Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
501A1

Назив предмета:
Индустријска хемија

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

101A1 + 102A1 + 200A1 + 200E1

ЕСПБ:

7

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 3. година, летњи семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Настава хемије: 3. година, летњи семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Бранимир С. Јованчићевић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Горан М. Роглић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Ксенија А. Стојановић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Наташа Д. Ђоковић, мастер хемичар
истраживач-сарадник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

др Даница Д. Митровић
истраживач-сарадник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + три часа лабораторијских вежби (3+0+3)

Циљеви:

Студент би требало да савлада основе примене хемије у индустрији, како у типичним хемијским индустријским гранама, тако и у оним у којима у потпуности не доминира хемијски аспект. Програмом предмета обухваћена је већина најзначајнијих индустријских процеса, посебно оних који су заступљени у Србији.

Исход:

Студент који положи овај предмет стиче основу за рад, како у производним процесима, тако и у лабораторијама појединих привредних организација.

Облици наставе:

Предавања, колоквијуми, експерименталне вежбе, стручна пракса (обавезна пре израде завршног рада), стручна екскурзија (није обавезна).

Ваннаставне активности:

Стручна екскурзија, једномесечна стручна пракса, спремање колоквијума и спремање испита.

Литература:

Основна литература:

 1. Д. Виторовић: Хемијска технологија, Научна књига, Београд, 1990. (449 стр) ISBN 86-23-22021-2
 2. Г. Роглић: Интерне скрипте, 2005.
 3. К. Стојановић: Интерне скрипте, 2009.

Помоћна литература:

 1. Д. Виторовић, Б. Јованчићевић: Основи органске геохемије, Хемијски факултет, Београд, 2005. (249 стр) ISBN 86-7220-019-5
 2. П. Пфендт, К. Стојановић, A. Михајлиди-Зелић, Д. Релић: Практикум из индустријске хемије са радном свеском, Хемијски факултет Универзитета у Београду, 2012. (140 стр) ISBN 978-86-7220-047-8.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Материјали од опште важности (МОВ): горива (нафта).
 2. МОВ: горива (угаљ и гас).
 3. МОВ: вода.
 4. МОВ: металургија.
 5. МОВ: стакло, малтерна средства, ђубрива.
 6. МОВ: експлозиви, хартија, целулоза, керамика, ватростални материјали.
 7. Неорганска хемијска индустрија: индустријски технички гасови.
 8. Неорганска хемијска индустрија: киселине.
 9. Неорганска хемијска индустрија: алкалије.
 10. Неорганска хемијска индустрија: соли.
 11. Органска хемијска индустрија: хемикалије добијене из метана, етeна и прoпeна.
 12. Органска хемијска индустрија: хемикалије добијене из ароматичних угљоводоника.
 13. Пластичне масе.
 14. Биотехнолошки процеси (микробилошки процеси).
 15. Биотехнолошки процеси (примена ензима у индустрији).

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Добијање елемената.
 2. Добијање легура.
 3. Добијање стакла.
 4. Добијање пигмената.
 5. Добијање пластичних маса и њихово испитивање.
 6. Гранулометријска анализа.
 7. Одређивање тврдоће воде и омекшавање воде.
 8. Одређивање хемијске потрошње кисеоника.
 9. Одређивање тачке омекшавања по методи прстен-кугла.
 10. Одређивање садржаја масних супстанци екстракцијом по Сокслету (Soxhlet).
 11. Одређивање јодног броја.
 12. Одређивање садржаја воде методом дестилације по Дин-Штарку (Dean-Stark).
 13. Анализа течних мазива и уља: тачка паљења и вискозитет.
 14. Анализа горива дестилацијом по Енглеру.
 15. Одређивање групног састава и гaсно-хроматографска анализа н-алкана у нафти, дизел-гориву, минералним моторним уљима и уљима за ложење.

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

65 поена

Wed Apr 24 16:29:24 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет