Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
481B1

Naziv predmeta:
Slobodnoradikalski procesi u biohemiji

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Milan R. Nikolić
docent, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Kurs je koncipiran da studentima omogući razumevanje fundamentalnih aspekata slobodnih radikala (reaktivnih vrsta) i antioksidativne hemije, biohemije i biologije, kroz proučavanje balansa između osidativnih i reduktivnih procesa u organizmu.

Ishod:

Na kraju kursa studenti će moći da: opišu (bio)hemiju slobodnih radikala, navedu slobodnim radikalima uzrokovana oštećenja/modifikacije makromolekula i posledice delovanja slobodnih radikala na biohemijske procese u organizmu, te osnovne mehanizme zaštite ćelije/organizma od štetnog dejstva slobodnih radikala.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski rad.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

R. Žikić, A. Štajn, Z. Saičić, M. Spasić i S. Milovanović: Toksikološki značaj zaštite od oksidacionih oštećenja, PMF Kragujevac, 2000. (str. 1-150)

Barry Halliwell and John M.C. Gutteridge: Free Radicals in Biology and Medicine, 4th Revised Edition, Oxford University Press, 2007.

Free Radical and Antioxidant Protocols (Methods in Molecular Biology Book 108), 1st Edition, Humana Press, 1998.


Pomoćna literatura:

Odabrani revijalni radovi.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

  • Hemija slobodnih radikala
  • Reaktivne vrste kiseonika
  • Reaktivne vrste azota
  • Enzimsko i ne-enzimsko nastajanje slobodnih radikala u organizmu
  • Biohemija superoksida, vodonik peroksida i hidroksil radikala
  • Biohemijske mete dejstva slobodnih radikala u ćeliji
  • Enzimski i ne-enzimski sistem antioksidativne zaštite organizma
  • Uloga slobodnih radikala u ćelijskoj signalizaciji
  • Uloga slobodnih radikala u patološkim procesima i procesima starenja organizma

Seminarski radovi:

40 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Thu Nov 28 12:04:27 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet