Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
200A1

Назив предмета:
Органска хемија

Школска година:

2017/2018.

Услови похађања:

101A1 + 101E1

ЕСПБ:

12

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и дипломске студије

Студијски програми:

Хемија: 2. година, цела година, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Хемија животне средине: 2. година, цела година, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Настава хемије: 2. година, цела година, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставници:

др Драгана Р. Милић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Игор М. Опсеница
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Живота Ј. Селаковић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Јелена М. Константиновић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + један час теоријских вежби (4+1+0)

Циљеви:

Циљ курса је да студентима пружи основна теоријска и практична знања о структури и реактивности органских једињења, укључујући и сложенија синтетичка и природна органска једињења.

Исход:

После завршеног курса студент би требало да буде оспособљен да:

 • разуме физичке, структурне и стереохемијске особине органских једињења,
 • да именује органска једињења према IUPAC-овој номенклатури и усвоји основне принципе именовања и стереохемије природних и сложенијих синтетичких органских једињења,
 • разуме карактеристичне трансформације функционалних група и механизме органских реакција моно- и полифункционалних једињења,
 • разуме трансформације у биолошким системима,
 • самостално изводи изоловање, пречишћавање, синтезу и доказивање једноставних и сложенијих органских једињења.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • К. П. Ц. Волхарт, Н. Шор: Органска хемија - структура и функција, Дата статус, Наука, Београд 2004. ISBN 86-7478-007-5
 • Н. Шор: Упутство за решавање задатака са решењима. Органска хемија: структура и функција, 4. издање, Дата статус, Београд, 2006. ISBN 867478021-0

Помоћна литература:

 • John McMurry: Organic Chemistry, 7th edition, Brooks Cole, 2007. ISBN-10: 0495118370, ISBN-13: 978-0495118374

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Структура и везивање у органским молекулима.
 2. Алкани и циклоалкани.
 3. Стереоизомери.
 4. Халогеналкани.
 5. Алкохоли и етри.
 6. Алкени и алкини.
 7. Делокализовани π-системи.
 8. Ароматична једињења.
 9. Хемија супституисаних бензена.
 10. Алдехиди и кетони.
 11. Еноли, енолати и алдолна кондензација; α,β-незасићени алдехиди и кетони.
 12. Карбоксилне киселине и њихови деривати.
 13. Естарски енолати и Клајзенова кондензација.
 14. Амини и њихови деривати.
 15. Хетероциклична једињења.
 16. Угљени хидрати.
 17. Аминокиселине, пептиди, протеини и нуклеинске киселине.

Теоријске вежбе:

30 поена (1 час недељно)

Писмени испит:

70 поена

Mon Apr 30 12:46:22 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет