Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
484B1

Naziv predmeta:
Visoko efikasna pretraga biokatalizatora

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Radivoje M. Prodanović
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa savremenim metodama analitičke biohemije za pronalaženje biokatalizatora velikim brzinama.

Ishod:

Ovladavanje i produbljeno poznavanje dizajniranja savremenih metoda skrininga biokatalizatora velikim brzinama.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • William P. Janzen: High Throughput Screening - Methods and Protocols, Humana Press, 2004.
 • Jean-Louis Reymond: Enzyme Assays - High-throughput Screening, Genetic selection and Fingerprintig, Wiley-VCH 2006.
 • Jean Berthier, Pascal Silberzan: Microfluidics for Biotechnology, Artech House, 2006.
 • Paul C. H. Li: Microfluidic Lab-on-a-Chip for Chemical and Biological Analysis and Discovery, Taylor & Francis, 2006.
 • Odabrani revijalni radovi

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 1. Principi dizajniranja enzimskih eseja u mikrotitar pločama i mikrokompartmentima.
 2. Roboti i automatizovane mašine za manipulaciju tečnostima.
 3. In vitro kompartmentalizacija u pretraživanju velikim brzinama.
 4. Skrining biokatalizatora protočnim citometrom (FACS).
 5. Mikrofluidika i razvoj laboratorija na čipovima za pronalaženje biokatalizatora.
 6. Metode pretraživanja zasnovane na genetskoj selekciji i genetskim kolima.
 7. Pretraživanja biokatalizatora velikim brzinama kod metagenomskih biblioteka gena.
 8. Pretraživanje biokatalizatora velikim brzinama u dirigovanoj evoluciji enzima i proteinskom inžinjeringu.

Seminarski radovi:

40 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Thu Nov 28 12:04:27 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet