Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
474B1

Naziv predmeta:
Odabrana poglavlja iz patobiohemije

Školska godina:

2019/2020.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73B1), stručno-aplikativni predmet

Biohemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74B1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Marija Đ. Gavrović Jankulović
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Cilj kursa je upoznavanje sa svremenim sadržajima iz odabranih oblasti patološke biohemije.

Ishod:

Produbljeno poznavanje molekulskih osnova odabranih patoloških procesa u cilju osposobljavanja za samostalni istraživački rad.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski radovi.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

Osnovna literatura:

  • Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, Saunders, Editors: Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood

Pomoćna literatura:

  • Odabrani revijalni naučni radovi

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

20 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

Teme predavanja su usaglašene sa tematskom oblašću za koju se student usavršava na doktorskim studijama, odnosno obavlja naučno-istraživački rad. Osnovni principi patoloških procesa koji utiču na funkcionisanje ćelije: struktura, prepoznavanje i odgovar na različite signale, razvoj, rast, odbranu od infekcije, i njihov uticaj na funkcionisanje organizma u celini. Pored osvrta na molekulske osnove poremećaja izučavaju se metodološki pristupi u analizi datih biohemijskih poremećaja.

Seminarski radovi:

30 poena

Usmeni ispit:

50 poena

Thu Nov 28 12:04:27 2019

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet