Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
200E1

Назив предмета:
Практикум из органске хемије

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

101A1 + 101E1

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 2. година, цела година, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Хемија животне средине: 2. година, цела година, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Настава хемије: 2. година, цела година, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставници:

др Драгана Р. Милић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Игор М. Опсеница
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Живота Ј. Селаковић, мастер хемичар

Драгана З. Јовановић, мастер хемичар
истраживач-приправник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Андреа М. Николић, мастер хемичар
сарадник у настави, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа лабораторијских вежби (0+0+4)

Циљеви:

Циљ курса је да студентима пружи практична знања о лабораторијским техникама за добијање, изоловање и пречишћавање органских једињења и теоријска знања о основним хемијским трансформацијама класа органских једињења.

Исход:

После завршеног курса, студент би требало да буде оспособљен да самостално изводи изоловање, пречишћавање и синтезу једноставних органских једињења са ограниченим бројем функционалних група.

Облици наставе:

Експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • Д. Опсеница: Практикум из органске хемије, Дата статус, Београд, 2007. ISBN 978-86-7478-057-2

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Лабораторијске вежбе:

30 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Физичке и хемијске особине органских једињења.
 2. Екстракција.
 3. Дестилација и кристализација.
 4. Хроматографија.
 5. Алкани.
 6. Халогеналкани.
 7. Алкохоли.
 8. Алкени.
 9. Ароматична једињења.
 10. Супституисана ароматична једињења.
 11. Алдехиди и кетони.
 12. Карбоксилне киселине.
 13. Деривати карбоксилних киселина.
 14. Амини.
 15. Аминокиселине и протеини.
 16. Полимери.
 17. Угљени хидрати.
 18. Масти и уља.
 19. Хетероциклична једињења.
 20. Упознавање са структурним инструменталним методама и претрага хемијске литературе.

Писмени испит:

70 поена

Wed Apr 24 16:29:16 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет