Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
549A1

Назив предмета:
Одабране области примењене хемије

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

501A1 / 501S1

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 4. година, летњи семестар, изборни (E15A1), стручно-апликативни предмет

Хемија животне средине: 4. година, летњи семестар, изборни (E15A1), стручно-апликативни предмет

Настава хемије: 4. година, летњи семестар, изборни (E15A1), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Горан М. Роглић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Ксенија А. Стојановић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Биљана П. Дојчиновић, дипломирани хемичар
истраживач-приправник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + шест часова лабораторијских вежби (4+0+6)

Циљеви:

У оквиру курса Одабране области примењене хемије студенти добијају детаљнија сазнања о неким областима примењене хемије.

Исход:

Студенти су оспособљени за комплексније сагледавање сложених хемијских производа и процеса производње.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • E. Smulders: Laundry detergents, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. 2002.
 • Ruren Xu et al: Chemistry of zeolites and related porous materials synthesis and structure, John Wiley & Sons (Asia) 2007.
 • Paint and Surface Coatings, Woodhead Publishing Ltd, 1999.
 • Материјал са предавања у електронском облику.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Зеолити. Структура, синтеза и примена.
 • Детергенти. Површински активне материје (типови, синтеза).
 • Компоненте детергената. Процеси производње детергената.
 • Обновљиве сировине у хемијској индустрији.
 • Биорафинерија.
 • Липиди као сировине у хемијској индустрији.
 • Угљени хидрати као сировине у хемијској индустрији.
 • Терпеноиди као сировине у хемијској индустрији.
 • Каталитички циклус и основна својства катализатора у индустријским процесима.
 • Хомогена катализа. Примери хомогених катализа.
 • Хетерогена катализа. Примери хетерогених катализа.
 • Биокатализа у хемијској индустрији.
 • Фотокатализа.
 • PT катализа и инверзна PT катализа, примери.
 • Црпљење и транспорт нафте.
 • Производи прераде нафте.
 • Примарни процеси прераде нафте (дестилација, апсорбција, адсробција, екстракција).
 • Секундарни процеси прераде нафте (краковање, хидрокраковање, реформинг, изомеризација, полимеризација, алкиловање, рафинација).
 • Битумен.
 • Боје и лакови. Пигменти.
 • Везива - механизам очвршћавања филма. Растварачи, помоћна средства. Процес производње.
 • Сировине за производњу етанола ферментационим поступком.
 • Етанол. Ферментациони поступак. Дестилација.

Лабораторијске вежбе:

5 поена (6 часова недељно)

Програм рада:

 • Елементарна анализа зеолита (XRF и ICP-OES).
 • Технике за карактеризацију зеолита (SEM, BET, XRD и NMR чврстог стања).
 • Деалуминација зеолита и утицај на јоноизмењивачки капацитет зеолита.
 • Анализа нејонских сурфактаната (спектрофотометријска и HPLC анализа).
 • Испитивање особина сурфактаната (одређивање критичне мицеларне концентрације, тачке замућења и способности емулговања).
 • Фотохемијска деградација азо-боја.
 • Каталитичка хидрогенизација јестивог уља.
 • Анализа премаза (анализа везива, растварача и пигмента).
 • Хидролиза скроба до глукозе.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

70 поена

Wed Apr 24 16:29:25 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет