Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
772A1

Naziv predmeta:
Upravljanje naučno-istraživačkim projektima

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71H1), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72H1), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74H1), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73H1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Mario V. Zlatović
vanredni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Cilj ovog kursa je da istraživačima sa naših doktorskih studija prenese osnovna znanja teorije upravljanja projektima sa specifičnostima koje nosi naučno istraživanje i njegova metodologija. Istovremeno, oni bi mogli da, tokom svojih istraživačkih karijerera ukažu na posebnosti koje nauka i njena istraživanja imaju i tako doprinesu smanjenju jaza koji evidentno postoji između funkcija istraživača i menadžmenta.

Deo kursa je posvećen problemima intelektualne svojine i patentnih prava. U jednom delu studenti će imati priliku da čuju direktno iskustva istraživača koji su vodili međunarodne projekte u okviru predavanja gostujućih istraživača.

Ishod:

Po završetku ovog kursa studenti će dobiti potrebna znanja da pripreme predlog projekta u skladu sa modernom teorijom upravljanja projektima, daju njegov fazni prikaz i razvijenu radnu strukturu, plan resursa i odgovarajuću dokumentaciju, poštujući metodologiju naučnog istraživanja. Osim toga, biće u stanju da planiraju strukturu istraživačkih grupa i timova, od manjih grupacija pa sve do nivoa istraživačkih organizacija.

Iako je u okviru kursa predviđeno da se studenti osposobe za osnovnu upotrebu softverskih alata za upravljanje projektima, kurs nije zamišljen kao obuka za upotrebu takvih alata.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski radovi, domaći zadaci, vežbe.

Vannastavne aktivnosti:

Predavanja gostujućih predavača.

Literatura:

Osnovna literatura:

 • B. Putniković, M. Zlatović: Upravljanje naučno-istraživačkim projektima, 2015. ISBN 978-86-7220-067-6

Pomoćna literatura:

 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Project Management Institute; 4th edition (2009), ISBN 978-1933890517
 • Bogdan Putniković: Projektni menadžment in vivo, 2012. ISBN 978-86-7982-157-7
 • Izvori sa Interneta

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

Upravljanje projektima u nauci i istraživanju - teorija projektnog upravljanja

 • Naučna metoda.
 • Specifičnosti projekata u nauci i istraživanju.
 • Projekt: definicija; istorijat; upravljanje projektima; postojeće metodologije; projektni trougao; projektni okvir.
 • Projektna infrastruktura: procesi institucionalnog planiranja; projektna uprava; organizacija institucije; projektna tela; uloge i dužnosti članova tima; projektni resursi; komunikacija; budžetiranje i upravljanje troškovima; nadgledanje i kontrola projekta; projektni rizici; softverska podrška.
 • Projektni životni ciklus: osmišljavanje; pokretanje; priprema; razvoj; kontrola kvaliteta; finalizacija projekta.
 • Kooperantski projekti.
 • Projektni portfolio.

Intelektualna svojina

 • Intelektualna svojina i patentna prava.

Iskustva iz realnih projekata

 • Predavanja gostujućih predavača.

Predavanja su praćena zadacima iz oblasti upravljanja NI projektima.

Seminarski radovi:

40 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Thu Nov 28 12:04:30 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet