Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
227B1

Naziv predmeta:
Odabrana poglavlja strukturnih instrumentalnih metoda

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Slobodan M. Milosavljević
profesor emeritus, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Najnovije višepulsne 1D i 2D NMR metode (HOHAHA, TOCSY, 2D-INEPT INADEQUATE), različite novije varijante 2D metoda: DQF COSY i PS NOESY, HMQC i HMBC i njihova primena. Osnovni princip 3D NMR metoda i njihova primena za određivanje strukture proteina. Blagi jonski izvori u masenoj spektrometriji (FD, FAB, ESI, TSP, MALDI). Primena za određivanje strukture termolabilnih molekula.

Ishod:

Nakon završetka kursa studeti će biti obučeni da korišćenjem modernih metoda NMR spektroskopije i masene spektrometrije rešavaju strukture različitih organskih molekula.

Oblici nastave:

Predavanja.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • Timothy D. W. Clardige: High Resolution NMR Techniqes in Organic Chemistry
 • Dudley H. Williams and Ian Fleming: Spectroscopic Methods in Organic Chemistry

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 1. HOHAHA
 2. TOCSY
 3. 2D-INEPT INADEQUATE
 4. DQF COSY
 5. PS NOESY
 6. HMQC
 7. HMBC
 8. FD, FAB
 9. ESI, TSP
 10. MALDI

Seminarski radovi:

40 poena

Pismeni ispit:

30 poena

Usmeni ispit:

30 poena

Thu Nov 28 12:04:20 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet