Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
482B1

Naziv predmeta:
Odabrana poglavlja iz biohemije mikroorganizama

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Gordana Đ. Gojgić Cvijović
naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Produbljivanje znanja o strukturi i funkciji komponenti mikrobne ćelije, kao i proizvodima njihovog metabolizma. Jedinstveni položaj mikroorganizama u živom svetu kao posledica specifičnih interakcija sa drugim organizmima i uloge u biogeohemijskim ciklusima.

Ishod:

Znanje o neiscrpnom izvoru fiziološki aktivnih jedinjenja, specifičnih reakcija i hiperprodukciji metabolita koje je od značaja za prehrambenu industriju, zaštitu životne sredine i biomedicinu.

Oblici nastave:

Interaktivna i individualna nastava i seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 1. A. G. Moat, J. W. Foster, M. P. Spector: Microbial Physiology, Wiley-Liss, New York, 2002.
 2. M. Dworkin, S. Falkow, E. Rosenberg, K-H. Schleifer, E. Stackebrandt (editors): The Prokaryotes - A Handbook on the Biology of Bacteria, Springer, New York, 2006.
 3. Odabrani revijski radovi iz Microbiology, Applied Microbiology and Biotechnology, Applied and Enviromental Microbiology, i Bioscience Biotechnology and Biochemistry.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 • Strukturne komponente ćelija mikroorganizama.
 • Ekstracelularni polisaharidi.
 • Biohemijski potencijal bifidobakterija, kvasaca i ekstremofila.
 • Zajednice mikroorganizama, metode za njihovo proučavanje i karakterizaciju.
 • Biofilm, struktura i značaj u ekologiji i medicini, metode proučavanja.
 • Adhezija mikroorganizama na čvrste površine.
 • Fiziološki aktivni mikrobni metaboliti.
 • Biokontrola.

Seminarski radovi:

30 poena

Usmeni ispit:

60 poena

Thu Nov 28 12:04:27 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet