Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

др Милован Д. Ивановић

ванредни професор
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за органску хемију

Телефон:   011-2636995, 011-3336780

Телефон (локални):   780

Кабинет:   461

Лабораторија:   460, 236

E-mail:   misai AT chem · bg · ac · rs

Лични подаци

Датум ропђења: 10 септембар 1957, Београд, Југославија. Име оца: пок. Душан М. Ивановић. Име мајке: пок. Радмила Распоповић-Ивановић.

Образовање и усавршавања

1998: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

2002-2017: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2017: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Органска синтеза, а посебно:

 1. Развој нових метода за формирање везе угљеник-азот и њихова примена у синтези различитих цикличних и ацикличних функционализованих амина, амида и имида
 2. Синтезе појединих класа опиоидних аналгетика, посебно моноцикличних система са пиперидинским прстеном

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва.

члан Комисије за признавање испита од 18. 1. 2018.

Ангажман у настави

Пројекти

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews:

 1. Милован Д. Ивановић, “Opioids- structure and synthesis” Универзитет у Београду, Хемијски Факултет, Београд, 2017. године. ISBN: 978-86-7220-087-4. (Монографија).
 2. Милован Д. Ивановић, “Дроге – Лекови и отрови”, Молекули у тајнама живота и свету око нас, поглавље XII, стр. 285-312. Уредници: Живорад Чековић академик, проф. др Миодраг Крстић и Бранислав Ј. Ђерић. Завод за уџбенике, Београд, 2009. године. ISBN 978‑86‑17‑16245‑8. (Поглавље у књизи).
 3. Vučković, S.; Prostran, M.; Ivanović, M.; Došen-Mićović, Lj.; Todorović, Z.; Nešić, Z.; Stojanović, R.; Divac, N.; Miković, Z. “Fentanyl analogs: structure-activity-relationship study” Current Medicinal Chemistry (2009), 16(19), 2468-2474 (review). DOI:10.2174/092986709788682074

Изабрани радови / Selected papers:

 1. Jelena B. Popović-Đordjević, Ivana I. Jevtić, Nađa Đ. Grozdanić, Sandra B. Šegan, Mario V. Zlatović, Milovan D. Ivanović, Tatjana P. Stanojković “α-Glucosidase inhibitory activity and cytotoxic effects of some cyclic urea and carbamate derivatives” Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry (2017), 32(1), 298-303. DOI:10.1080/14756366.2016.1250754.
 2. Ivana I. Jevtić, Ljiljana I. Došen-Mićović, Evica R. Ivanović, Nina M. Todorović, Milovan D. Ivanović “Synthesis of Orthogonally Protected (±)-3-Amino-4-anilidopiperidines and (±)‑3‑N‑Carbomethoxyfentanyl” Synthesis (2017), 49(14), 3126-3136. DOI:10.1055/s-0036-1588985
 3. Ivana I. Jevtić, Ljiljana Došen-Mićović, Evica R. Ivanović, Milovan D. Ivanović, “Hofmann Rearrangement of Carboxamides Mediated by N-Bromoacetamide” Synthesis (2016), 48(10), 1550-1560. DOI:10.1055/s-0035-1561405.
 4. Jelena Popović-Đordjević, Stepan Stepanović, Ljiljana Došen-Mićović, Evica Ivanović, Milovan D. Ivanović. “High-yielding method for preparation of carbocyclic or N-containing heterocyclic β‑keto esters using in situ activated sodium hydride in dimethyl sulphoxide”. Green Chemistry Letters and Reviews (2016), 9(1), 61-68; DOI: 10.1080/17518253.2016.1145744
 5. Milan Senćanski, Milovan D. Ivanović, Ljiljana Došen-Mićović. “Modelling of ORL1 receptor-ligand interactions”. Chemical Papers (2014), 68(10), 1305-1316; DOI:10.2478/s11696-014‑0577-z
 6. Katarina R. Savić Vujović, Sonja Vučković, Dragana Srebro, Milovan D. Ivanović, Ljiljana Došen-Mićović, Čedomir Vučetić, Eleonora Džoljić, Milica Prostran.  “A comparison of the antinociceptive and temperature responses to morphine and fentanyl derivatives in rats”. Archives of Pharmacal Research (2013), 36(4), 501-508.  DOI:10.1007/s12272-013-0072-z
 7. Senćanski, Milan; Ivanović, Milovan D.; Vučković, Sonja; Došen-Mićović, Ljiljana. “Modeling the ligand specific µ- and δ-opioid receptor conformations”. Journal of the Serbian Chemical Society (2011), 76(9), 1247-1262. DOI:10.2298/JSC110120110S8.
 8. Vitnik, V. D.; Ivanović, M. D.; Vitnik, Z. J.; Đorđević, J. B.; Žižak, Z. S.; Juranić, Z. D.; Juranić, I. O. “One-step conversion of ketones to conjugated acids using bromoform” Synthetic Communications (2009), 39(8), 1457-1471. DOI:10.1080/00397910802531955
 9. Vitnik, Željko J.; Kiricojević, Vesna D.; Ivanović, Milovan D.; Juranić, Ivan O.  “Molecular orbital investigation of various reaction pathways in reaction of ketenes with bromoform” International Journal of Quantum Chemistry (2006), 106(6),1323-1329. DOI:10.1002/qua.20888
 10. Došen-Mićović, Ljiljana; Ivanović, Milovan; Mićović, Vuk. “Steric interactions and the activity of fentanyl analogs at the opioid receptor” Bioorganic & Medicinal Chemistry (2006),14(9), 2887-2895. DOI:10.1016/j.bmc.2005.12.010
 11. Popović-Djordjević, Jelena B.; Ivanović, Milovan D.; Kiricojević, Vesna D.  “A novel tandem process leading to functionalized glutarimides” Tetrahedron Letters (2005), 46(15),2611-2614. DOI:10.1016/j.tetlet.2005.02.087
 12. Mićović, I. V.; Ivanović, M. D.; Vučković, S. M.; Prostran, M.; Došen-Mićović, L.; Kiricojević, V.  “The Synthesis and preliminary pharmacological evaluation of 4-Methyl fentanyl” Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (2000),10(17), 2011-2014. DOI:10.1016/S0960-894X(00)00394-2
 13. Vučković, Sonja; Prostran, Milica; Ivanović, Milovan; Ristović, Zorana; Stojanović, Radan.  “Antinociceptive activity of the novel fentanyl analogue iso-carfentanil in rats” Japanese Journal of Pharmacology (2000), 84(2), 188-195. DOI:10.1254/jjp.84.188
 14. Mićović, Ivan V.; Roglić, Goran M.; Ivanović, M. D.; Došen-Mićović, Ljiljana; Kiricojević, Vesna D.; Popović, Jelena B. “The synthesis of lactam analogs of fentanyl” Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (1996),(16), 2041-2050. DOI:10.1254/jjp.84.188
 15. Mićović, Ivan V.; Ivanović, M. D.; Roglić, Goran M.; Kiricojević, Vesna D.; Popović, Jelena B. “Preparation of secondary amines by reductive amination with metallic magnesium” Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (1996), (3),265-9. DOI: 10.1039/P19960000265
 16. Mićović, Ivan V.; Ivanović, M. D.; Piatak, David M.; Bojić, Vera Dj. “A simple method for preparation of secondary aromatic amines” Synthesis (1991), (11),1043-5. DOI:10.1055/s-1991-26642
 17. Mićović, Ivan V.; Ivanović, M. D.; Piatak, David M.; “Simplified preparation of 16‑dehydropregnenolone acetate” Synthesis (1990), (7), 591-2. DOI:10.1055/s-1990-26951

Wed Dec 19 11:22:08 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет