Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemija Biohemija

Studijski program "Hemija"

Uslovi za upis
Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje diplome koja će biti prepoznata/priznata od strane svih evropskih institucija, i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje u akademskoj sredini ili u industriji, ili da nastave post-doktorske studije hemije ili srodnih disciplina na nekom od evropskih univerziteta, ili na nekom od domaćih uniiverziteta, kada taj obrazovni stepen bude definisan našim sistemom obrazovanja.

Ishod studija

Po završetku studija na studijskom programu Hemija kandidat stiče zvanje "doktor nauka - hemijske nauke".

Studenti će biti u stanju da samostalno i kompetentno izvedu u okviru timskog rada kompleksna istraživanja u cilju rešavanja značajnih naučnih problema iz hemije i srodnih disciplina. Postaće familijarni sa primenom i radom na najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim hemijskim laboratorijama. Demonstriraće kapacitet da primene svoja znanja u praksi, posebno u rešavanju problema i dolaženju do novih saznanja. Biće u stanju da formulišu hipoteze i dizajniraju eksperimente za njihovo testiranje. Biće u stanju da analiziraju materijal i formulišu koncepte. Moći će da se adaptiraju na nove situacije i da donose odluke. Biće u stanju da uspostave razne vidove naučne saradnje i ostvare naučnu komunikaciju na srpskom i engleskom jeziku.

Pristup daljim studijama

Imalac diplome može da nastavi postdoktorsko usavršavanje na domaćim ili svetskim univerzitetima i naučnoistraživačkim ustanovama.

Profesionalni status

Studenti koji su uspešno završili doktorske akademske studije hemije:

Akreditacija

Studijski program je akreditovan odlukom br. 612-00-00495/2013-04 od 25. 10. 2013.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + studijski istraživački rad.

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Izborni predmet 1 E71H1 8  
Izborni predmet 2 E72H1 8  
Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad R71H1 14 0+10  
Istraživanje, pregled literature, laboratorijski rad R72H1 24   0+16
Seminarski rad S71H1 6   0+4
  60  
II godina 1 2
Izborni predmet 3 E73H1 8  
Izborni predmet 4 E74H1 8  
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R73H1 14 0+10  
Pisanje i objavljivanje naučnih radova 770A1 16   10+0
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R74H1 14   0+12
  60  
III godina 1 2
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova R75H1 30 0+20  
Doktorska disertacija Z70H1 30   0+20
  60  
Izborni predmeti
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet