Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
513S2

Назив предмета:
Хемија вода и отпадних вода

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

302A2

ЕСПБ:

9

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 4. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Константин Б. Илијевић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Јована П. Орлић, Мастер хемичар
истраживач-сарадник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + пет часова лабораторијских вежби (4+0+5)

Циљеви:

Основни циљ предмета Хемија вода и отпадних вода је да студенту на основним студијама пружи основна знања о особинама и понашању воде, органским и неорганским загађивачима који се у води налазе и како у њу доспевају, односно како се у њој понашају. Процеси пречишћавања отпадних вода као и узорковање и одређивање параметара квалитета воде су од посебног значаја јер су део стандардних поступака који се примењују свуда у свету.

Исход:

Оспособљавање студента да се користи стандардним поступцима, да одређује и доноси суд о квалитету воде јесу битни елементи за рад у лабораторијама, привреди, инспекцијским службама и институтима. Предмет чини неизоставну основу за надградњу, уколико се студент одлучи да касније проширује или надопуњава своја знања у области вода у животној средини.

Облици наставе:

Предавања и експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Прикупљање литературе, припреме за вежбе, спремање колоквијума и спремање испита.

Литература:

Основна литература:

 1. И. Гржетић: Белешке за предавања, 2003. до данас
 2. Ш. Ђармати, Д. Веселиновић, И. Гржетић, Д. Марковић: Животна средина и њена заштита, Животна средина - књига I, Футура, Београд, 2007. (311 стр) ISBN 978-86-86859-01-3
 3. Д. Веселиновић, И. Гржетић, Ш. Ђармати, Д. Марковић: Физичкохемијске основе заштите животне средине - књига I: Стања и процеси у животној средини, Факултет за Физичку хемију, Београд, 1995. (506 стр) ISBN 86-8213-11-1
 4. Д. Марковић, Ш. Ђармати, И. Гржетић, Д. Веселиновић: Физичкохемијске основе заштите животне средине - књига II: Извори загађивања последице и заштита, Универзитет у Београду, Београд, 1996. (552 стр) ISBN 86-81019-27-9
 5. И. Гржетић, И. Брчески (уредници): Вода, квалитет и здравље, Мол д.д., Београд, 1999. (212 стр) ISBN 86-902021-1-0

Помоћна литература:

 1. И. Гржетић: Физичка хемија у геологији: Физичка хемија лежишта минералних сировина, Универзитет у Београду, Београд, 1996. (454 стр) ISBN 86-81019-19-8
 2. М. Јанковић, М. Пантовић: Хемија земљишта и вода, Пољопривредни факултет, Научна књига, Београд, 1991. (251 стр) ISBN 86-23-47039-7
 3. И. Гржетић: Утицај филтрата из депонија на загађивање животне средине са посебним освртом на загађивање воде, Воде и санитарно инжењерство, 1996, Vol. 26/6, 25-41
 4. S. Manaham: Environmental Chemistry, 5th ed, Lewis Publishers, 1991-2000. (583 стр) ISBN 0-87371-425-3

Додатни материјал:

http://helix.chem.bg.ac.rs/~grzetic/predavanja/

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Значај воде и особине воде. Природни циклус воде. Подела и састав вода. Особине воде и физичкохемијски параметри.
 2. Структура чисте воде. Растворљивост гасова CО2, О2 и СО2.
 3. Угљендиоксид карбонатна равнотежа (H2О - CО2 - CО32-).
 4. Деградационе особине воде. Алтерације стена. Седименти. Бетон.
 5. Узорковање вода. Анализа вода. Категоризација и квалитет вода. Пијаћа вода.
 6. Параметри квалитета воде (физички - температура, боја), оргнолептички, физичкохемијски (pH, СМ, тврдоћа, електропроводљивост, гасови у природним водама), сурогатни параметри (ХПК, БПК, укупни органски угљеник).
 7. Индустријске и отпадне воде. Загађивачи вода (категоризација).
 8. Еh-pH дијаграми - конструкција и примена.
 9. Реке и подземне воде. Седименти. Карст. Самопречишћавање. Киселе кише.
 10. Стајаће воде (језера и мора), стратификација и еутрофикација.
 11. Циклуси биогених елемената у хидросфери.
 12. Ремедијација отпадних вода - пречишцавања воде. Аерација. Адсорпција. Флокулација. Јонска измена. Дезинфекција. Оксидо-редукциони процеси.
 13. Припрема пијаће воде.
 14. Процес растварања - хидратација кристала јонских соли.
 15. Соли метала у води - аква комплекси.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Узорковање и основне особине природних вода.
 2. Основне особине природних вода (садржај липидних супстанци).
 3. Одређивање садржаја анјонских детергената.
 4. Одређивање сувог остатка филтриране воде.
 5. Алкалитет и ацидитет природних вода.
 6. Угљен диоксид карбонатна равнотежа.
 7. Хемијска потрошња кисеоника - ХПК.
 8. Биолошко пречишћавање вода - БПК.
 9. Флокулација.
 10. Дезинфекција воде.

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

60 поена

Mon Jun 13 12:32:24 2022

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет