Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Слика]

академик Драгомир К. Виторовић

редовни професор (1926-2015)
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за примењену хемију

Лични подаци

Рођен 17. 9. 1926. године у Београду. Основну школу и гимназију завршио је у Београду. Отац Крсман, трговац, а касније угледни београдски банкар и индустријалац, мајка Даринка, рођена Тошић, домаћица. Супруга: Олга Виторовић (пок), рођена Јовановић, професор аналитичке хемије на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду.

Образовање и усавршавања

Кретање у служби

Области истраживања и нтересовања

 1. Примењена хемија
 2. Органска геохемија
 3. Хемија животне средине

Ангажовање у настави

Од почетка наставничке каријере, проф. Виторовић је развио и изводио наставу из предмета Хемијска технологија, Индустријска хемија и Нове области примењене хемије, а касније, од 1982. године, посветио се настави из Одабраних области хемијске индустрије, све до престанка радног односа 1991. године.

При Катедри за примењену хемију, почев од краја 70-их година, из предмета Нове области примењене хемије су се постепено издвојили самостални предмети: Хемија животне средине (1978), Одабрани процеси хемијске индустрије, Хемија и технологија горива и Хемија и технологија воде (1982), Одабране области примењене хемије, Органска геохемија и Хемија макромолекула (1993).

На Филозофском факултету у Новом Саду и Природно-математичком факултету у Приштини предавао је Хемијску технологију.

Од оснивања Катедре 1971. па скоро до одласка у пензију, 1991. године, Д. Виторовић је био шеф Катедре за примењену хемију.

Виторовић је један од наставника који су 1971. године основали Одсек за хемијске и физичкохемијске науке. Био је први управник овог Одсека.

Под његовим руководством израђено је 280 дипломских радова.

На последипломском нивоу руководио је смером Примењена хемија, а под његовим руководством одбрањено је осам специјалистичких, 26 магистарских и 18 докторских теза. Ко-ментор је био у изради и одбрани три специјалистичка рада, једне магистарске и 4 докторске тезе. Као члан комисије за преглед, оцену и одбрану учествовао је у изради једног специјалистичког рада, 16 магистарских теза и 20 докторских дисертација како на матичном факултету, тако и на ТМФ-у, Рударско-геолошком и Грађевинском факултету у Београду, ПМФ-у у Новом Саду, Загребу и Љубљани и ПМФ-у у Поатјеу у Француској.

За собом је оставио групу истраживача за органску геохемију и за хемију животне средине.

Остале активности

Чланство у научним и стручним друштвима:

Студијски боравци:

Предавања по позиву:

Награде и признања

Проф. Драгомир Виторовић је добио неколико награда за научни рад и више различитих признања.

Од многобројних признања поменућемо још нека:

Референце

Публиковао је 111 радова у међународним научним часописима. Аутор је 3 поглавља и 4 прегледна рада у међународним научним књигама, монографијама, односно часописима. Такође је публиковао 92 рада у домаћим научним часописима. Написао је и 9 прегледних радова у домаћим научним књигама и часописима. На тај начин, досадашњи научни опус професора Виторовића чини укупно 213 публикација. Сем тога, са међународних скупова 6 радова му је штампано у целини; са домаћих 13. Објавио је 12 стручних радова, реализовао 3 патента, написао 18 уџбеника, књига, односно превода, био уредник 11 књига и реализовао око 200 стручних елабората. Једанаест пута је одржао предавања по позиву у иностранству и 6 пута у нашој земљи. На домаћим и међународним научним конференцијама са својим сарадницима је постерски или усмено саопштио на стотине радова.

Одабрана поглавља у књигама и монографијама:

 1. D. Vitorović: Structure elucidation of kerogen by chemical methods. Chapter 10. In: Kerogen, Insoluble Organic Matter From Sedimentary Rocks, B. Durand, Ed., Éditions Technip, Paris, 301-338 (1980).
 2. D. Vitorović, M. Šaban: Geolipids in Aleksinac oil shale. Chapter 3. In: Geochemistry and Chemistry of Oil Shales, F. P. Miknis and J. F. McKay, Eds., ACS Symposium Series 230, American Chemical Society, Washington, D.C., 37-58 (1983).
 3. D. Vitorović, D. Svetel: Oil Shales in Asphalt Mixes, Chapter 18. In: Asphaltene and Asphalts, Vol. 2, Developments in Petroleum Science, 40B, T. F. Yen and G. V. Chilingarian, Eds., Elsevier Science, Amsterdam, 499-513 (2000).

Одабрани прегледни члансци у међународним часописима:

 1. D. Vitorović: Characterization and classification of kerogens based on oxidation products of multistep alkaline permanganate degradation (in Chinese). In: Biomarkers & Kerogens UNDP/UNESCO Workshop, Guiyang, China. Annual Research Reports of the Organic Geochemistry Laboratory, Institute of Geochemistry, Academia Sinica, 276-301 (1986).
 2. D. Vitorović: Functional group analysis and other specific reactions applied to kerogen (in Chinese). In: Biomarkers & Kerogens, UNDP/UNESCO Workshop, Guiyang, China, Annual Research Reports of the Organic Geochemistry Laboratory, Institute of Geochemistry, Academia Sinica, 302-318 (1986).
 3. D. Vitorović: General structure of kerogen. Types of kerogens and evolution paths (in Chinese). In: Biomarkers & Kerogens, UNDP/UNESCO Workshop, Guiyang, China, Annual Research Reports of the Organic Geochemistry Laboratory, Institute of Geochemistry, Academia Sinica, 319-332 (1986).
 4. B. Jovančićević, P. Polić, D. Vitorović: Organic geochemical investigation of crude oils. The southeastern part of the Pannonian Basin, J. Serb. Chem. Soc. 63, 397-418 (1998).

Реализовани патенти:

 1. D. Vitorović, D. Jevtić: Postupak za dobivanje antimona visokog stepena čistoće. Jugoslovenski patent 33890 od 4. IV 1978. godine.
 2. D. Jevtić, D. Vitorović: Postupak za proizvodnju antimon-trioksida višeg stepena čistoće. Jugoslovenski patent 36359 od 15. XII 1982. godine.
 3. D. Vitorović, O. Cvetković: Postupak za proizvodnju cink-fosfatnih pigmenata. Patent Srbije i Crne Gore 798/01-П-798/01 od 14. IV 2003. godine.

Одабрани радови у водећим међународним часописима:

 1. M. Djuričić, R. C. Murphy, D. Vitorović, K. Biemann: Organic acids obtained by alkaline permanganate oxidation of kerogen from the Green River (Colorado) shale. Geochimica et Cosmochimica Acta, 35, 1201-1207 (1971).
 2. H. S. Hertz, B. D. Andresen, M. V. Djuričić, K. Biemann, M. Šaban, D. Vitorović: The isolation and identification of gamma-lactones in the acidic fraction of Aleksinac (Yugoslavia) shale bitumen. Geochimica et Cosmochimica Acta, 37, 1687-1695 (1973).
 3. M. V. Djuričić, D. Vitorović, H. Hertz, B. Andresen, K. Biemann: Relationship between the bitumen and kerogen of an Australian torbanite. Organic Geochemistry, 1 (2), 79-84 (1978).
 4. V. D. Krsmanović, M. Ercegovac, D. Vitorović: Parallel micropetrographic and chemical studies of the solid degradation products from stepwise alkaline permanganate oxidation of a kerogen concentrate. Organic Geochemistry, 1 (2), 85-88 (1978).
 5. D. Vitorović, D. Vučelić, M. J. Gašić, N. Juranić, S. Macura: Analysis of the organic matter of oil shales by nuclear magnetic resonance. Organic Geochemistry, 1 (2), 89-91 (1978).
 6. D. Vučelić, N. Juranić, D. Vitorović: Potential of proton-enhanced 13C NMR for the classification of kerogens. Fuel, 58, 759-764 (1979).
 7. D. Vitorović, M. Djordjević, A. Amblès, J. C. Jacquesy: Multistage alkaline permanganate degradation of a type II kerogen. Organic Geochemistry, 5 (4), 259-265 (1984).
 8. D. Vitorović, A. Amblès, M. Djordjević: Relationship between kerogens of various structural types and the products of their multistep oxidative degradation. Organic Geochemistry, 6, 333-342 (1984).
 9. A. Amblès, M. Djordjević, D. Vitorović: Multistage alkaline permanganate degradation of a type III kerogen. Chemical Geology, 48, 305-312 (1985).
 10. D. Vitorović, A. Amblès, M. Djordjević: Improvement of kerogen structural interpretations based on oxidation products isolated from aqueous solutions. Organic Geochemistry, 10, 1119-1126 (1986).
 11. M. M. Vrvić, V. Djordjević, O. Savković, J. Vučetić, D. Vitorović: Preparation of rich kerogen concentrates: removal of pyrite with Thiobacillus ferrooxidans. Organic Geochemistry, 13 (4-6), 1109-1114 (1988).
 12. P. A. Pfendt, V. D. Krsmanović, D. Vitorović: Indication of reducing conditions in early diagenesis: the Aleksinac oil shale as example. Organic Geochemistry, 13 (4-6), 791-799 (1988).
 13. A. Amblès, G. Dupas, J. C. Jacquesy, D. Vitorović: Chemical characterization of the kerogen from MorroccanTimahdit oil shale by analysis of oxidation products. Organic Geochemistry, 13 (4-6), 1031-1038 (1988).
 14. M. Šaban, B. Jovančićević, S. Saračević, A. Hollerbach, D. Vitorović: Correlative geochemical study of crude oils from southeastern and southern parts of the Pannonian Basin. Organic Geochemistry, 13 (1-3), 325-333 (1988).
 15. D. Vitorović, A. Amblès, S. Bajc, O. Cvetković: Characterization of kerogen from Messel shale based on multistage alkaline permanganate degradation. Fuel, 67 (7), 983-993 (1988).
 16. D. Vitorović, V. Dragojlović: Test of the validity of some kerogen models based on oxidative degradation. Organic Geochemistry, 15 (3), 313-319 (1990).
 17. P. Pfendt, P. Polić, V. Krsmanović, D. Vitorović: Metal-organic matter interactions in the formation of an oil shale deposit. Organic Geochemistry, 16 (1-3), 621-629 (1990).
 18. M. M. Vrvić, V. Matić, J. Vučetić, D. Vitorović: Demineralization of an oil shale by Bacillus circulans ("siliceous bacteria"). Organic Geochemistry, 16 (4-6), 1203-1209 (1990).
 19. D. Vitorović, B. R. Aleksić, S. I. Kontorovič, B. D. Aleksić, M. Ercegovac, B.Ž. Marković, S. S. Bogdanov, O. G. Cvetković: Liquefaction of brown coal prepared by grinding under different conditions. Fuel, 70, 849-855 (1991).
 20. B. Jovančićević, H. Wehner, M. Šaban, D. Vitorović: Evaluation of the effects of native minerals on the organic matter of Aleksinac oil shale based on the composition of free and bound bitumens. Organic Geochemistry, 18 (4), 511-519 (1992).
 21. D. Vučelić, V. Marković, V. Vučelić, D. Spiridonović, B. Jovančićević, D. Vitorović: Investigation of catalytic effects of indigenous minerals in the pyrolysis of Aleksinac oil shale organic matter. Organic Geochemistry, 19 (4-6), 445-453 (1992).
 22. B. Jovančićević, D. Vučelić, M. Šaban, H. Wehner, D. Vitorović: Investigation of the catalytic effects of indigenous minerals in the pyrolysis of Aleksinac oil shale substrates: steranes, triterpanes and triaromaticsteranes in the pyrolysates. Organic Geochemistry, 20 (1), 69-76 (1993).
 23. O. Cvetković, V. Dragutinović, M. M. Vrvić, J. A. Curiale, M. Ercegovac, D. Vitorović: Evidence of stable kerogen composition during bacterial depyritization of an oil shale. Organic Geochemistry, 20 (1), 57-68 (1993).
 24. A. Amblès, Mohammed Halim, J. C. Jacquesy, D. Vitorović, Mahfoud Ziyad: Characterization of kerogen from Timahdit shale (Y-layer) based on multistage alkaline permanganate degradation. Fuel, 73 (1), 17-24 (1994).
 25. D. Vitorović, B. R. Aleksić, M. Ercegovac, B. D. Aleksić, S. I. Kontorovič, B.Ž. Marković, O. G. Cvetković, S. Mitrović: Liquefaction behaviour of Kolubara soft brown coal. Fuel, 73 (11), 1757-1765 (1994).
 26. Z. Žujović, R. Srejić, D. Vučelić, D. Vitorović, B. Jovančićević: Structural analysis of Aleksinac oil shale kerogen using high resolution solid state 13C NMR spectroscopy. Fuel, 74 (12), 1903-1909 (1995).
 27. Z. Žujović, R. Srejić, D. Vučelić, B. Jovančićević, D. Vitorović: Influence of depyritization on NMR relaxation parameters of Aleksinac oil shale kerogen. Fuel, 77 (9-10), 1001-1003 (1998).
 28. S. Bajc, A. Amblès, C. Largeau, S. Derenne, D. Vitorović: Precursor biostructures in kerogen matrix revealed by oxidative degradation: oxidation of kerogen from Estonian kukersite. Organic Geochemistry, 32 (6), 773-784 (2001).
 29. Veljko Dragojlović, Andre Amblès, Snežana Bajc, Dragomir Vitorović: Ether and ester moieties in Messel shale kerogen examined by hydrolysis/ruthenium tetroxide oxidation/hydrolysis. Organic Geochemistry, 36 (1), 1-12 (2005).
© Универзитет у Београду - Хемијски факултет