Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
314H1

Назив предмета:
Анализа реалних узорака

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

(302H1 + 303H1) / (302A1 + 303A1)

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 4. година, зимски семестар, изборни (E14H1), научно-стручни предмет

Настава хемије: 4. година, зимски семестар, изборни (E14P1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Александар Ђ. Лолић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

мр Александра Д. Радоичић
истраживач-сарадник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (4+0+4)

Циљеви:

Оспособљавање студената за узимање, припрему и анализу реалних узорака (руда, легура, воде, земљишта).

Исход:

Студент је оспособљен да узме репрезентативан узорак, припреми га и анализира.

Облици наставе:

Предавања, семинарски рад и експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • D. A. Skoog, J. J. Leary: Principles of Instrumental Analysis, fourth edition, Saunders College Publishing, New York, 1992.
 • D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler: Osnove analitičke kemije, Školska knjiga ZAgreb, 1999. 
 • M. Kaštelan-Macan: Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

Помоћна литература:

 • D. Harvey: Modern Analytical Chemistry, McGraw-Hill, Boston, 2000.
 • M. Radojevic, V. Baskhin: Practical environmental analysis, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 1999.
 • M. Csuros: Environmental sampling and analisys for technicians, Lewis publishers, USA, 1994.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Значај анализе реалних узорака, законске регулативе и стандарди
 • Узорковање чврстог, течног и гасовитог материјала
 • Припрема узорка за анализу
 • Аналитичка одвајања
 • МОП, QUECHERS, проточне методе
 • Анализа вода, отпадне воде
 • Анализа руда и легура
 • Методе одређивања
 • Методе одређивања
 • Контрола квалитета
 • Посета 
 • Семинарски радови

Лабораторијске вежбе:

20 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Узимање узорака вода и земљишта, одређивање раствореног кисеоника у узорцима вода

Припрема узорака земљишта, мерење pH воде и проводљивост

Узорци воде:

 • Гравиметријско одређивање сувог остатка,
 • Волуметријско одређивање тврдоће, алкалитета, перманганатног броја и хлорида
 • Спектрофотометријско одређивање фосфата, сулфата, амонијака
 • Припрема узорака воде за анализу тешких метала

Узорци земљишта:

 • Одређивање pH, rH и влаге у земљишту
 • Припрема узорака земљишта за анализу тешких метала
 • Одређивање бакра и цинка у узорцима вода и земљишта помоћу ААС

Броматометријско одређивање аскорбинске киселине

Спектрофотометријско одређивање нитрита у месним прерађевинама

Проточно-ињекциона анализа

Одређивање флуорида у препаратима за негу зуба (ЈСЕ)

Припрема стандардних раствора и анализа руда и легура

Семинарски радови:

30 поена

Напомене:

Писање и одбрана семинарских радова.

Усмени испит:

50 поена

Wed Apr 24 16:29:19 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет