Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Слика]

др Александар Р. Поповић

редовни професор
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за примењену хемију

Телефон:   011-3336727

Телефон (локални):   727

Кабинет:   643

Лабораторија:   642

E-mail:   apopovic AT chem · bg · ac · rs

Лични подаци

Александар Поповић је рођен 20. 10. 1971. године у Београду.

Образовање и усавршавања

1993: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1996: Магистратура - Хемијске науке / Florida State University - Department of Chemistry (Tallahassee, Florida, Сједињене Америчке Државе)

2002: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1997: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2003: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2013: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2013: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Хемијски процеси и трансформације загађивача у животној средини. Коришћење отпадних материјала.

Остале активности

Министар науке и заштите животне средине Републике Србије од 2004. до 2007. Министар рударства и енергетике Републике Србије од 2007. до 2008.

Ангажман у настави

Пројекти

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews:

 1. Adnadjevic, Borivoj; Popovic, Aleksandar; Jovanovic, Jelena. Summary of Achieved Results in Application of New Catalytic Processes in Environmental Protection. New Challenges in Catalysis III, edited by P. Putanov, pp. 119-135, Serbian Academy of Sciences and Art, Branch in Novi Sad, Novi Sad, 2002 (ISBN # 86-81125-55-9).
 2. Polic, Predrag S.; Ilic, Marina R.; Popovic, Aleksandar R. Environmental Impact Assessment of Lignite Fly Ash and Its Utilization Products as Recycled Hazardous Wastes on Surface and Ground Water Quality. Environmental Impact Assessment of Recycled Wastes on Surface and Ground Waters- Chemodynamics, Toxicology and Modeling, The Handbook of Environmental Chemistry, Volume 5, Part F, Volume 2, edited by T.A.T. Aboul-Kassim, K.J. Williamson, pp. 61-110, Spinger-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005 (ISBN # 3-540-00268-5).
 3. Popovic, Aleksandar; Djordjevic, Dragana; Relic, Dubravka; Vukmirovic, Zorka; Mihajlidi-Zelic, Aleksandra; Polic Predrag. Speciation of Heavy Metals in Geological Matter of the Serbian National Parks, Protected Areas and Cities Within the Danube River Basin After the War Conflict in 1999. Environmental Consequences of War and Aftermath, The Handbook of Environmental Chemistry, Volume 3, Part 3U, edited by T.A. Kassim, D. Barcelo, pp. 283-320, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2009 (ISBN # 978-3-540-87961-9).
 4. Поповић, Александар; Ђорђевић, Драгана. Релић, Дубравка; Ђиновић-Стојановић, Јасна. Термоелектране као могући извори загађивања површинских и подземних вода", Енергетика и животна средина, уредник Марко Анђелковић, с. 373-401, Српска академија наука и уметности, Београд, 2013 (ISBN # 978-86-7025-607-1).

Новији радови (2011-2018)/ Recent papers (2011-2018):

 1. Popovic, Aleksandar; Djordjevic, Dragana; Relic, Dubravka; Mihajlidi-Zelic, Aleksandra. Speciation of Trace and Major Elements from Coal Combustion Products of Serbian Power Plants (I)- "Kostolac A" Power Plant. Energy Sources - Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects (2011), 33(21), 1960-1968.
 2. Relic, Dubravka; Djordjevic, Dragana; Popovic, Aleksandar. Assessment of the Pseudo Total Metal Content in Alluvial Sediments from Danube River, Serbia. Environmental Earth Sciences (2011), 63(6), 1303-1307.
 3. Popovic, Aleksandar; Djordjevic, Dragana; Relic, Dubravka; Mihajlidi-Zelic, Aleksandra. Speciation of Trace and Major Elements from Coal Combustion Products of Serbian Power Plants (II)- "Obilic" Power Plant. Energy Sources- Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects (2011), 33(24), 2309-2318.
 4. Ilijevic, Konstantin; Grzetic, Ivan; Zivadinovic, Ivan; Popovic, Aleksandar. Long Term Seasonal Changes of the Danube River Ecochemical Status in the Region of Serbia. Environmental Monitoring and Assessment (2012), 184(5), 2805-2828.
 5. Nikolic, Vladimir; Velickovic, Sava; Popovic, Aleksandar. Amine Activators Influence on Grafting Reaction Between Methacrylic Acid and Starch. Carbohydrate Polymers (2012), 88(4), 1407-1413. 
 6. Djinovic, Jasna M.; Popovic, Aleksandar R.; Spiric, Aurelija T.; Turubatovic, Lazar R.; Jira, Wolfgang M. Emission of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) from Beech Wood Combustion. Energy Sources- Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects (2013), 35(4), 328-336.
 7. Popovic, Aleksandar; Relic, Dubravka; Djordjevic, Dragana. Associations and Pollution Potential of Selected Trace and Major Elements in Filter Lignite Ash from the "Nikola Tesla A" Power Plant (Obrenovac, Serbia) (I)- Leaching Experiments. Energy Sources- Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects (2013), 35(6), 529-537.
 8. Relic, Dubravka; Djordjevic, Dragana; Sakan, Sanja, Andjelkovic, Ivan; Pantelic, Ana; Stankovic, Radomir; Popovic, Aleksandar. Conventional, Microwave and Ustrasound Sequential Extrations for the Fractionation of Metals in Sediments within the Petrochemical Industry, Serbia. Environmental Monitoring and Assessment (2013), 185(9), 7627-7645.
 9. Vukovic, Gordana; Anicic-Urosevic, Mira; Razumenic, Ivana; Goryainova, Zoya; Frontasyeva, Marina; Tomasevic, Milica; Popovic, Aleksandar. Active Moss Biomonitoring of Small Scale Spatial Distribution of Airborne Major and Trace Elements in the Belgrade Urban Area. Environmental Science and Pollution Research (2013), 20(8), 5461-5470.
 10. Nikolic, Vladimir; Velickovic, Sava; Antonovic, Dusan; Popovic, Aleksandar. Biodegradation of Polymer-graft-Starch and Poly(methacrylic acid)-graft-Starch Copolymer in Model River Water. Journal of Serbian Chemical Society (2013), 78(9), 1425-1441.
 11. Djinovic-Stojanovic, Jasna; Spasic, Jelena; Popovic, Aleksandar; Vranic, Danijela; Nikcevic, Miroslav; Hegedis, Aleksandar; Nikolic, Dragica. Distribucija organohlornih pesticida i polihlorovanih bifenila u dve vrste riba iz Dunava. Tehnologija mesa (2013), 54(1), 69-78. 
 12. Pergal, Miodrag M.; Popovic, Aleksandar R; Tesic, Zivoslav Lj. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Temperature Driven Formation and Behaviour during Coal Combustion in a Coal-Fired Power Plant. Energy & Fuels (2013), 27(10), 6273-6278.
 13. Vukovic, Gordana; Anicic Urosevic, Mira; Razumenic, Ivana; Kuzmanoski, Maja; Pergal, Miodrag; Skrivanj, Sandra; Popovic, Aleksandar. Air Quality in Urban Parking Garages (PM10, Major and Trace Elements, PAHs): Instrumental Measurements vs. Active Moss Biomonitoring. Atmospheric Environment (2014), 85(1), 31-40.
 14. Nikolic, Vladimir; Velickovic, Sava; Popovic, Aleksandar. Influence of Amine Activators and Reaction Parameteres on Grafting Reaction Between Polystyrene and Starch. Journal of Polymer Research (2014), 21(2), article 363, 1-10.
 15. Pergal, Miodrag M; Relic, Dubravka; Tesic, Zivoslav Lj; Popovic, Aleksandar. Leaching of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Power Plant Lignite Ash-Influence of Parameters Important for Environmental Pollution. Environmental Science and Pollution Research (2014), 21(5), 3435-3442.
 16. Nikolic, Vladimir; Velickovic, Sava; Popovic, Aleksandar. Biodegradation of Polystyrene-graft-Starch Copolymers in Three Different Types of Soil. Environmental Science and Pollution Research (2014), 21(16), 9877-9886.
 17. Sandic, Zvjezdana P; Zunic, Marija J; Maksin, Danijela D;Milutinovic-Nikolic, Aleksandra D; Popovic, Aleksandar R; Jovanovic, Dusan M; Nastasovic, Aleksandra B. Glycidyl Methacrylate Macroporous Copolymer Grafted With Diethylene Triamine as Sorbent for Reactive Black 5. Hemijska industrija (2014), 68(6), 685-699.
 18. Djinovic-Stojanovic, Jasna; Stisovic, Jelena; Popovic, Aleksandar; Nikolic, Dragica; Jankovic, Sasa. Odredjivanje PAH4 jedinjenja u dimljenom mesu i dimljenim proizvodima od mesa-razrada metode. Tehnologije mesa (2014), 5(2), 184-198.
 19. Popovic, Aleksandar; Djordjevic, Dragana; Relic, Dubravka. Associations and Pollution Potential of Selected Trace and Major Elements in Filter Lignite Ash-Statistical Analysis. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects (2015), 37(9), 987-996.
 20. Vukovic, Gordana; Anicic-Urosevic, Mira; Tomasevic, Milica; Samson, Roeland; Popovic, Aleksandar. Biomagnetic Monitoring of Urban Air Pollution Using Moss Bags (Sphagnum Girgensohnii). Ecological Indicators (2015), 52(1), 42-47.
 21. Popovic, Aleksandar; Djordjevic, Dragana. Trace and Major Elements in Ash of "Nikola Tesla A" Power Plant Dump (I)- Leached Concentrations and Environmental Implications. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects (2015), 37(11), 1224-1232.
 22. Pergal, Miodrag M; Tesic, Zivoslav Lj; Popovic, Aleksandar R. Influence of Anthropogenic and Environmental Conditions on Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Pollution Originating from Coal Ash Dumps. Water, Air & Soil Pollution (2015), 225, article 35, 1-10.
 23. Popovic, Aleksandar; Djordjevic, Dragana. Trace and Major Elements in Ash of "Nikola Tesla A" Power Plant Dump (II)- Associations of Elements in Active Cassette Ash. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects (2015), 37(12), 1291-1299.
 24. Vukovic, Gordana; Anicic-Urosevic, Mira; Goryainova, Zoya; Pergal, Miodrag; Skrivanj, Sandra; Samson, Roeland; Popovic, Aleksandar. Active Moss Biomonitoring for Extensive Screening of Urban Air Pollution: Magnetic and Chemical Analyses. Science of The Total Environment (2015), 521-522, 200-210.
 25. Popovic, Aleksandar; Relic, Dubravka; Djordjevic, Dragana. Trace and Major Elements in Ash of "Nikola Tesla A" Power Plant Dump (III)- Associations of Elements in Passive Cassette Ash. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects (2015), 37(14), 1487-1494.
 26. Vukovic, Gordana; Anicic-Urosevic, Mira; Pergal, Miodrag; Jankovic, Milan; Goryainova, Zoya; Tomasevic, Milica; Popovic, Aleksandar. Residential Heating Contribution to Level of Air Pollutants (PAHs, Major, Trace, and Rare Earth Elements): A Moss Bag Case Study. Environmental Science and Pollution Research (2015), 22, 18956-18966. 
 27. Camprag Sabo, Natasa; Popovic, Aleksandar; Djordjevic, Dragana. Air Pollution by Pollen Grains of Anemophilous Species: Influence of Chemical and Meteorological Parameters. Water, Air & Soil Pollution (2015), 225, article 292, 1-12.
 28. Vukovic, Gordana; Anicic-Urosevic, Mira; Skrivanj, Sandra; Milicevic, Tijana; Dimitrijevic, Dragoljub; Tomasevic, Milica; Popovic, Aleksandar. Moss Bag Biomonitoring of Airborne Toxic Element Decrease on a Small Scale: A Street Study in Belgrade, Serbia. Science of Total Environment (2016), 542, 394-403.
 29. Markovic, Jelena; Jovic, Mihajlo; Smiciklas, Ivana; Pezo, Lato; Sljivic-Ivanovic, Marija; Onjia Antonije; Popovic, Aleksandar. Chemical Speciation of Metals in Unpolluted Soils of Different Types: Correlation with Soil Characteristics and an ANN Modelling Approach. Journal of Geochemical Exploration (2016), 165, 71-80.
 30. Sakan, Sanja; Popovic, Aleksandar; Andjelkovic, Ivan; Djordjevic, Dragana. Aquatic Sediments Pollution Estimate Using the Metal Fractionation, Secondary Phase Enrichment Factor Calculation, and Used Statistical Methods. Environmental Geochemistry and Health (2016), 38, 855-867.
 31. Camprag-Sabo, Natasa; Kis, Tibor; Janackovic, Pedja; Djordjevic, Dragana; Popovic, Aleksandar. Urticaceae Pollen- Influence of Selected Air Pollutants and Meteorological Parameters. Environmental Science and Pollution Research (2016), 23(10), 10072-10079.
 32. Djinovic-Stojanovic, Jasna M; Stisovic, Jelena M; Popovic, Aleksandar R; Nikolic, Dragica M; Jankovic, Sasa D. Benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten i hrizen u dimljenom mesu i dimljenim proizvodima od mesa-validacija metode. Hemijska industrija (2016), 70(3), 299-305.
 33. Kekez, Branka; Gojgic-Cvijovic, Gordana; Jakovljevic, Dragica; Pavlovic, Vladimir; Beskoski, Vladimir; Popovic, Aleksandar; Vrvic, Miroslav M, Nikolic, Vladimir. Synthesis and Characterization of a New Type of Levan-Graft-Polystyrene Copolymer. Carbohydrate Polymers (2016), 154, 20-29.
 34. Stankovic, Branislav; Ostojic, Bojana D.; Gruden, Maja; Popovic, Aleksandar; Djordjevic, Dragana S. Substituted Naphthalenes: Stability, Conformational Flexibility and Description of Bonding based on ETS-NOCV Method. Chemical Physics Letters (2016), 661, 136-142.
 35. Stankovic, Branislav; Ostojic, Bojana D.; Popovic, Aleksandar R.; Gruden, Maja A.; Djordjevic Dragana S. Theoretical Study of Nitrodibenzofurans: A Possible Relationship Between Molecular Properties and Mutagenic Activity. Journal of Hazardous Materials (2016), 318, 623-630.
 36. Sakan, Sanja M; Popovic, Aleksandar R; Skrivanj Sandra; Sakan Nenad M; Djordjevic Dragana S. Comparison of Single Extraction Procedures and the Application of an Index for the Assessment of Heavy Metal Bioavailability in River Sediments. Environmental Science and Pollution Research (2016) 23, 21485-21500.
 37. Milicevic, Tijana; Relic, Dubravka; Skrivanj, Sandra; Tesic, Zivoslav; Popovic, Aleksandar. Assessment of Major and Trace Element Bioavailability in Vineyard Soil. Chemosphere (2017) 171, 284-293. 
 38. Relic, Dubravka; Popovic, Aleksandar; Djordjevic, Dragana; Caslavsky, Josef. Occurrence of Synthetic Musk Compounds in Surface, Underground, Waste and Processed Water Samples in Belgrade, Serbia. Environmental Earth Sciences (2017) 76, article 122, 1-10.
 39. Vukovic, Gordana; Anicic Urosevic, Mira; Skrivanj, Sandra; Vergel, Konstantin; Tomasevic, Milica; Popovic, Aleksandar. The First Survey of Airborne Trace Elements at Airport Using Moss Bag Technique. Environmental Science and Pollution Research (2017) 24(17), 15107-15115.
 40. Milicevic, Tijana; Anicic Urosevic, Mira; Vukovic, Gordana; Skrivanj, Sandra; Relic, Dubravka; Frontasyeva, Marina; Popovic, Aleksandar. Assessment of Species-Specific and Temporal Variations of Major, Trace and Rare Earth Elements in Vineyard Ambient Using Moss Bags. Ecotoxicology and Environmental Safety (2017) 144, 208–215.
 41. Panic, Vesna; Seslija, Sanja; Popovic, Ivanka; Spasojevic, Vuk; Popovic, Aleksandar; Nikolic, Vladimir; Spasojevic, Pavle. Simple One-Pot Synthesis of Fully Bio-Based Unsaturated Polyester Resins Based on Itaconic Acid. Biomacromolecules (2017) 18, 3881−3891.
 42. Popovic, Aleksandar; Djinovic-Stojanovic, Jasna; Djordjevic, Dragana; Relic, Dubravka; Vranic, Danijela; Milijasevic, Milan; Pezo, Lato. Levels of Toxic Elements in Canned Fish from Serbian Markets and Their Health Risk Assessment. Journal of Food Composition and Analysis (2018) 67, 70-76.
 43. Relic, Dubravka; Héberger, Karoly; Sakan, Sanja; Skrbic, Biljana; Popovic, Aleksandar; Djordjevic, Dragana. Ranking and Similarity of Conventional, Microwave and Ultrasound Element Sequential Extraction Methods. Chemosphere (2018) 198, 103-110.
 44. Novak Jovanovic, Irena; Komorsky-Lovric, Sebojka; Lucic Vrdoljak, Ana; Popovic, Aleksandar R; Neuberg, Marijana. Voltammetric Characterisation of Anticancer Drug Irinotecan. Electroanalysis (2018) 30, 336-344. 
 45. Markovic, Jelena P; Jovic, Mihajlo D; Smiciklas, Ivana D; Sljivic-Ivanovic, Marija Z; Smiljanic, Slavko N; Onjia, Antonije E; Popovic, Aleksandar R. Estimation of Cadmium Uptake by Tobacco Plants from Laboratory Leaching Tests. Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering (2018) 53(4), 352-361.
 46. Milicevic, Tijana; Relic, Dubravka; Anicic Urosevic, Mira; Vukovic, Gordana; Skrivanj, Sandra; Popovic, Aleksandar. Bioavailability of Potentially Toxic Elements in Soil−Grapevine (Leaf, Skin, Pulp, and Seed) System and Environmental and Health Risk Assessment. Science of the Total Environment (2018) 626, 528-545.
 47. Popovic, Aleksandar R; Relic, Drubravka J; Vranic, Danijela V; Babic-Milijasevic, Jelena A; Pezo, Lato L, Djinovic-Stojanovic, Jasna M. Canned Sea Fish Marketed in Serbia: Their Zinc, Copper, and Iron Levels and Contribution to the Dietary Intake. Arhiv za higijenu i toksikologiju rada (2018) 69, 55-60.
 48. Anicic Urosevic, Mira; Vukovic, Gordana; Vasic, Predrag; Jaksic, Tatjana; Nikolic, Dragica; Skrivanj, Sandra; Popovic, Aleksandar. Environmental Implication Indices from Elemental Characterisations of Collocated Topsoil and Moss Samples. Ecological Indicators (2018) 90, 529-539.
 49. Herceg Romanic, Snjezana; Vukovic, Gordana; Klincic, Darija; Matek Saric, Marijana; Zupan, Ivan; Anastasijevic, Davor; Popovic, Aleksandar. Organochlorine Pesticides (OCPs) and Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Cyprinidae Fish: Towards Hints of Their Arrangements Using Advances Classification Methods. Environmental Research (2018) 165, 349-357. 

Старије референце / Older papers

Thu Jun 21 19:55:16 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет