Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
772A1

Назив предмета:
Управљање научно-истраживачким пројектима

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74B1), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73B1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Марио В. Златовић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Циљ овог курса је да истраживачима са наших докторских студија пренесе основна знања теорије управљања пројектима са специфичностима које носи научно истраживање и његова методологија. Истовремено, они би могли да, током својих истраживачких каријерера укажу на посебности које наука и њена истраживања имају и тако допринесу смањењу јаза који евидентно постоји између функција истраживача и менаџмента.

Део курса је посвећен проблемима интелектуалне својине и патентних права. У једном делу студенти ће имати прилику да чују директно искуства истраживача који су водили међународне пројекте у оквиру предавања гостујућих истраживача.

Исход:

По завршетку овог курса студенти ће добити потребна знања да припреме предлог пројекта у складу са модерном теоријом управљања пројектима, дају његов фазни приказ и развијену радну структуру, план ресурса и одговарајућу документацију, поштујући методологију научног истраживања. Осим тога, биће у стању да планирају структуру истраживачких група и тимова, од мањих групација па све до нивоа истраживачких организација.

Иако је у оквиру курса предвиђено да се студенти оспособе за основну употребу софтверских алата за управљање пројектима, курс није замишљен као обука за употребу таквих алата.

Облици наставе:

Предавања, семинарски радови, домаћи задаци, вежбе.

Ваннаставне активности:

Предавања гостујућих предавача.

Литература:

Основна литература:

 • Б. Путниковић, М. Златовић: Управљање научно-истраживачким пројектима, 2015. ISBN 978-86-7220-067-6

Помоћна литература:

 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Project Management Institute; 4th edition (2009), ISBN 978-1933890517
 • Богдан Путниковић: Пројектни менаџмент in vivo, 2012. ISBN 978-86-7982-157-7
 • Извори са Интернета

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

Управљање пројектима у науци и истраживању - теорија пројектног управљања

 • Научна метода.
 • Специфичности пројеката у науци и истраживању.
 • Пројект: дефиниција; историјат; управљање пројектима; постојеће методологије; пројектни троугао; пројектни оквир.
 • Пројектна инфраструктура: процеси институционалног планирања; пројектна управа; организација институције; пројектна тела; улоге и дужности чланова тима; пројектни ресурси; комуникација; буџетирање и управљање трошковима; надгледање и контрола пројекта; пројектни ризици; софтверска подршка.
 • Пројектни животни циклус: осмишљавање; покретање; припрема; развој; контрола квалитета; финализација пројекта.
 • Кооперантски пројекти.
 • Пројектни портфолио.

Интелектуална својина

 • Интелектуална својина и патентна права.

Искуства из реалних пројеката

 • Предавања гостујућих предавача.

Предавања су праћена задацима из области управљања НИ пројектима.

Семинарски радови:

40 поена

Усмени испит:

50 поена

Wed Apr 24 16:29:27 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет