Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
472B1

Naziv predmeta:
Trendovi u biohemiji makromolekula

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Natalija Đ. Polović
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Cilj kursa je upoznavanje sa savremenim sadržajima iz oblasti odabrane klase biomakromolekula.

Ishod:

Produbljeno poznavanje određene klase biomakromolekula na nivou rešavanja problema.

Oblici nastave:

Interaktivna predavanja, seminari.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

  • R. H. Templer: Biophysical Chemistry, Springer Verlag, 2003.

Pomoćna literatura:

  • Odabrani originalni radovi.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

Teme predavanja se formiraju u dogovoru sa grupom studenata koja će slušati kurs. Uvodna predavanja obuhvataju: Strategija i taktika biofizičke hemije; Konformaciona analiza bioloških makromolekula; Tehnike za ipitivanje biološke strukture i funkcije; Ponašanje bioloških makromolekula (konformacioni prelazi i interakcije sa ligandima; termodinamika i kinetika).

Seminarski radovi:

40 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Thu Nov 28 12:04:26 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet