Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

KATEDRA ZA PRIMENJENU HEMIJU

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

O Katedri Zaposleni Laboratorije
i oprema
Nastava i bodovi Projekti
Naučno-stručne
publikacije
Za predavanja
i vežbe
Poslediplomci
i doktoranti
Linkovi Da li ste znali?

Laboratorije i oprema

Instrumenti i oprema koji se najčešće koriste za obrazovanje studenata i istraživački rad na Katedri za primenjenu hemiju Hemijskog fakulteta:

Vrsta instrumenta Proizvođač
i tip
Slika instrumenta
Plameni atomski apsorpcioni spektrometar
(PAAS)
sa dodatnom opremom za hidridnu tehniku
VARIAN
SpectrAA 55
[AAS]
Gasni hromatograf
(GC)
AGILENT
4890D
[GC]
Uređaj za određivanje
ukupnog organskog ugljenika
(TOC)
SHIMADZU
TOC 5050
[TOC]
Kalorimetar IKA kalorimeter
C400 adiabatisch
[Kalorimetar]
Gasni hromatograf sa masenim spektrometrom niske rezolucije
(LRGCMS)
AGILENT
4890A
[GCMS]
Optički emisioni spektrometar indukovane kuplovane plazme
(ICP-OES)
THERMO iCAP
6500 duo
[ICP-OES]
Mikrotalasni digestor MILESTONE
ETHOS 1
[MTD]
Soksletovi aparati
za ekstrakciju organske supstance
  [Soksletovi aparati] [Shema Soksletovog aparata]
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet