Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
553S2

Назив предмета:
Процена ризика по људско здравље и животну средину

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Дубравка Ј. Релић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Слађана Д. Савић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

 • Да обезбеди основне вештине у процени ризика по људско здравље и животну средину како би се израчунали неканцерогени и канцерогени ризици на основу података праћења животне средине (вода из воде, земља око студентских кућа и узорци прашине из студентских кућа), као и одређивање биорасположивог удела елемената у траговима у чврстим узорцима , земља и прашина.
 • Да оспособи студенте да независно планирају и спроводе процедуре процене ризика, да процене значење резултата и покажу критичку свест о значају процене ризика и њеним ограничењима.
 • Да код студената развије способност да прилагоде и примене методологију процене ризика за решавање несвакидашњих проблема.

Исход:

Мастер студент ће развити свеобухватно знање и критичку свест о значајним областима процене ризика и бити прикладно припремљен за савремену професионалну праксу у еколошким наукама или за даље студирање на докторском нивоу. Као резултат, студент ће показати: систематично и опште разумевање кључних концепата процене ризика по људско здравље и животну средину; способност да прилагоди и примени одговарајуће моделе ризика за решавање несвакидашњих проблема везаних за процену ризика по људско здравље и животну средину; способност да саопшти резултате процене ризика;b вештине потребне за независан рад и самокритичност у процени ризика; и способност да донесе одлуке у сложеним и непредвидљивим ситуацијама.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе, лабораторијске вежбе, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. Д. Релић: Белешке са предавања.
 2. USEPA, (1998), Guidelines for Ecological Risk Assessment, US Environmental protection Agency, EPA/630/R-95/002F, 188pp.
 3. USEPA, (1989), Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I Human Health Evaluation Manual (Part A), US Environmental protection Agency, (EPA/540/1-89/002), 291pp.
 4. EC, (2003), Technical Guidance Document on Risk Assessment - Part 1: Risk Assessment for Human Health, European Chemical Bureau, (EUR 20418 EN/1) 311pp.
 5. EC, (2003), Technical Guidance Document on Risk Assessment - Part 2: Environmental Risk Assessment, European Chemical Bureau, (EUR 20418 EN/1) 337pp.

Помоћна литература:

 1. Помоћни материјал за лабораторијске вежбе, NETCHEM, 2018.
 2. Environment and human health, EEA Report 2013.
 3. S. E. Manahan: Fundamentals of Environmental and Toxicological Chemistry Sustainable Science, CRC Press, 2013, ISBN 13-978—4665-7317-0.
 4. C. J. van Leeuwen, T. G. Vermeire: Risk assessment of Chemicals: An Introduction, Springer, 2007, ISBN 978-1-4020-6101-1.
 5. P. L. Williams, R. C. James, S. M. Roberts: Principles of toxicology, Environmental and Industrial Applications, Second edition, John Wiley & Sons, Inc. 2000, p. 3-56, ISBN 0-471-2931-0.
 6. J. A. McGrath, P. R. Paquin, D. M. Di Toro: Use of the SEM and AVS approach in predicting metal toxicity in sediments, ICMM Fact Sheet on Environmental Risk Assessment, 2002, pdf.
 7. https://www.epa.gov/risk
 8. https://www.epa.gov/iris
 9. https://rais.ornl.gov/
 10. https://www.eea.europa.eu/

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Уводно предавање; основне дефиниције и извори података.
 2. Oсновни појмови из токсикологије.
 3. Доза-одговор, референтне токсиколошке вредности.
 4. Однос ризика, однос вероватноће, кохорта, case control, матрикс ризика.
 5. Адсорпција, дистрибуција и елиминација токсичних агенаса.
 6. USEPA (United States Environmental protection Agency) Процена ризика по људско здравље - процена изложености; квантификација изложености; процена токсичности; карактеризација ризика.
 7. Процена ризика по људско здравље II - EEA модел (ДНЕЛ, ДМЕЛ).
 8. Хемијски агенси.
 9. Билошки агенси и физички агенси.
 10. Tier приступ, концептуални модел, CLEA.
 11. In vitro модели за процену биорасположивости.
 12. Background концентрације (нормализација); SEM и ASV.
 13. EEA - REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).
 14. Еколошка процена ризика II - USEPA model.

Теоријске вежбе:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Израчунавање канцерогеног и неканцерогеног ризика на основу датих улазних података (концентрације загађујућих супстанци у пијаћој води, земљишту, ваздуху, храни; различити начини излагања - ингестија, дермални контакт, инхалација).
 2. Израчунавање канцерогеног или мутагеног ризика на основу датих улазних података (концентрације загађујућих супстанци у пијаћој води, земљишту, ваздуху, храни; различити начини излагања - ингестија, дермални контакт, инхалација), adjustable formulas.
 3. Изачунавање концентрације загађујуће супстанце на основу таргетираног, прихваћеног или датог некнацерогеног односно канцерогеног ризика.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Одређивање укупног садржаја елемената у узорцима земљишта са стамбеног подручја - дигестија узорака и одређивање концентрација елемената помоћу ICP-OES и/или XRF анализа узорака земљишта.
 2. Одређивање укупног садржаја елемената у узорцима пијаћих вода - снимање помоћу ICP-OES и/или ICP-MS.
 3. Одређивање укупног садржаја елемената у узорцима прашине - дигестија узорака и одређивање концентрација елемената помоћу ICP-OES и/или XRF анализа узорака прашине.
 4. Одређивање биорасположиве фракције елемената из узорака земљишта и прашине, симулација утицаја ензима гастроинтестиналног тракта - одређивање концентрације елемената у екстрактима помоћу ICP-OES и/или ICPMS.
 5. Одређивање укупног садржаја елемената у узорцима дечјих играчака - дигестија узорака и одређивање концентрација елемената помоћу ICP-OES.
 6. Прављење матрице ризика на основу рада током лабораторијских вежби.
 7. Рачунање неканцерогеног и канцерогеног ризика на основу добијених резултата за узорке земљишта, прашине и пијаће воде.

Семинарски радови:

10 поена

Напомене:

Писање и припрема PPT презентације за дати научни рад из области процене ризика. Група: највише 3 студента.

Усмени испит:

60 поена

Mon Jun 13 12:32:25 2022

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет