Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
501S1

Назив предмета:
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

101A1 + 102S1

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 3. година, летњи семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Горан М. Роглић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Ксенија А. Стојановић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања + три часа лабораторијских вежби (5+0+3)

Циљеви:

Циљ предмета је да се студент упозна са најважнијим индустријским процесима у хемијској индустрији њиховим утицајем као и са најбољим расположивим техникама за смањење штетног утицаја по животну средину.

Исход:

Студент је оспособљен за анализу хемијске индустрије са аспекта утицаја на животну средину.

Облици наставе:

Предавања, колоквијуми, експерименталне вежбе, стручна пракса (обавезна пре израде завршног рада), стручна екскурзија (није обавезна).

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. Д. Виторовић: Хемијска технологија, Научна књига, Београд, 1990. (449 стр) ISBN 86-23-22021-2
 2. Г. Роглић: Интерне скрипте, 2005.
 3. Martin B. Hocking: Handbook of Chemical Technology and Pollution Control, Elsevier Science & Technology Books, 2006.

Помоћна литература:

 1. П. Пфендт, К. Стојановић, A. Михајлиди-Зелић, Д. Релић: Практикум из индустријске хемије са радном свеском, Хемијски факултет Универзитета у Београду, 2012. (140 стр) ISBN 978-86-7220-047-8.
 2. http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Хемијска индустрија (економски и правни аспекти).
 2. Кинетика и термодинамика индустријских процеса.
 3. Извори загађења вода и технике за контролу отпадних вода у хемијској индустрији.
 4. Извори загађења ваздуха и технике за контролу загађења ваздуха у индустрији.
 5. Горива и прерада горива.
 6. Индустријски гасови.
 7. Неорганске киселине.
 8. Металуршки процеси.
 9. Стакло и керамика.
 10. Органска хемијска индустрија: хемикалије добијене из метана, етeна и прoпeна.
 11. Органска хемијска индустрија: хемикалије добијене из ароматичних угљоводоника.
 12. Пластичне масе.
 13. Биотехнолошки процеси (микробилошки процеси).
 14. Биотехнолошки процеси (примена ензима у индустрији).

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Добијање елемената.
 2. Добијање легура.
 3. Добијање стакла.
 4. Добијање пигмената.
 5. Добијање пластичних маса и њихово испитивање.
 6. Гранулометријска анализа.
 7. Одређивање тврдоће воде и омекшавање воде.
 8. Одређивање хемијске потрошње кисеоника.
 9. Одређивање тачке омекшавања по методи прстен-кугла.
 10. Одређивање садржаја масних супстанци екстракцијом по Сокслету (Soxhlet).
 11. Одређивање јодног броја.
 12. Одређивање садржаја воде методом дестилације по Дин-Штарку (Dean-Stark).
 13. Анализа течних мазива и уља: тачка паљења и вискозитет.
 14. Анализа горива дестилацијом по Енглеру.
 15. Одређивање групног састава и гaсно-хроматографска анализа н-алкана у нафти, дизел-гориву, минералним моторним уљима и уљима за ложење.

Колоквијуми:

20 поена

Писмени испит:

20 поена

Усмени испит:

45 поена

Tue Dec 18 12:29:36 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет