th International Meeting on Organic Geochemistry, Stavanger 1993 (Co-ordinating Editor Kjell Oygard), Falch Hurtigtrykk Publ., Oslo 1993, pp. 634-638.
 27. V.D. Krsmanovic, P.A. Pfendt, "Chemical Investigation of a Complex Commercial Product: An Example of Laboratory Project at the University Level". In Responsible Change for the 21st Century (H.K. Brunkhorst, Ed.) 6th International IOSTE Symposium on World Trends in Science and Technology Education. SLO Enschede, 1994, pp. 264-269.
 28. Polic, Predrag; Pfendt, Petar: Alluvial aquifer contamination: exchangeable heavy metals and factors affecting their spatial distribution. Water, Air and Soil Pollution (1994), 74(1-2), 155-167.
 29. Pfendt, P.A., Dević, G.J., Šaban, M.M., Z.V. Popović, Z.V.: Biomarkers of hard coal of Vrška Čuka (Serbia). I. Saturated hydrocarbons. Journal of the Serbian Chemical Society (1996) 61(11), 987-999.
 30. Polic, Predrag; Pfendt, Petar: Alluvial aquifer contamination: carbonates and easily reducible oxyhydroxides as heavy metal substrates. Journal of the Serbian Chemical Society (1996), 61(11), 1001-1013.
 31. Pfendt, Petar: Professor Dragomir K. Vitorovic on the occasion of his 70th birthday. Journal of the Serbian Chemical Society (1996), 61(11), 937-940.
 32. Jovančićevič, B.S, Tasić, Lj.Z., Vujasinović, S.O., Matić, I.D., Malović, D.D., Pfendt, P.A.: A contribution to the elucidation of oil migration mechanisms through water-wet sediments: Crushed rock environment as example. Journal of the Serbian Chemical Society (1996), 61(11), 1025-1031 (1996).
 33. Purić, M., Pfendt, P., Polić, P.: River water/sediment interactions: Effects of tributaries. Fresenius Environmental Bulletin (1996), 5(5/6), 339-344.
 34. Pfendt, P.: Ekohemijski eksperiment. Gledišta (1999) 40(3-4), 128-132 (Časopis za društvenu kritiku i teoriju).
 35. Smičiklas, I.D., Milonjić, S.K., Pfendt, P., Raičević, S.: The point of zero charge and sorption of cadmium(II) and strontium(II) ions on synthetic hydroxyapatite. Separation and Purification Technology, (2000), 18, 185-194.
 36. Todorovic, M.; Manojlovic, D.; Krsmanovic, V. D.; Pfendt, P. A.:. Determination of nitrate in tap and river water: Results of interlaboratory study in Yugoslavia. Journal of Environmental Protection and Ecology (2001), 2(1), 174-178.
 37. M. Radenković, D. Đorđević, J. Joksić, S. Đogo, P. Pfendt, J. Raičević (2003): Uranium mobility in soils contaminated with depleted uranium. The Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. (2003), 9(4), 327-331.
 38. Purić, Milivoje; Pfendt, Petar: Ekohemijska interpretacija teških metala u rečnom sistemu Tare. CANU, Glasnik odjeljenja prirodnih nauka (2003) 15, 125-148.
 39. Djordjevic, Dragana; Radmanovic, Dubravka; Mihajlidi-Zelic, Aleksandra; Ilic, Mila; Pfendt, Petar; Vukmirovic, Zorka; Polic, Predrag: Principal associations of trace elements in the long-term sampled airborne particulate matter. Environmental Chemistry Letters (2004), 2(3), 147-150.
 40. Djurka, Dušica; Pfendt, Petar; Jovančićević, Branimir; Cvetković, Olga; Wehner, Hermann: Natural bitumens versus oil pollution in the Vlasina lake peat. Environmental Chemistry Letters (2005) 3, 39-42.
 41. Mrkić, Sanja; Pfendt, Petar; Jovančićević, Branimir; Matić, Ivan; Vujasinović; Slobodan; Babić, D; Vrvić, Miroslav; Đorđević, Dragana; Gojgić-Cvijović, Gordana; Nikolić, P; Dević, Gordana; Matić, V; Rečić, D; Trifunović, Snežana. The influence of the association patterns of phosphorus-substrates and xylene-substrates on the degradation of xylenes in an alluvial aquifer. Journal of the Serbian Chemical Society (2005) 70, 1515-1531.
 42. Dević, Gordana; Pfendt, Petar; Jovančićević, Branimir; Popović Zoran: Pyrite formation in organic-rich clay, calcite and coal-forming environments, Acta Geologica Sinica (2006) 80, 574-588.
 43. Topalovic, A., Pfendt, L.B, Perovic, N., Dordevic, D., Trifunovic, S., Pfendt. P.A: The chemical characteristics of soil which determine phosphorus partitioning in highly calcareous soils. Journal of the Serbian Chemical Society (2006). 71(11) 1219-1236.
 44. Dević, Gordana, Pfendt, Petar; Jovančićević, Branimir; Popović, Zoran: An assessment of the chemical characteristics of early diagenetic processes in a geologically well-defined brown coal basin. Journal of the Serbian Chemical Society (2006).
 45. Manojlović, D.; Todorović, M.; Jovićić, J.; Krsmanović, V. D.; Pfendt, P. A.; Golubović, R.: Preservation of water quality in accumulation Lake Rovni: the estimate of the emission of phosphorus from inundation area. Desalination (2007), 213(1-3), 104-109.
 46. Jovanović, V. Z.; Pfendt, P. A.; Filipović, A. J.: Characteristics of wintertime polycyclic aromatic hydrocarbon assemblage in aerosol of the southern Adriatic. Russian Journal of Physical Chemistry A (2007), 81(9), 1482-1487.
 47. Jovanović, V.Z, Pfendt, P.A, Jovanović A.J, Summertime PAH assembly in Mediterranean air: the Herceg Novi sampling station as an example. Journal of the Serbian Chemical Society (2007). 72(2), 193-204.
 48. Dević, G., Pfendt, P.: Diagenetic relationships between sulphur species and formation of pyrite in coals and sediments. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects (2007) 29(16), 1487-1498.
© Универзитет у Београду - Хемијски факултет