Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
770A1

Naziv predmeta:
Pisanje i objavljivanje naučnih radova

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

16

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 2. godina, letnji semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, letnji semestar, obavezni, stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Slobodan M. Milosavljević
profesor emeritus, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Aleksandar S. Nikolić
naučni savetnik, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Dragana J. Stanić-Vučinić
naučni savetnik, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: 10 časova predavanja (10+0+0)

Ciljevi:

Student se upoznaje sa osnovnim karakteristikama naučnog rada, pravilima prilikom pisanja svakog od pojedinih delova naučne publikacije i načinima slanja rukopisa za publikovanje. Obrađuju se i etička načela koja se moraju poštovati prilikom stvaranja naučne publikacije.

Ishod:

Po završenom kursu student bi trebalo da je osposobljen da samostalno napiše naučnu publikaciju.

Oblici nastave:

Predavanja, pisanje seminarskog rada.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

  • Zoran V. Popović: Kako napisati i objaviti naučno delo, Akademska misao, 2004.
  • Radovi u vodećim međunarodnim časopisima.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (10 časova nedeljno)

Program rada:

  • Naučni rad i njegove osnovne karakteristike.
  • Pisanje naučnog rada.
  • Delovi naučnog rada: 1. naslov, 2. autori i adrese, 3. rezime (sažetak), 4. ključne reči, 5. uvod, 6. korišćena metoda, 7. rezultati, 8. diskusija, 9. zahvalnica, 10. literatura.
  • Pravljenje figura i tabela.
  • Etika u naučnom radu.
  • Ostale vrste naučnih dela: pregledni članci, konferencijska saopštenja, posteri, doktorske disertacije.

Seminarski radovi:

60 poena

Usmeni ispit:

30 poena

Thu Nov 28 12:04:30 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet