Сарадници

 • др Милица Поповић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Хемијски факултет
 • Лидија Филиповић, истраживач Сарадник, Иновациони центар Хемијског факултета
 • Невена Зеленовић, докторанд
 • Марија Турсуновић,истраживач приправник
 • Јована Терзић, истраживач приправникт

[Slika br. 655]

Област истраживања

Егзозоми (ЕВ екстрацелуларне везикуле) су везикуле ћелијског порекла, величине 30 до 150 nm, присутне у многим биолошким течностима (крв, урин, цереброспинална течност) (1). Играју кључну улогу у бројним физиолошким и патолошким процесима попут коагулације, међућелијске сигнализације, имунске супресије и запаљења, туморског раста и метастазе. ЕВ присутне у телесним течностима представљају јединствен извор клинички релавантних неинвазивних биомаркера. Стога егзозоми се могу посматрати као згодан извор биомаркера, добијених течном биопсијом, који се могу користити за процену тока болести и избор терапијских опција (2).

Тренутне процедуре за изоловање су неефикасне када је реч о чистоћи добијеног материјала и могућности разликовања различитих подкласа. Стога, стандардизација метода за пречишћавање и карактеризацију значајно би поправило квалитет добијених дијагностичких информација. У том смислу, имуно-афинитетне методе које би омогућиле разликовање под-класа и лакше пречишћавање представљале би значајан помак јер би омогућиле селективно обогаћивање релевантних биомаркера које ЕВ преносе (некодирајуће РНК, информационе РНК, протеини) (2). До сада је овакав приступ био осујећен недовољним познавањем мембранских антигена који се јављају у различитим популацијма егзозома. Показано је да су имуно-афинитетне методе за пречишћавање егзозома ефикасне када је реч о канцерским ЕВ пореклом из крви пацијената оболелих од малигних болести, чиме је утврђена дијагностичка вредност оваквог приступа (3). Група ради на развоју антитела као клиничких и биотехнолошких реагенсе за употребу у неинвазвној дијагностици и рутинској лабораторијској пракси. Главни циљ истраживања групе је успостављање робусног имуно-афинитетног система за изоловање егзозома из патолошких узорака и његову даљу примену као неинвазивног дијагностичког алата.

 1. van der Pol E, Boing AN, Harrison P, Sturk A, Nieuwland R. Classification, functions, and clinical relevance of extracellular vesicles. Pharmacological reviews 2012, 64(3): 676-705.
 2. Popović M, de Marco A. Canonical and selective approaches in exosome purification and their implications for diagnostic accuracy. Translational Cancer Research 2017, S209-S25.
 3. Mizutani K, Terazawa R, Kameyama K, Kato T, Horie K, Tsuchiya T, et al. Isolation of prostate cancer-related exosomes. Anticancer Res. 2014, 34(7): 3419-23.

[Slika br. 653]

Instragram

Опрема коју група користи у раду

Група користи опрему за културу ћелија, молекуларну биологију и технологију рекомбнантне ДНК, биотехнологију, пречишћавање и карактеризацију протеина.

Публикације

 1. Filipović L, Spasojević M, Prodanović R, Korać A, Matijaševic S, Brajušković G, de Marco A, Popović M: Affinity-based isolation of extracellular vesicles by means of single-domain antibodies bound to macroporous methacrylate-based copolymer. New Biotechnology (2022), 69:36-48.
 2. Filipović L, Kojadinović M, Popović M: Exosomes and exosome-mimetics as targeted drug carriers: Where we stand and what the future holds? Journal of Drug Delivery Science and Technology (2022), 68.
 3. Popovic M, Mazzega E, Toffoletto B, de Marco A: Isolation of anti-extra-cellular vesicle single-domain antibodies by direct panning on vesicle-enriched fractions. Microbial cell factories (2018), 17:6.
 4. Popovic M, de Marco A: Canonical and selective approaches in exosome purification and their implications for diagnostic accuracy. Translational Cancer Research (2018), 7:S209-S225.
 5. Andjelković U, Tufegdžić S, Popović M: Use of monolithic supports for high-throughput protein and peptide separation in proteomics. Electrophoresis (2017), 38:2851-2869.

Партнери

 • др Арио де Марко, Универзитет у Новој Горици
 • др Горан Брајушковић, Унверзитет у Београду - Биолошки факултет
 • др Милена Чавић, Институт за радиологију и онкологију Србије
 • др Милица Којадиновић, Институт за медицинска истраживања

Пројекти

Координатор на пројектима:

 • Advancing REversible immunocapture toward SCALablE EV purification (RESCALE-EV), Fond za nauku Republike Srbije 2023-2026
 • CEEPUS network CIII-RS-1310-01-1920 (Umbrella) "Advanced Trends in Education and Research of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Macromolecules" - Network Coordinator 
 • "Isolation of recombinant nanobodies specific for exosome subclasses" (international project) Ministry of Science and Technological Development (Belgrade, Serbia)

Истраживач на пројектима:

 • 172049 "Allergens, antibodies, enzymes and small physiologically relevant molecules: design, structure, function and significance" - Ministry of Science and Technological Development (Belgrade, Serbia)
 • COST Action FA1402 (5) "Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins (ImpARAS)" - international project - European Union (Brusseles, Belgium)
 • COST Action CA15126 "Between Atom and Cell: Integrating Molecular Biophysics Approaches for Biology and Healthcare (MOBIEU)" - international project - European Union (Brusseles, Belgium)
 • INTERREG PROTEO - Cross-border Cooperation Programme Italia - Slovenia, 2012-2015.