Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

КАТЕДРА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ХЕМИЈУ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

О Катедри Запослени Лабораторије
и опрема
Настава и бодови Пројекти
Историја
Катедре
Публикације Линкови Да ли сте знали? Новости

Материјал за предавања и вежбе


Предмети које обезбеђује Катедра за примењену хемију

I - Предмети на основним академским студијама

1. Студијски програм "Хемија животне средине"
Ред. бр. Назив предмета Шифра ЕСПБ Семестар
Обавезни предмети
1. Основи хемије атмосфере и загађујуће супстанце у ваздуху 511S2 6 IV
2. Геохемија и загађујуће супстанце у земљишту 512S2 8 V
3. Индустријска хемија - најбоље расположиве технике 501S2 7 VI
4. Хемодинамика загађујућих супстанци 515S2 7 VI
5. Хемија вода и отпадних вода 513S2 9 VII
6. Загађивачи хране 514S2 6 VIII
Изборни предмети
1. Неорганске загађујуће супстанце 521S2 11 VI
2. Органске загађујуће супстанце 522S2 11 VI
3. Моделовање загађења у атмосфери 053S2 6 VIII
4. Управљање квалитетом и законска регулатива 054S2 6 VIII
5. Биоиндикатори 523S2 12 VII
6. Природни ресурси 524S2 12 VII
7. Одабране области примењене хемије 549A2 10 VIII
2. Студијски програм "Хемија"
Ред. бр. Назив предмета Шифра ЕСПБ Семестар
Обавезни предмети
1. Хемија животне средине 519H2 3 III
2. Индустријска хемија 501A2 6 VI
Изборни предмети
1. Одабране области примењене хемије 549A2 10 VIII
3. Студијски програм "Настава хемије"
Ред. бр. Назив предмета Шифра ЕСПБ Семестар
Обавезни предмети
1. Индустријска хемија 501A2 6 VI
2. Хемија животне средине 519P2 6 VII
Изборни предмети
1. Одабране области примењене хемије 549A2 10 VIII

II - Предмети на мастер академским студијама

1. Студијски програм "Хемија"
Ред. бр. Назив предмета Шифра ЕСПБ Семестар
Изборни предмети
1. Органска геохемија и нафтне загађујуће супстанце 551H2 9 I
2. Студијски програм "Хемија животне средине"
Ред. бр. Назив предмета Шифра ЕСПБ Семестар
Обавезни предмети
1. Процена ризика по људско здравље и животну средину 553S2 9 I
Изборни предмети
1. Органска геохемија и нафтне загађујуће супстанце 551H2 9 I
2. Мониторинг у животној средини 552S2 9 I

III - Предмети на докторским студијама

1. Студијски програм "Хемија"
Ред. бр. Назив предмета Шифра ЕСПБ Семестар
Изборни предмети
1. Горива 571H2 10 I / III
2. Унапређени оксидациони процеси 572H2 10 I / III
3. Хемодинамика одабраних загађивача 573H2 10 I / III
4. Недеструктивна хемијска анализа - одабрана поглавља 574H2 10 I / III
5. Биомаркери у реконструкцији геолошке еволуције 575H2 10 I / III
6. Одабрана поглавља катализе 577H2 10 I / III
© Универзитет у Београду - Хемијски факултет