Новости

21st European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC21), Нови Сад, Србија

Циклуси предавања у Задужбини Илије М. Коларца

Људски утицај на животну средину: прошлост, садашњост, будућност (2020):

Антропоцен: циркуларном хемијом од отпада до биосензора (2019):

Програм "Велико знање - загађења мање" - УБХФ и Музеј науке и технике, радионице о загађењу и заштити ваздуха за ученике основних и средњих школе (2019)

Симпозијум EnviroChem - Секција за хемију животне средине Српског хемијског друштва (2018)