Сарадници

 1. Тања Ћирковић Величковић, редовни професор биохемије Универзитета у Београду, редовни професор хемије хране Универзитета у Генту, дописни члан САНУ
 2. Драгана Станић Вучинић, научни саветник
 3. Катарина Смиљанић, виши научни сарадник
 4. Весна Јовановић, виши научни сарадник
 5. Јелена Радосављевић, доцент
 6. Марија Стојадиновић, доцент
 7. Јелена Аћимовић, научни сарадник
 8. Марија Перушко, научни сарадник, Иновациони центар Хемијског факултета
 9. Маја Крстић Ристивојевић, истраживач сарадник
 10. Тафаџва Касеке, истраживач-сарадник
 11. Мирјана Радомировић, истраживач-приправник
 12. Ана Симовић, истраживач-приправник
 13. Маја Младеновић, истраживач-приправник
 14. Тамара Васовић, истраживач-приправник
 15. Тамара Лујић, истраживач-приправник

Област истраживања

[Slika br. 204]

Методама "shotgun" протеомике и имунопротеомике се откривају антигени важни за развој имунодијагностичких тестова и дизајн вакцина за лечење инфекција различитим патогенима, али и за испитивање посттранслационих модификација протеина и боље разумевање биологије ових организама и инфекција које изазивају.

Модификације протеина изазване обрадом хране и под утицајем загадјивача пореклом из животне средине могу да утичу на процесе дигестије и преузимање протеина хране у гастроинтестиналном систему, као и на процесе које ови протеини индукују у ћелијама имуног система.

Посебно се развијају аналитичке методе и испитују интеракције нових загађивача пореклом из животне средине (микро и нанопластике) са протеинима, ензимима и рецепторима на ћелијама имуног система и епителијалним ћелијама.

Опрема коју група користи у раду

 1. Ултрацентрифуга Sorwall 80 модел WX са одговарајућим прибором, произвођач ThermoFisher Scientific, SAD
 2. Високоефикасни течни хроматографи ÄKTA purifier 10 HPLC, произвођача GE Healthcare, САД
 3. Високоефикасни течни хроматограф Waters Breeze1525 и ECD2465 HPLC са електрохемијском детекцијом, произвођача Waters, САД
 4. Замрзивач са дубоким замрзавањем на -70°C фирме TENAK, Данска
 5. Замрзивач са дубоким замрзавањем на -80°C фирме Thermo Electron Corp., САД
 6. Ласерски проточни цитометар FACS Calibur фирме BD Biosciences, САД
 7. Систем за ултрачисту воду Smart2Pure model 3 UV/UF фирме ThermoFisher Scientific, САД
 8. Спектрофотометар NanoDrop 2000C, произвођач Thermo Scientific, САД
 9. Опрема за електрофоретско раздвајање протеина фирме Hoefer Inc., САД, модел SE660
 10. Mini Protean BioRad електрофоретски систем
 11. Апарат за изоелектрично фокусирање Ettan IPGPhor3 фирме GE Healthcare, САД
 12. Комора Captair FlowCap 700 произбођача Erlab, САД
 13. Ласерски скенер гелова и мембрана Typhoon FLA7000 фирме GE Healthcare, САД
 14. PCR уређај Mastercycler фирме Eppendorf, Немачка
 15. ES20 термошејкер са инкубатором фирме Biosan Laboratories
 16. Термошејкер Unimax 1010 са инкубатором Unimax 1000 фирме Heidolph, Немачка
 17. Концентратор фирме Eppendorf, Немачка, модел 5301
 18. Ламинар Ehret BIO-CL-130 фирме EHRET GmbH, Немачка
 19. Ламинар Hera Safe фирме Thermo Scientific, САД
 20. Rotor-Gene Q, RT-PCR фирме Qiagen, Немачка
 21. CO2 инкубатор Thermo Scientific Water Jacket, фирме Thermo Scientific, САД, модел Series II
 22. CO2 инкубатор HERA Cell 150, фирме Thermo Scientific, САД
 23. Центрифуга Eppendorf 5804R, firme Eppendorf, Немачка
 24. Хибридни масени спектрометар LTQ Orbitrap XL са Acella UHPLC и easyLC II nanoLC системима фирме ThermoFisher Scientific, САД
 25. CD спектрометар JASCO J-815 фирме JASCO, Јапан
 26. Спектрофлуориметар FluoroMax-4 фирме Horiba, Јапан
 27. Биореактор BIOSTAT B plus 2L DW 230V фирме Sartorius Stedim Systems GmbH, Немачка
 28. Центрифуга Hettich R460 фирме Hettich, Немачка
 29. Инкубатор и шејкер New Brunswick Innova 42/42R фирме Eppendorf, Немачка
  (серијски број SI42FJ002780); опрема набављена преко ЈУП-а 2017. год; лабораторија 434
 30. Аналитичка вага AS 82/220.R2 фирме Radwag, Пољска
 31. Инкубатор шејкер New Brunswick Innova 42, Eppendorf
 32. Уређај за мерење трансепителног отпора (TEER), Milicell ERS-2 Voltohmmeter, Millipore

Публикације

 1. T. Cirkovic Velickovic*, D. Stanic-Vucicnic, The Role of Dietary Phenolic Compounds in Protein Digestion and Processing Technologies to Improve their Antinutritive Properties, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2018, 17(1): 82-103
  (Food Science and Technology 5/130, IF2016 = 5,974), M21a, DOI: 10.1111/1541-4337.12320
 2. Ajasja Ljubetič, Fabio Lapenta, Helena Gradišar, Igor Drobnak, Jana Aupič, Žiga Strmšek, Duško Lainšček, Iva Hafner-Bratkovič, Andreja Majerle, Nuša Krivec, Mojca Benčina, Tomaž Pisanski, Tanja Ćirković Veličković, Adam Round, José María Carazo, Roberto Melero, Roman Jerala, Design of coiled-coil protein-origami cages that self-assemble in vitro and in vivo, Nature Biotechnology, 2017, 35:1094–1101
  (Biotechnology and Applied Microbiology 2/161, IF2015 = 43.113), M21a, DOI: 10.1038/nbt.3994
 3. Moons J., de Azambuja F., Mihailovic J., Kozma K., Smiljanic K., Amiri M., Cirkovic Velickovic T., Nyman M., Parac-Vogt T.N., Discrete Hf18 Metal-oxo Cluster as a Heterogeneous Nanozyme for Site-Specific Proteolysis, Angewandte Chemie - International Edition, 2020, 59(23): 9094-9101
  (Chemistry, Multidisciplinary 15/177, IF2019=12.959), M21a, DOI: 10.1002/anie.202001036
 4. Smiljanic K., Prodic I., Apostolovic D., Cvetkovic A., Veljovic D., Mutic J., van Hage M., Burazer L., Cirkovic Velickovic T., In-depth quantitative profiling of post-translational modifications of Timothy grass pollen allergome in relation to environmental oxidative stress, Environment International, 2019, 126:644-658
  (Environmental Sciences 8/251, IF2018= 7.943), M21a, DOI: 10.1016/j.envint.2019.03.001
 5. Radibratovic M., Al-Hanish A., Minic S., Radomirovic M., Milcic M., Stanic-Vucinic D., Cirkovic Velickovic T., Stabilization of apo α-lactalbumin by binding of epigallocatechin-3-gallate: Experimental and molecular dynamics study, Food Chemistry, 2019, 278:388-395
  (Food Science and Technology 7/135, IF2018 = 5.399), M21a, DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.11.038, ISSN: 0308-8146

Партнери

 1. Институт завирусологију, вакцине и серуме "Торлак", Београд
 2. Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП, Београд
 3. Каролинска институт, Штокхлом, Шведска
 4. Универзитетска дечја клиника Тиршова, Београд
 5. Здравствени научни центар Универзитета Шенжен, Шенжен, Кина
 6. Институт за науке о процени ризика, Ветеринарски факултет, Утрехт, Холандија
 7. Бечки Медицински универзитет, Беч, Аустрија
 8. Универзитет у Бечу, Беч, Аустрија
 9. Институт за биологију Карелијског истраживачког центра Руске академије наука, Карелија, Русија
 10. Гент универзитет, Гент, Белгија
 11. КУ Лувен, Лувен, Белгија

Пројекти

Међународни пројекти:

 1. 2021-2025: "An Innovative Analytical Platform to Investigate the Effect and Toxicity of Micro and Nano Plastics Combined with Environmental Contaminants On the Risk of Allergic Disease in Preclinical and Clinical Studies - IMPTOX", финансијер: EU Comission, Research Executive Agency (REA) European Commission - H2020, руководилац: проф. др Тања Ћирковић Величковић
 2. 2018-2021: "Twinning of research activities for the frontier research in the fields of food, nutrition and environmental ‘omics - FoodEnTwin", финансијер: European Comission, Research Executive Agency (REA) European Science Fund - H2020, руководилац: проф. др Тања Ћирковић Величковић
 3. 2020-2021: "Sustainable production of serological IgG test for SARS CoV-2", финансиран од стране UNDP/WHO, руководилац: проф. Тања Ћирковић Величковић
 4. COST akcija CA18227: "The Core Outcome Measures for Food Allergy" ("Основне мере исхода за алергије на храну"), члан Управног Одбора др Тања Ћирковић Величковић, редовни професор и дописни члан САНУ; заменик члана управног одбора др Јелена Радосављевић, доцент.

Национални пројекти:

 1. "Development of the assays for detection of SARS Cov-2 virus capsid proteins in biological fluids of COVID19 patients - CAPSIDO", финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије у оквиру Специјалног програма истраживања COVID19, руководилац: проф. Тања Ћирковић Величковић
 2. 2020-2021: PoC-5894 "Производња протеина, потенцијалног маркера алергије на липу", финансијер: Фонд за иновациону делатност Републике Србије, руководилац: Јелена Радосављевић
 3. 2020-2022: "Late Embryogenesis Abundant Proteins: Structural Characterization and Interaction with α-Synuclein - LEAPSyn-SCI", финансијер: Фонд за науку РС, учесник на пројекту: Јелена Радосављевић
 4. "Metagenome Mining of Enzymatic Activity for Synthetic Applications" - руководилац: доц. др Јелена Радосављевић (Србија-Уједињено Краљевство)
 5. "Development of ELISA and immuno-PCR for sensitive and specific detection of shellfish tropomyosin" - руководилац: проф. др Тања Ћирковић Величковић (Србија-Белгија)
 6. "Ефекти загађења животне средине на експресију и модификације протеина пореклом из хране", број Ф-26, финансиран од стране САНУ, руководилац: проф. Тања Ћирковић Величковић