Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
102S1

Назив предмета:
Неорганска хемија

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

6

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Илија Д. Брчески
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања + један час теоријских вежби (5+1+0)

Циљеви:

Неорганска хемија спада у ред фундаменталних испита на овом смеру. На овом предмету студенти се упознају са елементима и њиховим једињењима. У оквиру хемије елемената упознају се са налажењем елемената у природи, начином њиховог добивања у чистом стању, затим са њиховим најважнијим једињењима, као и употребом, односно практичном применом. Специфичност за ову студијску групу је што се дају основне екохемијске карактеристике елемената и њихових једињења као и учешће у глобалном еколошком циклусу. Код појединих елемената/ једињења се дају и њихове токсиколошке особине. На овом предмету се детаљније проучава координациона хемија и карактеристике координационих једињења.

Циљеви:

 • потпуно владање основном хемијом елемената,
 • детаљно познавање најважнијих једињења појединих главних елемената,
 • детаљно познавање основних еколошких циклуса у којима су укључени елементи као и последице нарушавања ових циклуса,
 • детаљно познавање појмова катализа и каталитичко деловање.
Циљеви: потпуно владање основном хемијом елемената, детаљно познавање најважнијих једињења појединих главних елемената, детаљно познавање основних еколошких циклуса у којима су укључени елементи као и последице нарушавања ових циклуса, детаљно познавање појмова катализа и каталитичко деловање.

Исход:

Познавање хемије елемената и схватање логике периодног система. Сагледавање улоге појединих елемената и њихових неорганских једињења у екохемијским и биохемијским циклусима као и у индустрији.

Облици наставе:

Предавања, теоријске/рачунске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Иван Филиповић, Стјепан Липановић: Опћа и анорганска хемија 1 и 2 део, Школска књига, Загреб

Помоћна литература:

 • Дејан Полети: Хемија елемената, ТМФ, Београд
 • Х. Б. Јацимирски: Увод у бионеорганску хемију, Привредни преглед, Београд

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Хемија елемената (налажење у природи,особине, важнија неорганска једињења, примена).
 • Водоник. Халогени елементи.
 • Халкогени елементи.
 • Група азота.
 • Група угљеника.
 • Група бора. Општи поступци добивања метала.
 • Алкални и земноалкални метали.
 • Опште карактеристике d- и f-елемената. Лантаниди и актиниди.
 • Групе титана и ванадијума. Групе хрома и мангана.
 • Тријада гвожђа. Групе бакра и цинка.
 • Платински метали и племенити гасови.
 • Синтеза, стабилност, хемијске трансформације комплекса и механизми реакција у координационој хемији. Основи номенклатуре комплексних једињења.
 • Основне технике карактеризације комплексних једињења.
 • Координациона једињења у биолошким системима - основи бионеорганске хемије.
 • Увод у хемију чврстог стања.
 • Основи катализе.

Теоријске вежбе:

5 поена (1 час недељно)

Колоквијуми:

20 поена

Писмени испит:

30 поена

Усмени испит:

40 поена

Fri Jun 28 12:43:51 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет