Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
171A1

Naziv predmeta:
Metali i kompleksi metala u medicini

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72H1), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71H1), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74H1), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73H1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnici:

dr Tibor J. Sabo
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

dr Sanja R. Grgurić Šipka
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Upoznavanje studenata sa ulogom metala u biološkim sistemima, mogućnošću primene metala i njihovih kompleksa u medicini sa navođenjem konkretnih ekonomskih parametara.

Ishod:

Studenti će se upoznati sa ulogom metala u biološkim sistemima, mogućnošću primene metala i njihovih kompleksa u medicini.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Obilazak fabrika Galenika i Hemofarm.

Literatura:

Osnovna literatura:

  • Metal Ions in Biological Systems. Ed. Sigel and Sigel

Pomoćna literatura:

  • Aktuelni radovi iz oblasti

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

0 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

I. Metali i joni metala u medicini. 1. Metali grupe PSE. Uloga i primena kao metaloterapeutika. 2. Prelazni metali, uloga i terapeutski potencijal. 3. Uloga i primena jedinjenja vanadijuma, silicijuma, zlata, kobalta, arsena, antimona i bizmuta.

II. Primena kompleksa metala u medicini. 1. Kontrastni reagensi u dijagnostici. 2. Cis-platin i analozi kao antitumorski agensi. 3. Aktivni trans kompleksi platine, polinuklearni kompleksi platine, platina(IV) kompleksi. 4. Citotoksični kompleksi rutenijuma. 5. Antitumorski kompleksi titana i slični metaloceni. 6. Primena kompleksa zlata u medicini. 7. Kompleksi galijuma i drugih metala glavnih grupa kao antitumorski agensi. 8. Metal-jon zavisni antibiotici u hemioterapiji. 9. Kompleksi metala i lečenju tropskih bolesti. 10. Kompleksi metala u regulisanju azot(II)-monoksida.

Seminarski radovi:

30 poena

Usmeni ispit:

70 poena

Thu Nov 28 12:04:19 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet