Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
479B1

Naziv predmeta:
Trendovi u biotehnologiji

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

Ivanka M. Karadžić
redovni profesor, Medicinski fakultet, Dr Subotića 8, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Što samostalnije savladavanje složenih problema interakcije "bioloških agenasa" sa supstratima u cinju optimizacije i primene rezultata hemijske i biohemijske aktivnosti u biotehnološkim procesima.

Ishod:

Samostalniji prilaz teorijskom i eksperimentalnom poznavanju hemijske i biohemijske aktivnosti MO i drugih "bioloških agenasa" i mogućnosti i značaja njihove biotehnološke primene i biotehnologije kao jednog od ključnih domena napretka civilizacije.

Oblici nastave:

Interaktivna i individualna nastava i seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

 • Aktuelna primarna i revijska naučna literatura
 • Materijali sa predavanja

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

 1. Antibiotici, enzimi i inhibitori enzima streptomiceta.
 2. Ekstremofilni MO i njihova hemijska aktivnost.
 3. Ekstremofilni MO i njihova biohemijska aktivnost.
 4. Ekstremofilni MO i njihova primena u BTH.
 5. Enzimi u nevodenim sredinama.
 6. Bioremedijacija.
 7. Organski vezani esencijalni oligo i mikroelementi.
 8. Kompleksni bioligandi.
 9. Mikrobni polisaharidi.
 10. Prebiotici.
 11. Probiotici.
 12. Sinbiotici.
 13. Nanobiotehnologija.
 14. Sinzimi.
 15. Biofarmacija.

Seminarski radovi:

30 poena

Usmeni ispit:

60 poena

Thu Nov 28 12:04:27 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet