Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
303A1

Назив предмета:
Инструментална аналитичка хемија

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

101A1 + 301A1

ЕСПБ:

8

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија животне средине: 2. година, летњи семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Настава хемије: 2. година, летњи семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Јелена Ј. Мутић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Слађана З. Ђурђић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + пет часова лабораторијских вежби (3+0+5)

Циљеви:

У оквиру курса из Инструменталне аналитичке хемије студент треба да се оспособи да самостално изведи мерења и одређивања у оквиру основних електрохемијских (кондуктометрије, потенциометрије, електрогравиметрије, кулометрије, поларографије и волтаметрије) и оптичких метода (UV/VIS спектрофотометрије, пламене емисионе и атомске апсорпционе спектрофотометрије). Поред тога, студент ће стећи теоријска и практична знања из области специјација у хемији животне средине. У току групних и појединачних вежби, студент, представља, графички и рачунски, све резултате мерења.

Исход:

Након овог курса студент је оспособљен да правилно изабере и примени одговарајуће микро- или макро- интрументалне методе у анализи комплексних узорка укључујући и узорке из животне средине.

Облици наставе:

Предавања и експерименталне вежбе (групне и појединачне).

Ваннаставне активности:

Студент као ваннаставну активност има обавезу да, уколико то није урадио у току самих вежби, заврши цртање графика и среди сваку урађену, групну и појединачну вежбу.

Литература:

Основна литература:

 1. М. Тодоровић, В. Антонијевић и П. Ђурђевић: Оптичке методе, Београд
 2. Д. Манојловић, Ј. Мутић, Д. Шеган: Основе електроаналитичке хемије, Хемијски факултет, Београд, 2010.
 3. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Основе аналитичке кемије, Школска књига Загреб, Хрватска, 1999.

Помоћна литература:

 • М. Тодоровић, В. Антонијевић: Збирка задатака из инструменталне анализе, Хемијски факултет Београд, 1998.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Подела инструменталних метода. Увод у електрохемију. 
 2. Кондуктометрија.
 3. Потенциометрија - општи принципи.
 4. Директна потенциометријска мерења. Потенциометријске титрације.
 5. Електрогравиметријске методе - општи принципи.
 6. Кулометријске методе.
 7. Волтаметрија - општи принципи.
 8. Поларографија. Пулсна поларографија. Стрипинг волтаметрија.
 9. Увод у оптичке методе. Подела и основни принципи.
 10. Емисионе методе. Пламена фотометрија.
 11. Апсорпционе методе. Колориметрија и спектрофотометрија (UV/VIS и IC).
 12. Атомско-апсорпционе спектрофотометријске методе.
 13. ИЦП ОЕС и ИЦП МС.
 14. Избор методе у анализи реалних узорака.

Лабораторијске вежбе:

0 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Групне вежбе из кондуктометрије.
 2. Колоквијум из кондуктометрије и појединачне вежбе.
 3. Групне вежбе из потенциометрије.
 4. Колоквијум из потенциометрије.
 5. Појединачне вежбе из потенциометрије.
 6. Групне вежбе из електролизе.
 7. Колоквијум из електролизе.
 8. Појединаачне вежбе из електролизе и кулометрије.
 9. Групне вежбе из поларографије.
 10. Колоквијум из поларографије.
 11. Појединачне вежбе из поларографије.
 12. Групне вежбе из оптичких метода.
 13. Колоквијум из оптичких метода.
 14. Појединачне вежбе из оптичких метода.

Колоквијуми:

25 поена

Писмени испит:

35 поена

Усмени испит:

35 поена

Thu Sep 12 13:26:19 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет