Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
302A1

Назив предмета:
Аналитичка хемија 2

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

101A1 + 301A1

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија животне средине: 2. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Настава хемије: 2. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Александар Ђ. Лолић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Ђурђа Д. Крстић, мастер хемичар
истраживач-приправник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + један час теоријских вежби + шест часова лабораторијских вежби (2+1+6)

Циљеви:

Стицање основних знања из квантитативне хемијске анализе (гравиметрије и волуметрије); упознавање са поступцима узимања репрезентативног узорка; oдабир и примена најприкладније методе и сагледавање приступа у току решавања проблема при анализи комплексних узорака; постизање вештине, тачности и прецизности у раду.

Исход:

Студент је оспособљен да изабере методу за квантитативну анализу одговарајућег узорка и да изврши одређивање са захтеваном тачношћу и прецизношћу.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе (групне и појединачне), теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Студент сређује резултате групних вежби и уноси их у свеску практичних радова, ради рачунске и проблемске задатке и упознаје се са поступком израде појединачне анализе.

Литература:

Основна литература:

 • Ј. Савић, М. Савић: Основи аналитичке хемије, Свјетлост, Сарајево, 1987.
 • Р. Баошић, А. Лолић, Ј. Мутић, Н. Стевановић, Класичне методе квантитативне хемијске анализе, Службени гласник, Београд, 2018.

Помоћна литература:

 • D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Основе аналитичке кемије, Школска књига Загреб, Хрватска, 1999.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Увод, подела.
 • Гравиметрија; примери одређивања.
 • Увод у волуметрију, подела, титрационе криве; стандардни раствори; технике.
 • Киселинско-базне методе, титрационе криве, примери одређивања.
 • Титрације у неводеним срединама.
 • Таложне методе, титрације, примери.
 • Комплексометрија, титрационе криве, технике и селективност, примена.
 • Редокс методе, подела, титрационе криве, условни потенцијали, примери.
 • Узимање и превођење комплексних узорака у раствор; анализа реалних узорака.
 • Грешке у квантитативној анализи.
 • Валидација резултата.

Напомена:

Услов за потпис са предавања је редовно похађање часова предавања (Статут ХФ).

Теоријске вежбе:

3 поена (1 час недељно)

Програм рада:

Решавање проблемских и рачунских задатака.

Лабораторијске вежбе:

47 поена (6 часова недељно)

Програм рада:

 • Гравиметрија; појединачна анализа.
 • Групне вежбе из киселинско-базних метода, припрема стандардних раствора, појединачне анализе.
 • Групне вежбе из таложних метода, појединачне анализе.
 • Групне вежбе из комплексометрије, појединачне анализе.
 • Групне вежбе из редокс метода, појединачне анализе.

Списак вежби се налази истакнут у лабораторији у којој студенти раде експериментални део курса.

Колоквијуми (максималан број поена - 20): колоквијуми се полажу редом по областима и има их пет; услов за полагање колоквијума су урађене и оверене групне вежбе; колоквијум се састоји од задатка који је елиминаторан, и теоријског дела. Kолоквијум се бодује са максимално 4 поена; на једном термину студент има право да полаже два пута.

Експериментални део (максималан број поена - 27): Анализа урађена из првог пута се бодује са 3 поена, а из сваког следећег са 2 поена.

Услов за потпис са вежби:

Редовно похађање; урађене и оверене групне вежбе; положени колоквијуми; урађене све појединачне анализе; потврда са Шалтера за издавање анализа да је студент тачно урадио све анализе које су предвиђене програмом; раздужење у лабораторији и у магацину.

Писмени испит:

20 поена

Напомене:

Услов за излазак на испит: Испуњен услов по Статуту ХФ; потписи са лабораторијских и теоријских вежби; потпис са предавања.

Усмени испит:

30 поена

Thu Sep 12 13:08:30 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет