Шифра предмета:
P51S2
Назив предмета:
Стручна пракса

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

3

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 1. година, летњи семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Бранимир С. Јованчићевић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Горан М. Роглић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Ксенија А. Стојановић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: (0+0+0)

Циљеви:

Студент се детаљно упознаје са радом на одређеној проблематици у лабораторији Хемијског факултета коју је уз сагласност наставника одговорног за ту лабораторију изабрао за обављање стручне праксе.

Исход:

Студент стиче непосредна практична знања и искуства и основу за рад у области делатности реализације стручне праксе.

Облици наставе:

Обављање стручне праксе и вођење дневника стручне праксе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Пракса:

100 поена (6 часова недељно)

Напомене:

Студент обавља стручну праксу у трајању од 90 часова у лабораторији Хемијског факултета коју је уз сагласност наставника одговорног за ту лабораторију изабрао за обављање стручне праксе. Сходно томе, студент добија упут у Студентској служби за обављање стручне праксе у изабраној лабораторији са датумом почетка и завршетка праксе. Студент може обавити праксу у било ком периоду године (у сагласности са наставником), по завршетку зимског семестра.

Овај предмет се не оцењује оценом од 6 до 10, већ описно. Дневник стручне праксе студент предаје наставнику под чијим руководством је праксу реализовао. На основу увида у рад студента и по обављеном прегледу дневника, наставник доноси мишљење, и уколико је оно позитивно, уписује студенту на предвиђено место у индексу: "Урађена обавезна стручна пракса", као и период у којем је она обављена.