Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemija Biohemija

Studijski program "Biohemija"

Uslovi za upis
Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje diplome koja će biti prepoznata/priznata od strane svih evropskih institucija i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje u akademskoj sredini ili u industriji ili da nastave post-doktorske studije iz biohemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od evropskih univerziteta.

Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Biohemija kandidat stiče zvanje "doktor nauka - biohemijske nauke".

Studenti će biti u stanju da samostalno i kompetentno izvedu u okviru timskog rada kompleksna istraživanja u cilju rešavanja značajnih naučnih problema iz biohemije i srodnih disciplina. Postaće familijarni sa primenom i radom na najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim biohemijskim laboratorijama. Demonstriraće kapacitet da primene svoja znanja u praksi, posebno u rešavanju problema i dolaženju do novih saznanja. Biće u stanju da formulišu hipoteze i dizajniraju eksperimente za njihovo testiranje. Biće u stanju da analiziraju materijal i formulišu koncepte. Moći će da se adaptiraju na nove situacije i da donose odluke. Biće u stanju da uspostave razne vidove naučne saradnje i ostvare naučnu komunikaciju na maternjem i engleskom jeziku.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome može da nastavi postdoktorsko usavršavanje na domaćim ili svetskim univerzitetima i naučnoistraživačkim ustanovama.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili doktorske akademske studije biohemije:

Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-00495/2013-04 od 25. 10. 2013.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + studijski istraživački rad.

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Izborni predmet 1 E71B1 8  
Izborni predmet 2 E72B1 8  
Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad R71B1 14 0+10  
Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad R72B1 24   0+16
Seminarski rad S71B1 6   0+4
  60  
II godina 1 2
Izborni predmet 3 E73B1 8  
Izborni predmet 4 E74B1 8  
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R73B1 14 0+10  
Pisanje i objavljivanje naučnih radova 770A1 16   10+0
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R74B1 14   0+12
  60  
III godina 1 2
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R75B1 30 0+20  
Doktorska disertacija Z70B1 30   0+20
  60  
Izborni predmeti
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet