Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
473B1

Naziv predmeta:
Odabrana poglavlja iz enzimologije

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Dragana J. Stanić-Vučinić
naučni savetnik, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Student produbljuje znanja iz oblasti enzimske kinetike, strukture i aktivnosti odabranih enzima i produbljuje znanja i umenja vezana za rešavanje složenih kinetičkih problema. Deo predmeta Odabrana poglavlja enzimologije se kreira u vezi sa odabranom temom doktorske disertacije kandidata.

Ishod:

Student je produbio znanja iz oblasti enzimske kinetike, strukture i aktivnosti odabranih enzima.

Oblici nastave:

Predavanja. Seminar.

Vannastavne aktivnosti:

Student pretražuje naučnu literaturu, piše i brani seminarski rad.

Literatura:

Osnovna literatura:

  • Alan Ferscht: Protein structure and mechanism.

Pomoćna literatura:

  • Revijalni radovi iz oblasti enzimologije; revijalni readovi vezani za odabranu temu doktorske disertacije.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

  • Mehanizmi enzimskih reakcija sa jednim i više supstrata.
  • Kinetika enzimskih reakcija.
  • Merenja individualnih konstanti brzine.
  • Detekcija intermedijera u enzimskim reakcijama.
  • Mehanizam dejstva odabranih enzima.
  • Tehnika rekombinatne tehnologije i primena u proučavanju mehanizama enzimima katalizovanih reakcija.
  • Protein inženjering i testiranje funkcije i aktivnosti enzima.

Seminarski radovi:

30 poena

Kolokvijumi:

10 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Thu Nov 28 12:04:27 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet