Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

KATEDRA ZA PRIMENJENU HEMIJU

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

O Katedri Zaposleni Laboratorije
i oprema
Nastava i bodovi Projekti
Naučno-stručne
publikacije
Za predavanja
i vežbe
Poslediplomci
i doktoranti
Linkovi Da li ste znali?

Predmeti koje obezbeđuje Katedra za primenjenu hemiju

I - Predmeti na osnovnim akademskim studijama

1. Studijski program "Hemija životne sredine"
Red. br. Naziv predmeta Šifra ESPB Semestar
Obavezni predmeti
1. Osnovi hemije atmosfere i zagađujuće supstance u vazduhu 511S1 6 IV
2. Geohemija i zagađujuće supstance u zemljištu 512S1 8 V
3. Industrijska hemija - najbolje raspoložive tehnike 501S1 8 VI
4. Hemodinamika zagađujućih supstanci 515S1 7 VI
5. Hemija voda i otpadnih voda 513S1 10 VII
6. Zagađivači hrane 514S1 9 VII
Izborni predmeti
1. Neorganske zagađujuće supstance 521S1 10 VI
2. Organske zagađujuće supstance 522S1 10 VI
3. Modelovanje zagađenja u atmosferi 053S1 4 VIII
4. Upravljanje kvalitetom i zakonska regulativa 054S1 4 VIII
5. Bioindikatori 523S1 10 VIII
6. Prirodni resursi 524S1 10 VIII
7. Odabrane oblasti primenjene hemije 549A1 10 VIII
2. Studijski program "Hemija"
Red. br. Naziv predmeta Šifra ESPB Semestar
Obavezni predmeti
1. Hemija životne sredine 519H1 3 III
2. Industrijska hemija 501A1 7 VI
Izborni predmeti
1. Odabrane oblasti primenjene hemije 549A1 10 VIII
3. Studijski program "Nastava hemije"
Red. br. Naziv predmeta Šifra ESPB Semestar
Obavezni predmeti
1. Industrijska hemija 501A1 7 VI
2. Hemija životne sredine 519P1 6 VII
Izborni predmeti
1. Odabrane oblasti primenjene hemije 549A1 10 VIII

II - Predmeti na diplomskim akademskim studijama (master)

1. Studijski program "Hemija"
Red. br. Naziv predmeta Šifra ESPB Semestar
Izborni predmeti
1. Organska geohemija i naftne zagađujuće supstance 551H1 9 I
2. Studijski program "Hemija životne sredine"
Red. br. Naziv predmeta Šifra ESPB Semestar
Obavezni predmeti
1. Procena rizika po ljudsko zdravlje i životnu sredinu 553S1 9 I
Izborni predmeti
1. Organska geohemija i naftne zagađujuće supstance 551H1 9 I
2. Monitoring u životnoj sredini 552S1 9 I

III - Predmeti na doktorskim studijama

1. Studijski program "Hemija"
Red. br. Naziv predmeta Šifra ESPB Semestar
Izborni predmeti
1. Goriva 571H1 5 I / III
2. Unapređeni oksidacioni procesi 572H1 5 I / III
3. Hemodinamika odabranih zagađivača 573H1 5 I / III
4. Nedestruktivna hemijska analiza - odabrana poglavlja 574H1 5 I / III
5. Biomarkeri u rekonstrukciji geološke evolucije 575H1 5 I / III
6. Sinteza i karakterizacija polimera 576H1 5 I / III
7. Odabrana poglavlja katalize 577H1 5 I / III
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet